Črno na belem: Tako so komunistični poveljniki partizanskih tolp sodelovali z nacističnim okupatorjem (II. del)

Foto: STA

Sodelovanje med komunisti in nacisti je bilo v času komunistične Jugoslavije vroča in nevarna tema. Uradno zgodovinopisje je jasno opredelilo vloge: kdo je okupator, kdo je osvoboditelj, kdo narodni izdajalec. Podvomiti v to razdelitev je pomenilo podvomiti v upravičenost same komunistične oblasti. Ta shema je komunistom omogočala, da zločina niso prikazali kot zločin, ampak kot zaslužno narodno dejanje. Iz strahu za svojo legitimnost je komunistična oblast že samo posest knjig, izdanih v emigraciji, razglasila za zločin. Objavljamo drugi del zapisov o sodelovanju partizanov z nacisti.

Knjiga Sodelovanje partizanov z okupatorjem je eden prvih poskusov celovitega zaobjema pojava vojaškega, političnega in gospodarskega sodelovanja med Titovimi partizani in naci-fašističnim okupatorjem v času druge svetovne vojne v Jugoslaviji. Avtor Miloslav Samardžić tako prikaže sodelovanje titoistov s silami osi prav do konca vojne, tudi tako šokantne epizode, kot je sodelovanje med partizani in ustaši v genocidu nad srbskim narodom.

Sodelovanje med nacisti in komunisti smo dobro okusili tudi Jugoslovani
Popolna zgodovinska laž in potrjena neresnica je trditev, da so jugoslovanski komunisti kakorkoli skušali preprečevati in ovirati vdor nacistov in fašistov v našo državo. To se je pokazalo že pred začetkom vojne marca 1941, ko so bojkotirali narodne demonstracije proti trojnemu paktu. V Beogradu so bili pripravljeni celo prirediti pozdravne manifestacije ob podpisu pakta.

27. april 1941 so slovenski komunisti razglasili za ustanovitev OF. To naj bi se zgodilo v času, ko so bili komunisti sveta na čelu z ZSSR v prijateljskem paktu z nacistično Nemčijo?! Ta dan je bil razglašen celo za dan upora proti okupatorju? Komentar tega nesmisla ni potreben.

Posebno pomemben je sprejem, ki so ga mariborski komunisti namenili Nemcem ob prihodu v Maribor aprila 1941, ko so bili slednji od prvih tudi toplo sprejeti. Malo pred prihodom okupacijskih trum v mesto so organizirali demonstracije, na katerih so skandirali: Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler! V imenu svojih delavsko-revolucionarnih idej in načel skupna borba proti zahodnemu svobodnemu demokratičnemu kapitalističnemu sistemu.

Na delih ozemlja, ki so jih začasno imeli v oblasti, so izvajali strašen teror in strahovlado ter izvajali poboje svojih idejnih nasprotnikov ali premožnejših ljudi, na svojih zločinskih pohodih so pobijali cele družine, zažigali domačije, vse to v imenu slovenskega naroda in s parolo: »Smrt fašizmu – svoboda narodu!«

Temu so se uprli slovenski možje in formirali vaške straže
In tu po komunističnih “pravilih igre” nastopa kolaboracija?! Zakaj? Narod ni imel orožja, okupator ga ni hotel varovati pred napadalci – zaprosil je za orožje in ga dobil, da se je sam branil pred napadalci. V boju za zaščito svojega lastnega življenja se je s pomočjo, ki jo je dobil, uprl temu zločinskemu početju. Ni pokleknil pred ideološkimi pritiski, ni želel boja, hotel se je samo braniti pred napadalci in s tem naj bi zagrešil zločin narodnega izdajstva?!

Do enakega primera je prišlo v Hercegovini, kjer so ustaši tako grozovito uničevali srbske vasi in klali srbski živelj, da je prebivalstvo bežalo in iskalo zaščito pri okupatorjih Italijanih. Presenetljivo, vendar dokazano pa je, da so ustaši klali srbsko prebivalstvo s pomočjo partizanov ali celo sinhronizirano z njimi.

Sporazum, dosežen julija 1944 med partizani in predstavniki nemške vojne sile, velja samo za slovensko Primorje. 5. točka: »Nemška vojska je nase prevzela obveznost, da partizane oskrbuje s potrebnimi količinami orožja, živeža in sanitetnega materiala.« Britanci niso mogli drugega, kakor da takšno komunistično ravnanje prikrivajo in Titovo nenačelnost krijejo s svojo avtoriteto. O sodelovanju med partizani in Nemci so na podlagi ohranjenih dokumentov in pričevanj že kmalu po vojni pisali tudi v slovenski emigraciji v Argentini.

Goriški prefekt grof Pace je z vednostjo Nemcev hodil na partizansko ozemlje in je stalno posredoval, da so Nemci in partizansko vodstvo sklepali različne dogovore. Navadno je šlo za izmenjavo živeža. To se je godilo od pomladi 1944 dalje. Nemci so dobavljali partizanom živež, zlasti sladkor, moko in tobak, v zameno pa so dobivali vino in drva.

Gospodarska kolaboracija med partizani in nacisti: Po dogovoru na višji ravni je potekal promet po železnici med Trstom in Ljubljano praktično neovirano – občasne male diverzije so bile med kolaboranti-partizani in okupatorji-Nemci dogovorjene – in v tem intervalu nastopa moj stric, ki področni partizanski enoti javi, kaj je namenjeno za njih in v katerih vagonih se nahaja. Ta uspešna in vrhunsko pripravljena kolaboracija se je vlekla vse do konca vojne.

Tito je bil mojster kolaboracije
Kolaboracija v pravem in polnem smislu besede je postala krinka za politične obračune komunistov s svojimi nasprotniki, včasih pa celo s sodelavci samih komunistov. Obstajajo primeri, ko premožni sodelavec ni kolaboriral z okupatorjem, temveč je delal po nalogu komunističnega vodstva, a je bil po končani vojni ob vse premoženje. Nacisti in komunisti so imeli eno skupno točko, v kateri je bila izražena skupna skrb in posebno interes, da se zavezniki ne bi izkrcali na jadranski obali in vdrli v Jugoslavijo. Tu se je Tito naslanjal na dobre izkušnje iz prejšnjih dogovorov – kolaboracijo z Nemci.

