fbpx

Bomo zaradi Cerarjeve vlade spet plačevali visoke kazni? Evropska komisija začela postopek proti Sloveniji pred sodiščem EU

Foto: STA

Evropska komisija je začela postopek proti Sloveniji pred sodiščem EU, ker država ni sporočila ukrepov za prenos določil direktive o zahtevah v zvezi s proračunskimi okviri držav članic. Direktiva Sveta 2011/85/EU) določa, da bi morale države članice prenesti določbe direktive v nacionalne pravne sisteme do 31. decembra 2013 in bi morale Komisiji sporočiti besedilo teh nacionalnih zakonov.

Komisija je že januarja 2014 na Slovenijo naslovila uradni opomin, oktobra 2014 pa še obrazloženo mnenje in jo pozvala, naj sporoči ukrepe za prenos. Vendar Slovenija še vedno ni izpolnila zahtev Komisije in je doslej predložila le delno obvestilo o takšnih ukrepih, zato se je Komisija odločila, da proti Sloveniji začne postopek pred Sodiščem EU.

Slovenija ni implementirala direktive – kriva nesposobnost vladajočih
Direktiva je eden izmed šestih zakonodajnih ukrepov, znanih kot šesterček, ki so bili sprejeti leta 2011 za krepitev ekonomskega upravljanja v EU. Njen cilj je zagotoviti, da države članice izvajajo trdno proračunsko politiko in okrepijo svojo fiskalno politiko. V ta namen se v direktivi od držav članic zahteva, da sprejmejo sklop ukrepov, kot so pravočasna objava zanesljivih in podrobnih javnofinančnih podatkov, uvedba nacionalnih numeričnih fiskalnih pravil, krepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja in izboljšanje zanesljivosti in preglednosti makroekonomskih ter proračunskih napovedi.

Spomnimo. Edini zakon, ki sledi duhu direktive, je ZUJF (Zakon za uravnoteženje javnih financ), ki je rešil javni sistem pred neizogibnim bankrotom. Kljub kritikam Zujfa s strani levičarjev pa ta še do danes ni umaknjen, čeprav je bil mišljen le kot začasni ukrep. Zujf je omejil proračunsko porabo in sledil točki – uvedba nacionalnih numeričnih fiskalnih pravil. V času druge vlade Janeza Janše so se začeli tudi premiki pri zapisu zlatega fiskalnega pravila v Ustavo RS. Vpis se je zgodil maja 2013, le dober mesec po padcu Janševe vlade. A za pripravo izvedbenega zakona o zlatem fiskalnem pravilu so levičarske vlade potrebovale več kot 500 dni. Ko je bil izvedbeni zakon le sprejet, ga Slovenska demokratska stranka ni podprla. Andrej Šircelj je takrat dejal: “Ta zakon ni strog in ima zelo veliko pomanjkljivosti pri vodenju ekonomske in finančne politike.”

Vendar pa je vlada argumente SDS, kot vedno, povozila. Največja težava pa je, ker v treh letih niso sprejeli niti enega zakona, ki bi udejanjal direktivo v praksi. Naj jih še enkrat naštejemo: pravočasna objava zanesljivih in podrobnih javno-finančnih podatkov, uvedba nacionalnih numeričnih fiskalnih pravil, krepitev srednjeročnega proračunskega načrtovanja in izboljšanje zanesljivosti in preglednosti makroekonomskih ter proračunskih napovedi. Nič od tega se ni zgodilo. Zdaj pa je zadeva prišla tako daleč, da državo toži Evropska komisija. Miru Cerarju je spet uspelo, da je državljanom izstavil račun, za katerega je odgovoren on sam.

Poleg tega je Komisija v svojem rednem mesečnem svežnju ugotavljanja kršitev prava EU pozvala Češko in Slovenijo, naj v nacionalno zakonodajo preneseta pravila EU o zaščiti živali, ki se uporabljajo v znanstvene namene.

A. R.