Civilne inciative opozarjajo na strah občank in občanov, zato pozivajo vlado RS, da župane, ki so se postavili v vlogo šerifa, razreši

Predstavniki Civilnih iniciativ (foto: Nova24TV)

Predstavniki civilnih iniciativ Bele krajine, Velenja in Lendave opozarjajo na nevzdržno, nedopustno in samovoljno ravnanje županov in županj v nekaterih občinah. Vse pogosteje se namreč dogaja, da župani in županje ne delujejo več v skladu z zakonskimi predpisi ali pa je njihovo delovanje na meji le-teh. Zato pozivajo vlado RS, da župane in županje razreši, saj bo s tem dano jasno sporočilo, da tovrstnih ravnanj ne podpira in niso dopustna.

Na današnji novinarski konferenci, ki je potekala v  prostorih Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani, so predstavniki Civilne iniciative Bela krajina, Civilne iniciative Velenje in Civilne iniciative Lendava predstavili problematiko samovoljnosti nekaterih županov in njihovo nespoštovanje zakonov. Opažajo namreč, da županom in županjam osnovna skrb ni več splošno blagostanje občanov, kar je njihova osnovna zaveza. Dejali so, da je blagostanje občanov namreč iz leta v leto slabše, kar potrjujejo tudi statistični podatki v občinah Črnomelj, Velenje in Lendava. V vseh treh občinah je namreč opaziti izrazito negativne trende natalitete, visoko stopnjo brezposelnosti, t. i. beg možganov in mladih iz občin, izseljevanje družin, zaznane so pospešene migracije občanov zaradi iskanja dela v tujini in podobno.

Mag. Maja Kocjan iz Civilne iniciative Bela krajina je dejala, da župani in županje v določenih primerih in zaradi različnih “višjih” interesov ne spoštujejo in izvajajo sklepov občinskih svetov, izkazanih interesov in zahtev občanov ter v zakonskih določbah iščejo luknje ali opravičila za svoja ravnanja. Pri tem pa ne zasledujejo interesov občanov za reševanje določene problematike v njihov prid, čeprav so se občanom ob izvolitvi za to zavezali. “Opaziti je tudi pomanjkljivo informiranje občanov in javnosti ter nedostopnost do informaicj javnega značaja. To je postal že kar nek standard, ki ga nekateri župani uporabljajo pri svojem delu,” je povedala Kocjanova in dodala, da prihaja celo do situacij, ko župani z mediji ne želijo sodelovati in odklonijo informiranje le-teh.

Maja Kocjan, predstavnica CI Bela krajina (foto: Nova24TV).

V civilinih iniciativah menijo, da ima takšno delovanje županov izrazito negativne in katastrofalne posledice na splošno stanje v občinah in upadanje splošnih moralno-etičnih norm, ki se zaradi tega nižajo.

Suzana Kavaš iz Civilne iniciative Velenje pa je spomnila, da župan Bojan Kontič ob vsem svojem sedanjem izpostavljanju ter prizadevanju glede vzpostavitve izpostave Azilnega doma na območju Velenja pozablja, da je že sam leta 2015 izrazil pripravljenost sprejeti migrante, o čemer pa sploh ni vprašal ne svetnic ne svetnikov, kaj šele lokalne skupnosti oziroma občank in občanov z razpisom posvetovalnega referenduma.

Suzana Kavaš, predstavnica CI Velenje (foto: Nova24TV).

Informacija o korakih civilne iniciative proti izpostavitvi izpostave Azilnega doma v občini Velenje
Dne 6. 3. 2017 so bili seznanjeni z informacijo o vzpostavitvi izpostave Azilnega doma na območju Velenja, ki ga je županu mestne občine Velenje Bojanu Kontiču posredoval državni sekretar na notranjem ministrstvu, g. Šefic. V omenjeni informaciji ga je namreč obvestil, da je ministrstvo podpisalo pogodbo z najemodajalcem za vzpostavitev izpostave Azilnega doma na območju Velenja, in sicer kljub nasprotovanju krajanov krajevne skupnosti Stara vas in kljub vloženi pobudi za razpis naknadnega referenduma.

Omenjena informacija vzbuja skrb, posebej v zvezi s pobudo o zahtevi za razpis na referendumu, o kateri še odloča Upravno sodišče RS. Prav tako je to v nasprotju s sprejetimi sklepi na 17. seji Mestne občine Velenje, kjer je bilo zapisano, da lokacija “nekdanji samski Vegradov dom” za azilni dom ni primerna.