Tito je bil mojster kolaboracije. V vojni je dajal navodila za kolaboracijo z vsemi – Nemci, ustaši, muslimani, balisti – skratka z vsemi tistimi, ki so bili sovražniki kraljevine in njene regularne vojske v domovini.  Nemci so marca leta 1943 sklenili neposreden sporazum s Titom in so na četnike dejansko poslali partizane, da na Neretvi za njih opravijo delo, kar so titosti izpolnili med petjem verzov: “Partizani, sprem’te mitraljeze, da pucamo na kralja i Engleze.” Krona kolaboracije so bili Titovi dogovori z Nemci leta 1943 o skupnem nastopu proti četnikom in zaveznikom. Operacija Weiss je bil načrt, dogovorjen med Nemci, ustaši in partizani, da skupaj uničijo potencialne sile četnikov, ki so pripravljali mostišče za izkrcanje zaveznikov.

Resnica je načela zgodovinske pravljice komunistov, rušila legende, jih postavljala v resnično okolje dogodkov in končno odkrila najbolj boleče in občutljivo mesto komunistično-partizanskega boja – kolaboracijo. In to je dokazal akademik, prof. dr. Aleksander Bajt v svoji knjigi Bermanov dosje.

Nemškim oficirjem predlagali priznanje partizanske bande
Bitka za prehod čez Neretvo bo zapisana v zgodovini tudi zaradi Titovih pogajanj z nemškimi silami, ki so jih partizani po vojni dolgo časa dosledno skrivali. Prvič je bila ta kolaboracija partizanov z Nemci omenjena leta 1949, ko je to opisal S. Clissold. Tito je še naprej gojil tesne stike z okupatorskimi oblastmi in poslal v Zagreb ing. Petrovića – ta je bil v resnici partizanski general Vladimir Velebit. Velebit je pooblaščenim nemškim oficirjem predlagal, da se prizna partizanska vojska, ki je po mednarodnih konvencijah veljala za paravojaško formacijo – bando. Po takratnem pripovedovanju generala Glaisa von Horstenaua mu je Velebit prenesel “celo uradno ponudbo Tita, da bi v primeru angleško-ameriškega izkrcanja udarili po izkrcanih četah zahodnih sil, skupaj z nemškimi divizijami, razmeščenimi po Hrvaškem”.

Tito si je že poleti leta 1942 pri Nemcih prizadeval doseči določitev rezervata, v katerem se ne bi medsebojno napadali, da bi lahko vse sile usmeril proti četnikom. To je bila njegova »osvobodilna« politika. Od decembra 1942 je s Kardeljem razglasil, da prehaja osvobodilni boj v svojo drugo, revolucionarno etapo in je skladno s tem ustavil bojevanje proti Italijanom. To partizansko-italijansko kolaboracijo smo mi, protikomunistični borci v živo doživljali, posebno ob Turjaku in Grčaricah.

Seksualna kolaboracija med komunisti in fašisti
Vse je bilo “naravno”, če vemo, da je bil vodja italijanske obveščevalne službe kapetan D’Amato, njegova priležnica pa je bila Emilija Kraigher, voditeljica obveščevalne službe pri komunistih. D’Amato je po njenih navodilih s seznama vedno črtal vidnejše komuniste. Ta ženska je odločala o izpustitvi komunistov iz zaporov. Tako so torej ob javni in tajni kolaboraciji partizani “osvobajali” slovenski narod.

V nemškem tekstu je zapisano: “Mi partizani nismo nasprotniki Nemcev, naš interes je uničenje četnikov.” (Bermanov dosje, str. 5)

Foto: Wikimedia commons

Tito je po vojni na 5. partijskem kongresu brez sramu pripovedoval, kako je partijska linija uničevala ves državni aparat, pobijala orožnike, mestne in okrajne svetnike in uničevala vse arhive. Trdno je bil odločen, da prepreči kakršnokoli izkrcanje zahodnih zaveznikov na jugoslovanski obali. Bilo mu je jasno, da bi, kjerkoli bi se izkrcali, pod vprašaj postavili komunistično ureditev v Jugoslaviji. V angleških dokumentih je zapisano, “da bi bilo pametno prenesti sodelovanje od partizanov na domobrance, četnike, da bi se preprečila ekspanzija komunizma na zahod”.

V tem obdobju prijateljstva z nacisti je KPJ zagovarjala kolaboracijo na celi črti. Kasnejši prvaki OF in KPJ, odvetniki Aleš Stanovnik, J. Pokorn in J. Vilfan so v tem obdobju delali v Šentvidu pri Gestapu. Kasnejši notranji minister SFRJ Stane Dolanc in edini slovenski admiral v SFRJ Stanislav Brovet sta v Avstriji prostovoljno vstopila in bila dolgoletna člana Hitlerjugend.

Konec aprila 1941 je KPS ustanovila PIF – Protiimperialistično fronto, ki je kritizirala angleški, francoski in ameriški imperializem, ne pa nemškega in fašističnega.
Od februarja 1942 so se partizani – tudi sam Boris Kidrič in Aleš Bebler – na Bledu sestajali s šefom Gestapa Rozzumeckom. Rezultat: partizani so se odpovedali vsaki resni akciji proti okupatorju. Zaradi videza NOB so nadaljevali z malimi, vojaško nepomembnimi akcijami. V najkrajšem času so gestapovske postojanke na Gorenjskem in Štajerskem sklepale cel kup lokalnih sporazumov s partizani.

