fbpx

Bo Milan Brglez zahteval opravičilo Tita Turnška za vulgarne in zaničevalne napade v hramu demokracije?

“V kolikor se predsednik ZZB NOB Tit Turnšek ne namerava opravičiti, pričakujemo, da se mu do opravičila prepove vstop na seje delovnih teles in plenarne seje Državnega zbora Republike Slovenije,” je zapisano v pozivu vodje poslanske skupine SDS Jožeta Tanka, ki ga je poslal predsedniku Državnega zbora Milanu Brglezu. Poziva ga tudi k zaščiti integritete Državnega zbora RS in neposredno voljenih predstavnikov ljudstva. Po Tankovem mnenju v hramu demokracije ne sme biti prostora za vulgarne in zaničevalne izpade proti komerkoli samo zato, ker je njegovo mnenje drugačno. 

Kot v dopisu uvodno pojasnjuje vodja poslank in poslancev SDS se je na 48. nujni seji Odbora za obrambo, 3. maja 2017, zgodil incident, kot ga v Državnem zboru RS ne pomnimo. Iz magnetograma seje je namreč razvidno, da je predsednik ZZB NOB Tit Turnšek prestopil mejo kulturnega in dostojnega vedenja ter v jeziku, ki je nedostojen, vulgaren in zato nesprejemljiv za sporazumevanje v državnem zboru, žalil poslanke in poslance. Posnetek njegovega nastopa je zakrožil po medmrežju, odzivi slovenske javnosti pa so jasno pokazali, da javnost takšnega vedenja ne odobrava. Še več, kažejo tudi na to, da Slovenke in Slovenci menijo, da za takšno vedenje v hramu demokracije ni mesta.

Predsednik Odbora za obrambo je predsednika ZZB NOB opozoril že pred njegovim verbalnim izpadom, s katerim je vulgarno žalil neposredno izvoljene predstavnike ljudstva zaradi izrečenih dejstev in njihovih mnenj na seji. Namesto, da bi počakal na morebitni drugi krog razprave, je predsednik ZZB NOB Turnšek mimo poslovniških določil posegal v besedo razpravljavcem in zahteval repliko, ki po poslovniku državnega zbora vabljenim na sejo ne pripada. Predsedniku odbora Žanu Mahniču ob ponavljajočih in nestrpnih izpadih ni preostalo drugega, kot da je predsednika ZZB NOB pozval, naj zapusti sejo. To je bil glede na vse okoliščine tudi edini način, da je lahko v skladu s poslovniškimi določili sploh nadaljeval sejo in omogočil vsem poslankam in poslancem, da so prišli do besede. Navkljub vulgarnemu, zaničevalnemu in gostilniškemu obnašanju do neposredno izvoljenih predstavnikov ljudstva se predsednik ZZB NOB Tit Turnšek do danes za svoje izpade ni opravičil. Celo več, pri svojih žalitvah vztraja in se ne namerava opravičiti, kar je povedal po seji odbora.

Turnškov izpad je napad na Državni zbor RS in temelje demokracije
Vodja poslank in poslancev SDS Jože Tanko opozarja, da omenjeno ne predstavlja samo žalitve poslancev Državnega zbora RS, ampak tudi žalitev institucije državnega zbora kot takšne. Predstavlja neposreden napad na temelje delovanja parlamentarne demokracije. Kot ugotavlja Tanko, lahko napad in izrečene žalitve poslank in poslancev, ki si jih je privoščil predsednik ZZB NOB, razumemo kot neposreden napad na svobodo izražanja in soočenje različnih mnenj na demokratičen in civiliziran način. Nastop predsednika ZZB NOB izraža nestrpnost do drugače mislečih in zaradi motiva, zaradi katerega so bile izrečene žalitve, tudi zaničevanje slovenske parlamentarne demokracije, ki – v okviru poslovniških določil – temelji na možnosti izmenjave različnih stališč ter spoštovanju vseh, tudi in predvsem tistih, ki imajo drugačna mnenja in stališča.

“V kolikor dopustimo, da se v Državnem zboru Republike Slovenije z neprimernim in vulgarnim obnašanjem oži prostor za odprto razpravo, se napada in žali neposredno izvoljene predstavnike ljudstva ali kogarkoli drugega, hkrati dopustimo, da se parlamentarna demokracija vrača v čase prvorazrednih in drugorazrednih državljanov in v čase totalitarnega enoumja,” v dopisu predsedniku državnega zbora opozarja Tanko in obenem izraža pričakovanje, da bo predsednik državnega zbora s svojo avtoriteto in ugledom zagotovil integriteto in ugled tega organa ter neposredno voljenih predstavnikov.

Državni zbor ni mesto za zaničevalne in vulgarne izpade proti komurkoli
Vodja poslank in poslancev SDS Jože Tanko je v povezavi z navedenim incidentom še zapisal, da od Milana Brgleza pričakuje, da bo v imenu Državnega zbora RS  pozval predsednika ZZB NOB Tita Turnška, naj se za svoje izjave in ravnanja na 48. nujni seji Odbora za obrambo, dne 3. maja 2017, opraviči. “V kolikor se predsednik ZZB NOB Tit Turnšek ne namerava opravičiti, pa pričakujemo, da mu do opravičila prepoveste vstop na seje delovnih teles in plenarne seje Državnega zbora Republike Slovenije,” je še zapisal Tanko ter dodal, da naj predsednik državnega zbora javno obsodi takšno vedenje in kot prvi med enakimi stori vse, da Državni zbor Republike Slovenije postane mesto, v katerem ne bo prostora za vulgarne in zaničevalne izpade proti komerkoli samo zato, ker je njegovo mnenje drugačno.

C. Š.