Branko Meh: Najnižja pokojnina bi morala znašati 1000 evrov

Nekdanji predsednik OZS Branko Meh (Foto: STA).

“Kar nekaj časa sem razmišljal, ali se naj oglasim na temo slovenskih upokojenk, upokojencev,” je zapisal Branko Meh, nekdanji predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, in nadaljeval: “Veliko se govori, ali se pokojnine dvignejo za 5, 10 ali 20 odstotkov. Povedati je treba tistim, ki govorijo, da so pokojnine odvisne od tega, koliko je bilo vplačano v pokojninsko blagajno.”

Branko Meh je spomnil, da so današnji upokojenci začeli delati v skupni državi Jugoslaviji. Delavke, delavci in obrtniki so delali pod drugačnimi pogoji, kot so danes. “Bili so udeleženi v raznih udarniških delih, akcijah v mestih in vaseh, udarniško so delali ceste, vodovod,” je izpostavil in ob tem spomnil še na samoprispevek za vrtce, šole ter da se je v tovarnah in podjetjih delalo prostovoljno ob sobotah in nedeljah. “Obljubljali so, da je vse to potrebno za boljše plače, boljši jutri in ob tem še ob svojih dohodkih plačevali v pokojninsko blagajno”.

Današnji upokojenci bi ob teh podražitvah, ki smo jim priča v državi, lahko dostojno uživali jesen življenja, je poudaril, a tisti, ki imajo od 400 do 700 eur pokojnine, so prisiljeni kupovati poceni nezdrava živila, sploh pa ne morejo razmišljati da bi s to pokojnino plačali bivanje v domovih za starostnike.

“Slišati je tudi, da obrtniki, ki imajo slabe pokojnine, niso zadosti plačevali v pokojninsko blagajno. Povedati je treba, da si niso sami določali, koliko lahko plačujejo za pokojnino, ampak jim je država določala razrede po čistem dohodku,” je izpostavil Meh in zaključil z besedami: “Vsled zgoraj naštetega bi morala biti najnižja pokojnina 1000 eur. Plače delavcev pa takšne, da bi dostojno živeli in preživljali svojo družino in šolali otroke”.