Junija 1942 je partizanska stran trem italijanskim divizijam poslala anonimne dopise  ti so javnosti dostopni –, da pripravljajo partizani velik oboroženi napad na samo Ljubljano. Italijani  z vso verjetnostjo v dogovoru s partizani –so zato preventivno, največ v Ljubljani in na Dolenjskem, aretirali 25.000 mož in fantov, sposobnih nositi in uporabljati orožje, in jih odpeljali v italijanska taborišča. Tisoči izmed teh nekomunistov so življenje izgubili na Rabu, v Gonarsu in drugih italijanskih taboriščih. Partizani so s to akcijo Slovenijo pripravili na revolucijo  brez teh 25.000 ki so bili odpeljani v taborišča, je bilo le-to lažje izvajati.

Decembra 1942 so partizani sklenili z Italijani sporazum o nenapadanju za celotno ljubljansko pokrajino. Od tega časa naprej so partizani na ozemlju, ki so ga obvladovali, predvsem v Beli krajini, imeli svojo »osvobojeno« Slovenijo. Sledila je tamkajšnja morija tisočih rojakov, pri čemer ni partizanov nihče motil.

Vrsta dogovorov med partizani in Italijani je bila sklenjena po zlomu fašizma. Sledila je tragedija Turjaka in Grčaric, kjer so Italijani odločilno pomagali partizanom, predvsem z artilerijo. Zajeli so lep del četnikov in vaških stražarjev in so potem do 50 odstotkov ujetnikov, tj. več kot 500 oseb, pobili.

Damjan Likar

 • upornik22

  nevem zakaj tega šoli ne učijo……aja ne smejo

 • totex39

  Res sramota kako so komunisti našo zgodovino lažno priredili k sebi vprid.

 • sale

  Domobrančki poraz boli ane joj saj bo kmalu praznik pa se ga udeležite kot edini pravi zmagovalci haha

 • Demokrat

  Če dobro razumem so najprej skuhali konflikt vojno potem pa so osvobajali?Kot piroman ki povzroči ogenj potem pa pomaga gasiti gasilcem?

 • Fogglof Tunnek

  A spet partizani in izdajalski domobranci???… To nonstop poslušamo od leta 1991 dalje…pa še bomo naslednjih 25 do 30 let…dokler bo tisti plešasti voluhar iz Grosuplja, ki stekleno gleda, krade in laže, živel!!!… Torej, kaj nam je za storiti, da bo tega enkrat konec???… Iščem predloge !!!

  • Miran Pavličič

   Rad bi videl tvoj pokvarjeni ksiht ob takšnih dejstvih, ko prava resnica počasi ampak vseeno prihaja na dan. Konec je prirejenih laži sproduciranih v psihopatskih umih izdajalskega enoumlja. Fogl, postavi se pred ogledalo, pa si pljuni v obraz – kreten !

   • Fogglof Tunnek

    Ka sn reko sn reko…Jas vedno pišem samo in zgolj resnico… kapish?

    • Jaka Sraka

     A si si pluno v ksiht?

  • Mare Kranjc

   Verjamem, da vam je gošarjem zelo težko, ko izveste da so vaši predniki, ki so bili v partizanih, navadni izdajalci, zločinci, lopovi in množični morilci. Resnica je največji sovražnik komunističnih izrodkov.

  • Poštenje velja

   Bolli , boli potomce morilcev in narodnih izdajalcen.
   Racun pride znanega dne na znane mestu in kraju. Tiktaktik tak BUM.

  • Krtača17

   Sem dal enega zgoraj.

  • Jaka Sraka

   A viš, pa sta se ti prdružla še dva cepca, vam bo laže.

 • Viktorh

  Včeraj sem napisal, danes ponavljam:

  Da, da, svinje, komunistične.
  A vas je kaj sram?
  Vem, da ne!
  A vas peče vest?
  Vem, da ne!
  In potomci teh zločincev nam vladajo še sedaj.
  Fuj!
  Ogabno!

  Še pomnite, tovariši?

 • Viktorh

  Pod članek “Tako so komunistični poveljniki partizanskih tolp sodelovali z nacističnim okupatorjem (I. del)”, 21.3 pa sem napisal in danes ponavljam:

  Dobro znano, dobro skrito.
  Nobena stvar ne nore biti tako skrita in prekrita, da ne bi bila odkrita.

  Komunistični zločinci so pač živeli v prepričanju, da bodo vedno na oblasti…

  Saj vemo kako je gobar tolkel po mizi in vpil, da so oni na oblasti in tudi nameravajo ostati…

  • janez cepec

   dobr si povedu, UDBOUC, de nobena stvar ne more ostat skrita. tko se je tud za tebe zvedl, de si biu cinkaroš, pa likvidator, pa pokvarjen ket pizda, no to si še skoz, tko, de se kr prštimi. za tebe se piše sodba. tud ti boš pršu na vrsto.

   • Jaka Sraka

    Pa so rekli de si se stegno, gnoj.

    • janez cepec

     to teb sledi

  • učko

   Ja, pa še prav je ‘mel. Še zdej so na oblasti !!! In to čedalje bolj !!!!

 • Krtača17

  Uffff spet si boste domobrančki zobe polomil, soboto sfrkal, pa rit zdrajsal. Glede na to da samo pljuvate po nob-ju katerega bremza ste domobrančki bili, pa vseeno …..ostredotočite se na domobranska dobra dela. Malo jih osvetlite, opišite? Ljudje ne vejo zakaj bi bili domobranci boljši kot partizani? Bo šlo?

  • Jaka Sraka

   A si se res moral zopet usrat, in to prav tu, na praznični dan?

  • montyamp

   Ne mešaj slovenskih partizanov med komunistično oblasti željno in butasto morilsko golazen .
   Butl .

   • Viktorh

    Saj vidiš, da je pri teh, pomanjkljivo izobraženih cepcih problem prav tem, da ne ločijo NOB in partizanstva od zločinskih komunistov – revolucionarjev, ki so morili lasten narod še dolgo po končani vojni.

