Bo za župana Popoviča mestno kopališče usodno?

Foto: STA

Državni svet na današnji seji ni priznal imunitete svetniku in koprskemu županu Borisu Popoviču, zato se bo proti njemu lahko začel kazenski postopek zaradi suma zlorabe uradnega položaja. DS se je seznanil tudi s srednjeročnim obrambnim programom ter podprl predlog zakona o sistemu jamstva za vloge.

Državni svet je prejel obvestilo koprskega okrožnega sodišča o začetku kazenskega postopka zoper Popoviča zaradi storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic, povezanega z dodelitvijo koncesije za mestno kopališče. Obtožba je že pravnomočna, predobravnavni narok v zadevi pa je sklican za 6. maj.

Popovič se sicer na imuniteto ni skliceval, državni svetniki pa so danes sklenili, da mu je ne priznajo in da se kazenski postopek zoper njega lahko začne.

Potreba po povečanem obrambnem proračunu
Svetniki so se med drugim seznanili tudi s srednjeročnim obrambnim programom 2016-2020. Program predvideva, da bi leta 2020 stalna sestava Slovenske vojske štela 7600 pripadnikov namesto sedanjih 7049. Med letoma 2018 in 2020 se bo delež obrambnih izdatkov postopno povečeval do 1,03 odstotka BDP. V letu 2020 naj bi tako sredstva za obrambo dosegla 478 milijonov evrov.

Svetniki so med drugim opozorili na obveznosti do mednarodnih organizacij. Zdi se jim zaskrbljujoče, da sta po srednjeročnem programu kar dve tretjini investicijskih sredstev razpoložljivi šele po koncu srednjeročnega obdobja, kar daje po njihovem mnenju slutiti, da program ne bo izveden v celoti in bodo obveznosti do mednarodnih organizacij ponovno preložene. Poleg tega so svetniki izpostavili neugodno razmerje med častniki in vojaki v Slovenski vojski ter vprašanje, kako bo država poskrbela za nadaljnjo delovno pot vojakov po 45. letu.

M. P., STA