Več kot očitno je, da se je pohitelo s podpisom najemne pogodbe. Ignoriralo se je dejstvo, da Upravno sodišče v zvezi s pobudo s strani občanov in občank še ni izdalo sodbe, prav tako se sedaj ignorirajo sklepi, ki so jih sprejeli koalicijski svetniki. V velenjski civilni iniciativi so vseskozi zagovarjali pravo stališče, da so sprejeti sklepi kontradiktorni, nezavezujoči za ministrstvo. Jasno je samo, da odpirajo vrata za prihod migrantov. Civilna iniciativa je uporabila pravno pot, katero ji omogoča statut Mestne občine Velenje, in upa, da ji bo Upravno sodišče RS sledilo in ugodilo, kajti v nasprotnem primeru ni mogoč noben referendum o nobenem vprašanju v občini. V kolikor bo tožba zavrnjena, jim ostaja še pritožba na Ustavno sodišče RS. Ker sta prisotna negotovost in neznan čas odločitve sodišča, bodo v civilni iniciativi nadaljevali postopke, ki jim jih omogoča statut Mestne občine Velenje.

Mihael Letonje, predstavnik CI Velenje (foto: Nova24TV).

“Ljudi v Velenju je strah, strah jih je sicer župana, ker so vsi povezani z njim. To je tako razpredena mreža, da se ljudje v Velenju ne upajo izpostavljati. To je za Velenje zelo zaskrbljujoče,” pa je povedal Mihael Letonje in dodal, da se je župan postavil v vlogo šerifa, kakor ga tudi v Velenju kličejo. Menijo, da o usodi Velenja ne more odločati on, temveč občanke in občani Velenja. V Civilni iniciativi Velenje se še sprašujejo, ali je župan Velenja politični župan ali je župan ljudstva, za kar je bil tudi izvoljen.

Jože Cofek iz Civilne iniciative Lendava pa je povedal, da so bili februarja 2015 migranti brez vednosti občanov in občinskega sveta iz migrantskega centra spuščeni v mesto. “Takrat je bil zelo velik revolt ljudi. Strah, nelagodje ljudi. Nakar je bila sklicana tudi 9. seja občinskega sveta na to temo, ki je pritegnila izredno veliko zanimanje javnosti.” Dodaj je, da so na tej seji po dolgi razpravi občinski svetniki sprejeli sklepe; med bistvenimi, ki so bili sprejeti, pa ni bilo takega akta, na katerega bi se lahko navezali z referendumom. Cofek je povedal, da se po tej seji dejansko ni zgodilo nič v pozitvni smeri, ampak obratno. Popolnoma je zmanjkalo informacij, župan in občina Lendava nista informirala javnosti, prav tako je občina s svoje spletne strani umaknila vse informacije, vse gradivo, ki je bilo do tedaj dostopno javnosti. In tudi za sklepe občinskega sveta se ni preverjalo, ali se izvajajo ali ne. “Do danes ni bila nikjer več obravnavana ta tematika v zvezi z namestitvenim centrom,” je še povedal Cofek.

Jože Cofek, predstavnik CI Lendava (foto: Nova24TV).

Stanje v občini Lendava
Prav tako je negativni trend natalitete zaznati tudi v Lendavi, brezposelnih je izredno veliko. Imajo stečaje podjetij, opazne so pospešene migracije občanov v Avstrijo. Lendava je v zadnjih 15 letih izgubila več kot 1000 prebivalcev, kar predstavlja izredno velik primanjkljaj v občinskem proračunu. Predstavnik Civilne iniciative Lendava se je dotaknil tudi postopka objave namena kandidature. “Mediji, javnost so bili obveščeni o nameri kandidature, preden je občniski svet sploh sklepal o tem vprašanju. Vemo, da je tak projekt več kot 100-milijonski. Občinski svetniki pa niso imeli nobene informacije.”

Afera Murski val
Februar 2017 se je pojavila afera Murski val, kjer je šel župan na lastno roko v aranžma nakupa oziroma soglasja k nakupu deleža v Murskem valu. “Šlo je za nakup  preko javnega podjetja Murska sobota, ki je izvajalec komunalnih storitev,”  je povedal Cofek. Po objavi v medijih, za kakšen nakup gre, pa so se določeni župani umaknili iz tega projekta, občina Lendava pa je sklicala sejo občinskega sveta, kjer so občinski svetniki potrdili predhodno soglasje župana k temu projektu.