    • janez cepec

     ločmo pa UDBOUCE, počas jih bomo začel sankcionirat, zid že stoji, tko, de vas sam pred zid postavmo, poj pa gasa. sam se še odločamo, al bomo enga po enga, al pa kr use. bomo Jelinčica poklical, on prau, de ma puškomitraljez, pa tko j’ biu vaš, tko de use u hiš ostane

     • Capi

      Ti boš pa za probo šou pred zid, da ga bojo preizkusl……

    • MEFISTO

     Kako pa naj ločijo, česar se ločiti ni mogoče.

     NOB – ja ni bilo, bili sta le neke vrste državljanska vojna in bolševistična revolucija..

     Osvoboditelji ne pobijajo lastnih ljudi.

     Komunistični imperativ je vedno bil – žrtve morajo biti!

     Mimo grede, kako si kaj zadovoljen z novim nickom dragega nam prjatla razumnega Mihalela Skumavca, ki bo odslej tudi SloBoySMC?

    • Krtača17

     A se še nis zadrgnu?

     • janez cepec

      sej ga bomo mi spraul na drug svet, takga pizduha ne pobere kr tko

     • Krtača17

      Hehe tazga pizduna je najbolj prepričat da je z ekoloških vidikov najbolje če se sam obes.

     • janez cepec

      ja fajn bi blo, sam sej mu ne morš nč dopovedat, je prfuknen do amena

     • Krtača17

      Ja da se v 70 letih nič ne naučiš…..v glavnem če daš v pisker njegovo betico pa skalco….a veš kdaj je njegova betica kuhana? Takrat ko se skalca razkuha….

     • janez cepec

      hehe, ta pametn popusti, a?

     • Krtača17

      Frizer mu je že zdavni ušu. Je reku da s fleksarco pa s cvik cangam ga pa že ne bo strigu….

     • janez cepec

      sej pravem, ni mu pomoči. Jelinčiča aktivirat, pa mu bo z mitraljezom prečko naredu na glav

     • Krtača17

      Hehehehe

     • Viktorh

      =BI se in se ne mešaj v dialog odraslih.

  • učko

   Men so belčki starga fotra ubil, da bi se polastil premoženja, točneje njegov brat. Ampak vseeno v naši žlahti, razen enga mojga strica, pač nismo preveč rinl med komunjare, nikakor pa ne med farške oziroma ta črne. Najlepše je bit normaln, ni pa mogoče najbolj koristno !!!!

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Krtača17

  Tudi Hitler in Stalin sta bila ta hujš prjatla, preden sta se mejčken stepla. Obe državi sta na veliko sodelovali a le navidezno. V bistvu sta se samo ocenjevala kdo bo lahko koga – špijonaža.

  • SloBoySMC

   Oboji nacisti in komunisti so vedeli da ne bo dolgo trajal ja. So se pa res vmes s tem sporazumom okoristil.

   • učko

    Ja, ideološko sta si bila Dolfe in Josip zelo blizu, sta pa oba bila egoistična stremuha in sta se zato potem stepla !!!

    • SloBoySMC

     Ideologije so si dost razlicne

 • Demokrat
 • SloBoySMC

  Dost od napisanega sploh ni res. Sporazum z Nemci na Primorskem ki traja od poletja 1944 do konca vojne? Pa ja de. Jeseni 1944 je bila velika ofenziva proti partizanom na Primorskem. Tudi kasneje so bili hudi boji pri Cerknem itd

  Domobranci so pa res skoz sodeloval z okupatorjem oziroma so bli kar del njegove vojske. Tko da so 100x bolj kolaboriral z okupatorjem prav oni.

  • Jaka Sraka

   …buc, buc…

   • SloBoySMC

    Tko rad jest p… delam ko jo pod brado coham. XD

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Dragan Krstič

  Hitler je naredil veliko napako usodno za slovenski narod ko je napadel prijateljsko državo SZ. Če tega ne
  bi storil, bi po vojni Stalinov prijateljček Tito s svojimi slovenskimi kompanjoni Kardeljem, Kidričem, Mačkom, Ribičičem visel kot Mussolini in Klara Petacci. Tito in njegova banda bi bili zavezniki tudi samega satana samo da bi se dokopali do oblasti.

  • učko

   V dokumentarcu, ki ga je predvajala RTVS-1 je Vlado Dapčević lepo rekel, da bi jih Sovjeti po 2.sv skupaj s Titom “povešali po Terazijama”, če bi vdrli s tanki v času “Informbiroja” v Jugoslavijo. Zato pa je Tito “Staliniste” vozil na Goli otok na prevzgojo !!!!!!

   • Dragan Krstič

    Stalin je nameraval Tita likvidirati takoj po vojni enako kot vse njegove komunistične voditelje novonastalih satelitskih držav. Tito pa mu je bil sploh trn v peti saj je hotel vsekakor postati predsednik balkanskih komi držav. Tito se je s pomočjo ZDA temu izognil in sploh ni res, da bi bil tako dobrosrčen do Yu narodov ampak je v prvi vrsti skrbel za svojo rit.

 • janez cepec

  mim grede, izven konteksta, se pardoniram, sam vam morem povedat, de dones Primc ustanavla stranko u Lok. kera od vas, desnih zavedenih ovac še ni kategorizirana, se uhka gre učlanet u stranko, vseen pa vam svetujem, de se rajš ustavte u Gostilni Starman, je čist bliz faruža, majo dobre žabje krake, pa bkova jajca. pa hišni ansambl. boljš se boste mel, garant

  • tarantela

   Pa podobice bojo delil!
   Ustanavlja se tudi neka druga stranka, v kateri bodo migranti. Medtem, ko Primc pričakuje okoli 200 ustanovnih članov, jih pa ona druga pričakuje okoli 250.

   • janez cepec

    bolš je it k Starman, tam namest podobce 03 sadjučk dobiš

 • Dragan Krstič

  Tista zgornja fotografija je posneta leta 1942 ko gre hrabri partizanski bataljon v bran vaščanom vasice Hruševo na Štajerskem, katere so Nemci hoteli deportirati v Dachau. Seveda so vaščane hrabri partizani ubranili kot vedno, tako da Nemcem večinoma take akcije niso uspele prav zaradi naših hrabrih partizanov, ki so v akcijah sovražniku povzročali strahovite žrtve. Vse je res, častna komunistična.

