fbpx

Brez glasu proti izglasovali spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju

Foto: Freepik

Na odboru za delo so brez glasu proti izglasovali spremembe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, s katerimi bodo odpravljali nekatere anomalije v pokojninskem sistemu. Predlog so v parlamentarno proceduro vložili v NSi skupaj s podporo koalicije in prinaša rešitve za šest skupin upravičencev do pokojnine, v katere spadajo očetje, ki želijo uveljavljati dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke, nekateri prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin, kmečki zavarovanci pa tudi dva amandmaja. 

Prva skupina, ki jo naslavljajo, so očetje, ki želijo uveljavljati dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke. Predlog omogoča moškemu, da ob izpolnitvi pogojev za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine uveljavi dodatni odmerni odstotek zaradi skrbi za otroke, če ženska ne izpolnjuje pogojev za pridobitev predčasne, starostne ali invalidske pokojnine in s tem soglaša.

Druga skupina so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin, ki so pravico pridobili po umrlem kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic pred 1. 1. 2021. Predlog omogoča novo odmero vdovskih, dela vdovskih in družinskih pokojnin uživalcem, ki jim je bila pred 1. 1. 2021 (torej pred začetkom uporabe ZPIZ-2H) odmerjena pravica do pokojnine po kmečkem zavarovancu za ožji obseg pravic, ki bi bil v skladu z omenjenim zakonom upravičen do višje pokojnine, če ne bi umrl, je NSi sporočil na svoji spletni strani.

Tretja skupina so prejemniki vdovskih in družinskih pokojnin ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so te pravice pridobili pred 1. 5. 2021. Po predlogu NSi se na novo odmerijo vdovske in družinske pokojnine ter nadomestila iz invalidskega zavarovanja ob upoštevanju višjih zneskov najnižje predčasne, starostne in invalidske pokojnine iz ZPIZ-2I.

Na boljšem tudi kmečki zavarovanci
Naslovili so tudi kmečke zavarovance, ki so pretežno zavarovani za ožji obseg pravic, ki so dosegli polno pokojninsko dobo. S predlogom pa se določa nova višina najnižje pokojnine za kmečke zavarovance za ožji obseg pravic s polno pokojninsko dobo, in sicer 41 odstotkov najnižje pokojninske osnove (trenutno 388,54 evra), ki se bo pozneje usklajevala na enak način kot pokojnine. Najnižja pokojnina je do sedaj znašala 279,56 evra.

Foto: Freepik

Izboljšave tudi za invalidsko upokojene
Sprejeta sta bila tudi dva amandmaja, ki izboljšujeta stanje na področju odmere pokojnin tudi za invalidsko upokojene, ki so prostovoljno plačevali prispevke za PIZ in redno usklajevanje invalidnin. Z amandmajem k 7. členu popravljajo krivico, da se bo tudi invalidsko upokojenim pokojnina na novo odmerila v skladu s sprejeto novelo ZPIZ-2K. Z amandmajem k 3a. členu pa predlagajo, da se od 1. januarja 2022 naprej invalidnine redno usklajujejo, in sicer na enak način, kot se usklajuje dodatek za pomoč in postrežbo.

Poleg teh rešitev se vzpostavlja tudi zakonska pravna podlaga za sofinanciranje promocije in izvedbe rekreativnih in kulturnih dejavnosti upokojencev in uživalcev pokojnin v okviru invalidskih in upokojenskih organizacij.

Sara Kovač