Predstavnica Civilne iniciative Bela krajina je še povedala, da je omenjena problematika, s katero se soočajo, v vseh občinah podobna. Zato so se v Civilni iniciativi Bela krajina odločili, da zoper županjo občine Črnomelj Mojco Čemas Stjepanovič vložijo še tožbo zaradi molka organa. Prav tako bodo premislili tudi o vložitvi ustrezne kazenske ovadbe. “Čas je, da županja začne odgovarjati za svoja dejanja in preneha z zavajanjem občank in občanov,” je dodala Kocjanova.

Spomnimo, da se Civilna iniciativa Bela krajina že skoraj pol leta srečuje z veliko samovoljnostjo vodstva Občine Črnomelj. To je že v začetku namenoma spregledalo voljo občank in občanov, z vsakim nadaljnjim korakom pa je stanje samo še slabše. “Ker smo že na začetku naleteli na gluha ušesa, smo morali Črnomaljci in Črnomaljke svoje nestrinanje pokazati s protestom in zbiranjem podpisov pod peticijo,” je še povedala Kocjanova in dodala, da so bili pozneje primorani v izvajanje aktivnosti za izvedbo referenduma. Kljub večkratnim pozivom vodstva civilne iniciative, naj občinsko vodstvo upošteva voljo občanov, pa se je to nenehno obnašalo, kot da se nič ne dogaja in je delalo po svoje naprej.

Tudi županja Občine Črnomelj ignorira svoje sokrajane
Naj še poudarimo, da je črnomaljska županja tudi javno dejala, da se zaveda, da bi referendum, če bi bil dopuščen, uspel v prid črnomaljske civilne iniciative in s tem tudi občank in občanov. S tem načinom delovanja in nenehnim onemogočanjem civilne iniciative ter prilagajanjem dela v svoj prid je županja Mojca Čemas Stjepanovič jasno in večkrat ignorirala svoje sokrajane. “Kljub odločitvi Upravnega sodišča RS, da je delovala nezakonito, se županja še naprej obnaša in deluje nezakonito ter išče vse možne načine in luknje v zakonu, da opraviči svoja dejanja.” Zato so na Ministrstvu za javno upravo vložili poziv, naj DZ RS skladno z zakonom predlaga razrešitev županje Občine Črnomelj. “Slaba dva meseca po pozivu pa še vedno nismo prejeli nobene odločitve,” so bile še besede Maje Kocjan.

Poudariti je treba tudi to, da se civilni iniciativi onemogoča dostop do informacij javnega značaja, saj so že večkrat zaprosili za magnetogram ali transkript občinskih sej, da bi se sokrajani lahko seznanili z načinom delovanja občinskega vodstva. “Žal smo bili v vseh primerih zavrnjeni.” Županjo zdaj že vsaj dva meseca pozivajo k ustrezni zakoniti odločitvi glede pobude za razpis za referendum, a v odgovorih prejemajo nerazumljive, neutemeljene in nezakonite razloge, zakaj se ti postopki ne nadaljujejo. S tem je civilni iniciativi onemogočeno kakršnokoli izvajanje aktivnosti in tudi nima zakonitega varstva.

Vsi predstavniki omenjenih občin ugotavljajo, da je občane strah, strah pa jih je županov, ker so od njih odvisni.

Kajti v vseh treh občinah se soočajo z nenehnimi prekrivanji informacij, prav tako pa je sedaj močno opaziti pri samem delovanju Civilne iniciative strah po izpostavljanju. Vsi se bojijo občinskega vodstva. Najbolj absurdno kar je, pa da župani trdijo, da sodišča odločajo napačno, da so se zmotili ter da njihove odločitve niso pravilne. Županove odločitve, ki so sicer proti volji ljudstvu, pa naj bi bile pravilne.

I. K.

 • althar

  Ampak najprej lublanskega. Pa ne razrešit, ampak zapret.

 • Olga

  Očitno bo treba na občine in defenestrirati samovoljne župane, ki so očitno pozabili koga predstavljajo in kdo jih je izvolil!

 • pajot

  Mogoče bo pa kakšen tako imenovani migrant slejkoprej posilil kontićevo hčerko. Če jo sploh ima.

  • RATATA

   Tudi kontić je atraktiven…

   • pajot

    Kakor za koga.

    • RATATA

     Sline se cedijo gej-u in domoljub-u.

 • RATATA

  Nekateri občinski svetniki in civilne iniciative si na žalost narobe predstavljajo nekatere stvari.
  Počasi bo treba dojeti, da je to “visoka politika”
  in pozabiti misliti, da je nekdaj bila “diktatura proletariata”.
  Zadnjič so se zgražali nekateri, ko sem v nekem kontekstu napisal “čreva na plot”, toda to smo se učili v šoli – pri slovenščini!
  Pa “na kolec natakniti” tudi…..