  • učko

   Lej, na splošno je partizanščina in NOB zelo pozitivna zadeva, s precej črnimi lisami !!! Ampak časi so bili takrat taki, da je bilo potrebno nekako preživeti. Eni so to počeli tako, drugi drugače. Bistvo pa je, da mi to nekako razumemo, tiste čase in ljudi v stiskah namreč.

   • Dragan Krstič

    učko, a veš zakaj je večina moških rinila v partizane? Ne zaradi borbe proti nacizmu ampak iz golega dejstva da bi bili mobilizirani v nemško vojsko ali so celo prišli domov na dopust ter
    iskali zvezo s partizani, ker so menili da če je treba umreti, je bolje umreti doma kot pa zmrzniti na ruski fronti. Tito in komunistični zločinci pa so izkoristili njih da so se po vojni dokopali do oblasti in njihovi potomci jo iamjo še danes.

    • tarantela

     Ti pa nisi na tekočem! Tisti, ki so jih Nemci mobilizirali, so bili poslani na rusko fronto. O tem, kakšno trpljenje so preživljali tam, mi je pa veliko povedal sosed.
     Sploh pa tu nekaj šklemfate tisti, ki se vam še mleko okoli ust drži in o vojnih grozotah veste bore malo, še sama vem zelo malo, ker sem bila še otroček, vendar pa to, kar klepljete tu, je pa posledica nekega hudega sovraštva.

     • Dragan Krstič

      Tako kot Tunnek in ti res nisem na tekočem, šmarnice ne pijem, kaj pa ti piješ tekočega? Kot sem napisal in za tem stojim: v partizane so odšli fantje zaradi izognitve mobilizacije v nemško vojsko ali celo pri vrnitvi na dopust iz nemške vojske. Še enkrat ponavljam, da so zločinci kot Tito in njegova svojat izkoristili
      partizanstvo za prevzem oblasti po vojni.

  • montyamp

   PARTIZAN JE HEROJ
   KOMUNIST JE GNOJ

  • Jovo Jamnica
 • montyamp

  Hitler se z banditi ni pogajal , on je že pred 100 leti vedel da je to najbolj obskurna svojat na Balkanu .

  To , da so židovski kriminalci in zločinci iz strahu pred Hitlerjevim čiščenjem banksterstva , našuntali blesave ameriške morilce Indijancev , da je Hitler zlo stoletja in jih privlekli reveže čez morje , je pa že druga pesmica .
  Komunistično morilski stroj v Sloveniji , je pač imel srečo , da so zabiti Angleži 1945 poslali nekega pijanega kaplarja pod Alpe za redarja , ker so pravi ljudje takrat še imeli polne hlače od strahu pred Hitlerjem .
  Ostali so židje in komunisti , to je najbolj strupena kombinacija .

  Halbmadžar Soros in halbmadžar žvepleni murgelzwergl
  j=beta Slovenijo DANES 100 na uro .
  GORJE NARODU , KO PRIDE KOMUNISTIČNI MORILEC NA OBLAST .

  HITLER DOBI SPOMENIK , V KRATKEM .

 • montyamp

  PARTIZAN JE HEROJ .
  KOMUNIST JE GNOJ .

 • Dragan Krstič

  Le kje je bil Tito in njegovi tovariši ko so napredne YU politične stranke pripravile 27. marca1941 demonstracije v Beogradu proti paktu z Nemčijo? Na demonstracijah jih ni bilo, zagotovo so imeli kontrademonstracije v podporo paktu.

  • SloBoySMC

   A niso tud oni vpili zraven bolje rat nego pakt?

   • Dragan Krstič

    Sevedo so tudi komunisti tedaj razgrajali po Beogradui, ampak so vpili:smrt angleškemu in ameriškemu imperializmu, naj žvi prijateljstvo Stalin-Hitler.

    • Jovo Jamnica

     Ne drži! Nekateri člani partije so se spontano priključili demonstracijam, ki jih je na pobudo britanskih agentov, organizirala Cerkev in nelojalni visoki oficirji vojske Kraljevine Jugoslavije. Josip Broz je bil ta čas v Zagrebu in je šele 29. marca z letalom poletel iz Zagreba v Belgrad, da bi discipliniral odpadnike, ki niso spoštovali pakta Molotov Ribbentrop.

     • Dragan Krstič

      Ja bravo. S tem potrjuješ mojo trditev: discipliniral odpadnike, ki niso spoštovali pakta med SZ in Nemčijo. Kaj pomeni za komuniste disciplinirati. To pomeni likvidirati, umoriti. Je tako?

  • Anthon

   Izraz “napreden” za moje razumevanje tedanjih in sploh vseh dogodkov v zgodovini in danes ni ok. Napredno je politično kontaminiran izraz, ki ga vsesplošno uporablja tisti del levice, ki je v intimnih povezavah s komunisti. Meni se vedno ob tem postavi vprašanje, kaj s človekom, ki po teh kriterijih “naprednosti” ni napreden. Ali gre za barabe, za lenuhe, za prestopnike itd? Niti slučajno! In prej obratno.

   In tudi razmisleki, ali je tedanja jugoslovanska oblast ravnala dobro, profesionalno, ali ne, so zelo težki. Povojni komunisti so radi pozabili na celotno mednarodno dogajanje in spletali zgodbe, kako bi Jugoslavija morala ravnati v odnosu s silami Osi. Imenovali so jo gnilo. Po takšnih kriterijih so bili gnili tudi Francozi, Britanci, Američani.

   Drugače pa se je s tvojimi razmišljanji v komentarjih mogoče strinjati.

 • Duhec

  Ja… dan brez partizanov bi bil preveč. Sam reklamo jim delate…

 • tarantela

  Pejte no Primcu podporo delat, dons ustanavlja svoj stranko.

