Avstrijska podjetja: birokratski postopki in visoki davki so slovenski problem

Foto: Freepik

Podjetja z večinskim avstrijskim kapitalom v Sloveniji so z dosežki v letu 2022 zadovoljna, gospodarski obeti za prihodnost pa so negotovi. Čeprav podjetja pričakujejo upad prodaje, naročil in zasedenosti proizvodnih zmogljivosti, je Slovenija še vedno privlačna za investicije, vendar investitorji že vrsto let – tudi tokrat – opozarjajo na največje pomanjkljivosti, in sicer dolgotrajne in obsežne birokratske postopke, visoko davčno obremenitev in togo delovno zakonodajo. “Na teh področjih je nujno ukrepanje,” poudarja direktor Advantage Austria Wilhelm Nest in dodaja, da bo Slovenija konkurenčnost v regiji ohranila le z izboljšanjem nekaterih okvirnih gospodarskih pogojev.

Organizacija za zunanjo trgovino v okviru Gospodarske zbornice Avstrije (Advantage Austria) predstavnike podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom vsako leto povabi k oceni slovenskega poslovnega okolja. Zadnja anketa je razkrila, da je za avstrijskimi podjetji v Sloveniji uspešno leto, napovedi za leto 2023 pa so manj obetavne. Spričo aktualnih razmer 64 odstotkov anketiranih podjetij pričakuje, da se bo gospodarsko stanje v Sloveniji poslabšalo. Podjetja pričakujejo upad prodaje, naročil in zasedenosti proizvodnih zmogljivosti, kot največje pomanjkljivosti pa izpostavljajo visoke davke, obsežne birokratske postopke in nepredvidljivost gospodarske politike.

Raziskava Advantage Austria kaže, da je večina avstrijskih podjetij zadovoljnih z gospodarskimi uspehi preteklega leta. Večina je zabeležila povečanje prometa, le majhen delež je poročal o nespremenjenem prometu v primerjavi z letom 2021, enako nespremenjeno je pri večini ostalo stanje naročil, zasedenost proizvodnih zmogljivosti, število zaposlenih in obseg investicij. Kljub uspešnem letu pa so napovedi za leto 2023 bolj mračne, saj kar 64 odstotkov anketiranih podjetij pričakuje, da se bo gospodarsko stanje v Sloveniji poslabšalo. Podjetja pričakujejo upad prodaje, naročil in zasedenosti proizvodnih zmogljivosti.

Foto: Advantage Austria

Glavne pomanjkljivosti ostajajo birokracija, davčna obremenitev in visoki stroški surovin
Avstrijska podjetja v Sloveniji so na splošno zelo zadovoljna s kakovostjo in razpoložljivostjo lokalnih dobaviteljev, pozitivno izstopajo tudi infrastruktura, digitalizacija, zavedanje o kakovosti in plačilna disciplina. Glavne pomanjkljivosti ostajajo birokracija, davčna obremenitev, pomanjkanje kvalificirane delovne sile in visoki stroški surovin. Podjetja želijo predvidljivejšo gospodarsko politiko, spremembe na področju delovne zakonodaje in napredek pri boju proti korupciji. Da bi se izognila nadaljnjim težavam, večina podjetij zaradi pomanjkanja kvalificirane delovne sile svojim zaposlenim nudi izobraževanja, usposabljanja in prekvalifikacijo, zvišuje plače nad tržno povprečje v panogi ter povečuje avtomatizacijo in digitalizacijo.

Največje pomanjkljivosti za avstrijske investitorje so obsežna birokracija, visoki davki in nepredvidljivo gospodarsko okolje. (Foto: Advantage Austria)

Slovenija ostaja dobra poslovna lokacija, vendar mora izboljšati gospodarske pogoje. 78 odstotkov avstrijskih podjetnikov v Sloveniji še vedno meni, da Slovenija kot naložbena lokacija ostaja zelo privlačna, sploh zaradi svoje lege, ki je “vozlišče” za države JV regije. Ta privlačnost pa avstrijskim investitorjem ne bo zadoščala, je prepričan direktor Nest, ki meni, da bo morala Slovenija ukrepati na področju izboljšanja nekaterih okvirnih gospodarskih pogojev. “Tudi naše ankete kažejo, da podjetja že vrsto let izpostavljajo iste pomanjkljivosti: dolgotrajne in obsežne birokratske postopke, togo delovno zakonodajo in visoko davčno obremenitev. Na teh področjih je nujno ukrepanje,” poudarja Nest.

Foto: Advantage Austria

Avstrija z naskokom največji tuji vlagatelj v Sloveniji
Avstrijska podjetja so s približno 4,6 milijardami evrov največji tuji vlagatelj v Sloveniji, njihove naložbe predstavljajo kar četrtino vseh neposrednih tujih naložb. V Sloveniji je trenutno več kot 1000 podjetij z večinskim avstrijskim kapitalom, ki zagotavlja več kot 20.000 delovnih mest. Podjetja so dejavna v skoraj vseh panogah in velikokrat sodijo med vodilna na trgu. Avstrija je tradicionalno izjemno pomembna izvozna in uvozna partnerica Slovenije, po zadnjih objavljenih podatkih pa je blagovna menjava med državama od januarja do oktobra 2022 znašala 7 milijard evrov. To število je v slabem letu naraslo na 8,2 milijarde evrov.

Tanja Brkić