 • Morala

  Župane se ne da odstaviti, lažje bi se predsednika države :)

 • samsara

  Očitno se je celotni oblastniški strukturi po Sloveniji in Evropi totalno sfuzlalo.
  V karanteno z njimi, preden bo prepozno.

  • cosmosjasnovidec

   Kaj se jim bo sfuzlalo?
   Kradejo kot srake in to lahko nekaznovano kar prav dobro vedo.
   Dokler je župan in ima priložnost nakrasti kolikor je le možno.Za njim bo pa drugi pa tretji in tako se to ponavlja,ker ni ustreznega zakona.

  • RATATA

   Vse razkužit z metalcam plamena.

 • luckyss

  Pa dajte te župančke že enkrat postavit na realna tla…Pač greste občani na občino in jo zasedete in potem pokličete medije…in to je to, drugače pa obstajajo tudi bolj “konkretni načini”…kaj naj rečem..
  Reve usrane …bojite se župana kot včasih kmetje graščaka..

  • RATATA

   Tebi je lahko govort, ko maš psa.

   • cosmosjasnovidec

    Jaz se pa tokrat v celoti strinjam z njim,ker je res tako.
    Kaj pa more en župan proti večini katera se z njim ne strinja in mu celo lahko dokaže kraje in ostala kriminalna dejanja.
    Če se ne strinja z folkom pač po nesreči pade skozi okno občine pa še zdravstvene odškodnine ni deležen saj priče lahko potrdijo,da se je namerno sam vrgel ven.
    Večina prevlada resnica pa tukaj ni pomembna ali nasploh koristna za njega.

    • RATATA

     Tudi jaz sem bolj za direktarac.
     Kar ne morem dojeti, da se takele stvari dogajajo. Predvsem, da si upajo neke občinske uprave mimo volje svetnikov in prebivalstva. Lucky me pozna, zato mi ni zalajal nazaj.

 • Borut Stari

  Kje se je ustavila pobuda o možnosti odpoklica? Ta možnost bi jim dala misliti. Pa za poslance DZ in svetnike tudi.Splošno vsi, ki so izvoljeni, naj bi jih njihovi volivci tudi lahko odpoklicali.

  • stajerc5

   Si nebi mislil, se so optimisti med nami…

 • Poštenje velja

  Loškega so na pol povozil.
  Samo glede na to kar dela se mu to lahko
  ponovno zgodi.
  Kdor isce ta najde.

 • Vrhovni sodnik

  Zakaj se ljudje mafije bojijo, zato, ker imajo jajca in naredijo nepredstavljivo, sam 1 je treba podkuriti in to orenk, bodo drugi, kot cucki

 • lauraas

  Pravilno, ampak premalo.

 • Novakec1

  Vlak o razrešitvi županov je že odpeljal, drugega pa ne bo. Odstavitev župana bo družinska tragedija ker bodo službe zgubili vsi ožji in daljni družinski člani ki fikus-irajo po pisarnah

 • Artur
 • tarantela

  A lahko vlada odpokliče oz. odstavi župane, ki so bili neposredno izvoljeni s strani volivcev?

  • Novakec1

   Ne. so si tako zrihtal.

 • sodnikisozločinci

  Slovenija nujno potrebuje proti evropsko stranko, katere glavni program bi bil izstop iz EU. V kolikor bi takšna stranka nastopila na naslednjih Eu volitvah, bi zagotovo dobila večino od 8 poslanskih mest.

  • Novakec1

   Slovenija potrebuje novo Ustavo in zakonodajo.

 • lado

  kontić itd SAMA ČEFURSKA DRHAL!!!!so hotli AZILANTE,da so pokasiral, SE JIH JE PA NATEKLO UPS JE PA JOKANJE!!!!SEJ LUBLANA BOLANA JE ŠE BOL ŠIPTARSKA IN ALAHOVA PA NOBEN NČ!!!!BO HITRO BOLELA GLAVA PA ŠE KAJ!!!!DEBILI STE VIIIII KI; STE JIH VOLILI!!!BUDALE KAR MEJTE JIH

 • Novakec1

  Hito se učijo od lublansko bulanskega šerifa, kaj nam pa morete, morete…..

 • Routar

  Civilna gibanja pa sami levaki, pa proračunski denar. Ne sam prozorno, za v arest !

Naročite se na novice Nova24tv.si!

Vpišite vaš email naslov in se naročite na novice Nova24TV.si!

Uspešno ste se prijavili na novice Nova24tv.si!