  • Duhec

   Vsaj zanjga vejo, da je škoda cajta…

 • Caetano

  Nekaj bi rad poudaril. SZ je imela interesno zono na Balkanu. Zato jim okupacija Jugoslavija ni bila posebej po godu so pa nanjo pristali. Na ravni KPJ je bil 28. aprila 1941 sprejet sklep, da se napove vojno londonski vladi in da se ovaja pripadnike odpora okupatorjem.

  Glasila Delo za mesec maj 1941 zato ni, ker so v njem slavili propad Jugoslavije skladno s politiko kominterne.

  • tarantela

   Delo je bilo ustanovljeno mnogo kasneje, ne nakladaj nekaj, česar ne veš.
   Pa tukaj itak nakladate tisti, ki ste se rodili po letu 1991. Londonski vladi ni nihče napovedal vojne razen Hitler. Če pa misliš Karađorđeviće, so jo pa itak pobrisali, namesto, da bi se tu borili. Z dezertirano vlado in kraljem si pa itak nimaš kaj pomagat.

   • Anthon

    Kar je vsaj približno zgodovinsko točno, je to, da KP aprila NI razmišljala, da bi bilo z okupacijo Jugoslavije skupaj z njeno Dravsko banovino kaj narobe. Kar je napisano, govori le o boju proti zahodnim imperialistom, ne pa proti nacizmu ali fašizmu. Vodetova, ki je bila v Partiji pred glavnim organizatorjem Kardeljem, to tudi pove. Jasno, da ves čas po vojni slovenski partijski prirejevalci zgodovinskih dogodkov niso vedeli za ta dnevnik. Kot tudi niso vedeli, da so ohranjeni dokumenti s tajnih sestankov tedanjih legalnih političnih strank.

    Zato vernikom partizanarskega pravljičarstva nikoli nič ne štima. Nimate pa očitno niti osnovnega znanja o mednarodnem pravu, ali pa vsaj minimalnega psihološkega uvida v dogodke, ki so nujni, ko neka kriminalno organizirana in vojaško neprimerljivo močnejša država brez vojne napovedi napade in okupira drugo. Koga pa bi okupator ob napadu najprej odstranil? Broza in Kardelja ali legalno oblast, ki mu je dejansko nevarna? Za ta dva pezdeta je komaj vedel, za poslance, politike, Karadžordževiče je pa Gestapo imel pedantne podatke in bi jih gladko ubili. Ali sploh ločiš, kaj pomeni dezertirati, kaj pa pomeni biti vojaško premagan – ali pišeš kar tja v tri krasne?

   • Caetano

    Neumnost ali pa iskanje izgovora. Delo je bilo leta 1941 glasilo KP.

   • slosin

    Dej se mal brzdaj. Kolkr vem, Caetanu v teh stvareh do pet ne sežeš…

   • karlina

    Tukaj smo tudi takšni, ki smo letniki 6o in smo še kako zelo, zelo, zelo, občutili diktaturo vašega maršala, tako, da , ne govori, neumnosti.

 • Fogglof Tunnek

  Sn že nekoč napisal, gnes ponavljam:

  Da, da, svinje, neodomobranske.
  A vas je kaj sram?
  Vem, da ne!
  A vas peče vest?
  Vem, da ne!
  In potomci teh zločincef nam hočejo vladat še sedaj.
  Nova slovenska zaveza, SDS, GOD-Primc teme.
  Fuj!
  Ogabno!

  Še pomnite, tovariši?

  • Dragan Krstič

   Sevede se spomnimo. 27. 3. 1941 ste komunisti v Beogradu vpili: smrt angleškemu in ameriškemu imperializmu, živelo prijateljstvo Stalina in Hitlerja.

   • janez cepec

    dej še napiš, kdaj ste vi na stadionu u Ljubljan Dolfetu upil pa prsegl

    • Dragan Krstič

     janez cepec, v roke vzemi kakšno dobro knjigo o poteku 2WW, vendar jo obrni na pravo stran drugače ne boš mogel brati. Če boš ugotovil da je 20. aprila 1944 bilo vsakemu jasno, da je Hitler vojno izgubil, potem si dokaj pameten rdeči retard.

     • janez cepec

      ja , ja, jasn je blo že dokaj zgodej, sam ne vem, kva ste belčki poj tišal u španovijo. očitno ste bli že takrat luzerji

     • Dragan Krstič

      janez.cepec, zaradi partizanstva ni bilo 2WW konec niti sekunde prej, celotna država pa je utrpela ogromne človeške žrtve ter materialno škodo. Kot drugo pa je dejstvo, da nam je zaradi zločinske KPJ in Tita grozil povojni stalinski režim, ki smo ga sicer dobili za kratek čas vendar, ker je Tito vedel da ga bo Stalin likvidiral je rusiji obrnil hrbet in se kot lisjak vezal na ZDA. Ta pa svinjarij katere je počel prej Tito ni več dovoljevala. Tito ni bil noben angelček ampak velik lisjak in premetenec poleg tega da je bil zločinec.

     • janez cepec

      posluš, +IĆ, pustmo to, a j blo vojske prej konc, al ne. sam usak, ki je kej ponosn in zavedn Slovenc, se je upru okupatorju, luzerji, reve in pizde so pa kolaborilale z Dolfetom za kos kruha, obleko, pa streho nad glavo. pa ne mi zdej govort, de je kolaboracija u določeni situacij dopustna. izdal so slovenski narod, dones bi bli pa radi slovenska vojska, pa navem kuga še use, z raznim bonitetam, po moznosti dvojno štetje. še enkat, tabeli, taplavi tačtrni, pa navem keri še use so bli navadne pizde, kor jih pa dons poveličuje je pa še huj pizda, ker uni so bli usen u mejčken hujšn položaju, kt ste dones. kapiš?

     • Dragan Krstič

      Ne ti mene z +IĆ. Bolj sem pismen od tebe, zagotovo, ker samo bedak piše v takšni spakedranščini kot to pišeš ti. Zaradi partizanščine smo dobili komunizem,
      ki nas je popolnoma gospodarsko izčrpal. Ti se sploh ne zavedaš,saj se ne moreš
      ubogi retard, da smo imeli gromozansko srečo izogniti se usodi Mađarske, Čehoslovaške, Poljske, Romunije, Bolgarije katerim je gospodarila SZ. Če nam ne bi pomagale ZDA, bi nas Rdeča armada okupirala med Informbirojem. Potem bi ti drugače ocenjeval NOB in partizanščino.
      Imel sem po mamini strani sorodstvo v Avstriji. Poleti 1960 sem z mamo kot 11 letnik obiskal sorodnike na avstrijskem Štajerskem. Kakšna razlika je bila med Avstrijo in komunistično Slovenijo, kakšen visok življenjski standard v primerjavi z nami in to samo 5 let po tistem ko je Rdeča armada zapustila to državo ter jo v 10 letni okupaciji vzhodnega dela totalno izropala. Leta 1938 je BDP Slovenije za samo 20% zaostajal za avstrijskim. In kje smo danes, ti pametnjakovič reterdirani?

     • Jovo Jamnica

      Avsrijci se lahko zahvalijo Titu, da so se Sovjeti umaknili iz pomembnega dela Avstrije!
      ———————-

      …Stalin was not prepared in 1949 to please the Yugoslav leader Josip Broz Tito by signing a state treaty for Austria. For Stalin interpreted the determination of the Western powers to withdraw from Austria as support for Yugoslavia. Stalin split with Tito had grave consequences for Soviet policy in Southestern Europe and thus for Austria as well…

      https://books.google.si/books?id=bgBgCgAAQBAJ&pg=PA4&lpg=PA4&dq=%C3%B6sterreich+unter+Stalin+regime&source=bl&ots=phyPIgxwPx&sig=F169_hTVLypdMbhkCzCpEb6CMrs&hl=sl&sa=X&ved=0ahUKEwi14d6kyvHSAhXrBcAKHeBQCKwQ6AEIJjAB#v=onepage&q=%C3%B6sterreich%20unter%20Stalin%20regime&f=false

     • Dragan Krstič

      Ja zaradi partizanstva na Koroškem.

     • Jovo Jamnica

      No, ti si zgoraj pisal o neki sreči… Dogovor zavezniških liderjev datira v leto 1944, ko so se sporazumevali v Moskvi o interesnih področjih po koncu WWII. Stalinova zunanja politika je predvidela varovalni pas med SZ in “ostalimi”, ki je zajemal baltske države, Berlin (NDR), Poljsko, Češkoslovaško, Madžarsko, Romunijo in Bolgarijo. Avstrijska Koroška je spadala leta 1945 v britansko interesno sfero in partizani tamkaj, na Stalinove želje niso imeli vpliva.

     • karlina

      Smo na poti Venezuele, če ze ne S. Koreje, tako daleč so nas pripeljali “uspešni” komunisti, mimogrede, če kdo pozna katerega komunista, ki je s svojim delom in s svojo glavo prišel do vsega, naj me koklja brcne, res, vse z lazjo , prevaro, goljufijo, umori, itd.

    • garfi

     “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

   • Fogglof Tunnek

    Čuj DRAGAN KRSTIĆ, pa kako je kaj v Srbiji oz. Beogradu? A še vedno tako mrzite Bošnjake in Albance? A pripravljate kako novo “Srebrenico”?

    • Dragan Krstič

     Zelo mi je všeč ko razjezim Tumpleka ter mi ne more replicirati skladno s temo debate ampak odgovori z nebulozami. Tumplek, vidim da kot star udbovec sovražiš Srbe. Saj te razumem. Spasiću in ostalim srbskim udbovcem si moral rit in jajca lizati če si hotel napredovati v hierarhiji te zločinske organizacije.

   • Jovo Jamnica

    To je neumnost!

    • Dragan Krstič

     Seveda je neumnost, samo takšni ste pač komunisti.

     • Fogglof Tunnek

      No, kako bo kaj z novodobno “Srebrenico”?… A so že priprave v teku?

     • Dragan Krstič

      To moraš pa vprašati tvojega bivšega šefa druga Spasića.

     • Jovo Jamnica

      Ti še tukaj prilepim, ignorant!

      Ne drži! Nekateri člani partije so se spontano priključili
      demonstracijam, ki jih je na pobudo britanskih agentov, organizirala
      Cerkev in nelojalni visoki oficirji vojske Kraljevine Jugoslavije. Josip
      Broz je bil ta čas v Zagrebu in je šele 29. marca z letalom poletel iz
      Zagreba v Belgrad, da bi discipliniral odpadnike, ki niso spoštovali
      pakta Molotov Ribbentrop.

     • Krtača17

      Brezveze mu razlagaš. Iz zgodovine vleče ven stvari in to naspol in izven konteksta – samo tisti del ki njemu paše.

     • janez cepec

      poznam tud dones enga tacga, ima se za preroka, pesnika in pisatelja, de ne naštevam, to je naš in vaš ljubčljeni vodja, zgodovinar amater, po potrebi tud spremani kešn fakat

     • Dragan Krstič

      Krtača, ti o poteku 2WW, razen za partizanščino, veš toliko kot jaz o vesoljski tehnologiji.

     • Krtača17

      Ne bom rekel da sem vseved, ker nisem. Ampak vsaj poizkusi biti objektiven ne?

     • garfi

      “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

     • Dragan Krstič

      Hahaha, a je to napisal Repe.

     • Jovo Jamnica

      ??? Repe bi kvečjemu napisal, da je demonstracije organizirala KPJ.

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Fogglof Tunnek

  Desničarji ne verjamejo ničemur kar kontradiktira njihovemu Veliki Vodji. Z desničarsko ideologijo in miti je fsaj tako težko kot z verami – z nekom, ki slepo verjame, ne moreš imeti racionalnega pogovora.
  Bo moglo par generacij še mimo, da bojo toti dogodki postali zgodovina in ne bojo več kolektivni spomin ki ga znova in znova odpira SDS falanga !!!

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • AboutTown

  Živela NOB!!!

  • Fogglof Tunnek

   Smrt fašizmu, svoboda narodu !!!

   • garfi

    “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

  • Anthon

   T.i. NOB je nonsens. Ker je Jugo vodila izključno KP, Juga ni mogla imeti normalne vojske. JNA in oborožene druščine pred njo so bile le totalitirna komunistična milica. V devetdesetih letih minulega stoletja se je v jugoslovanskih spopadih še posebej in nedvoumno pokazalo, kakšne vrste “vojska” je to bila.

  • garfi

   NOB “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Krtača17

  Domobranski dosežki? Bo kaj? Dajmo malo bol optimistično zastavt no? Dajte malo opisat dobra dela….

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”uu

 • Krtača17

  Kaj vse ne bom izvedel na tem portalu hahaha? Da so Slovenci prostovoljno hodili na Rusko fronto s pomočjo domobrančkov. Medtem ko je bila v Sloveniji vojna, je pa res kdo prostovoljno hotel še na Rusko fronto. Ojmene boga Slovenija.

  • Jovo Jamnica

   Moj oče je bil nemški soldat in se je komaj rešil ruske fronte. Kamerad zdravnik mu je priskrbel tablete, ki so mu povzročile aritmijo srca. Na naboru je bil zavrnjen, kot neprimeren za rusko fronto.

   • Krtača17

    Moj dedek je pa z Ruske fronte nekak ušel. Ne vem štorije kako. Spomnim se samo da je razlagal o eni vodi-močvirju po kateri so se izmaknil….

    • garfi

     “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Peter

  Kva se jim trga, talevim, kle spod, hihihi, no…

  • AboutTown

   Hhiiihhihii…. pedr.

   • rubec

    Kaj se pa napihuješ tukaj na tem portalu majmun metelkovski. Ke krele.

   • garfi

    “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • AboutTown

  Najbolj zabavna pa je pot od normalnega človeka do domobranskega psihotika.

  1. Najprej ste bili povsem normalni ljudje. Dokazljivo zgodovino ste razumeli in, če ste videli originalno fotografijo na kateri domobranci prisegajo nemški vojski, vam je bilo vse jasno.

  2. Na to pa vam je počila ena od kapilar v možganih. Najverjetneje ste imeli trd drek, ki ni šel iz vas že dober teden. Na školjki ste se naprezali, dokler kapilara ni počila. Takrat ste ugotovili, da so bili partizani nesramni, ker so se po vojni maščevali izdajalskim domobrancem, belogardistom in ostali kvizlinški sodrgi.

  3. Začeli ste odkopavati grobove in onanirati po mrtvih. Vendar to za vas seveda ni bilo dovolj.
  4. Nekje v preostalem delu možganovine, se vam je utrnila podriskana misel: »Ejga, kaj pa če so bili partizani z Nemci, mi pa smo bili osvobodilno gibanje?!«

  5. To misel ste podkrepili z dodatnimi obiski školjke in dodatnimi počenimi kapilarami v možganih.

  6. In sedaj verjamete, da so bili Partizani zlobni in del Wehrmachta, domobrančki pa so osvobajali domovino.

  7. Na koncu boste verjetno ugotovili, da je bila na naših tleh zmagovalna vojska sestavljena in domobrancev, kvislingov, petokolonašev, belogardistov in peščice Američanov.

  Bravo! Čas je za zdravila, pobje.

  • Dragan Krstič

   Rdeči kretenček, na wikipedii: Timeline of world war II/1944/ preberi, seveda če znaš angleško kje so bili zavezniki in stanje na frontah od januarja do aprila 1944 do datuma kon anj bi domobranci prisegli zvestobo Hitlerju. Vsak normalen človek, vi zagotovo nimate toliko IQ, je vedel da je vojna za nacizem zgubljena. Domobranski oficirji, večinoma izšolani na vojaških akademijah so vedeli kako pripeljati do konca vojne Slovenijo s čimmanj žrtvami, zato so navidezno prisego podali s figo v žepu.

   • AboutTown

    AHHAHAHAAHAHAHAHAH!!! NORO!!!
    TO JE TO!!!
    Točno to sem predvidel v originalnem postu!! Bravo.

    • sprehajalec

     Abotniče, begaj nesrečo, nemoj da se mangupišeš više na portalu.

     • rubec

      On ima uspešno podjetje. Prodaja metadon ki ga dobi zastonj.

   • Krtača17

    Kako je lepo gledati izmotavanje domobrančkov hehehe

    • Dragan Krstič

     Krtača17, da boš vedel ti in tvoji levi kretenčki: moj oče je kot partizan prišel v Slovenijo, moja mati in njena mati sta bili med vojno aktivistki. K nam so po vojni hodili bivši partizani, ki sta jima onidve iskali zvezo s partizani. Slišal sem marsikaj od njih, pa tudi bral sem tujo literaturo o poteku 2WW in ne Repetove pravljice.
     Tisti, ki so morali pobegniti v tujino so bili cvet slovenskega naroda, najbolj zavedni Slovenci, njihova 3 in četrta generacija v Argentini še vedno govori slovensko.
     Sram vas je lahko tako lagati o teh ljudeh. Seveda pa vi sramu ne poznate, pa verjetno ste potomci tistih, ki so vneto hajlali, danes pa oportunistično nakladate laži.

     • cosmosjasnovidec

      Sem več krat pisal,da so bili dvojni partizani.Eni so se borili za svobodo in enakopravnost ljudstva karšno jim je kvazilo komunistično strašilo “tito” med vojno.Dajali so življenja za to,ker so v to in morilsko diktatorsko golazen verjeli.
      Po končani vojni so spoznali,da je izprijena komunajzerska morilska golazen vzpostavila teror ter diktaturo nad lastnimi državljani katere je brez razloga pobijala ter,da jih je komunajzerska golazen prevarala.
      Ker se ti dobri partizani niso sprijaznili in sodelovali pri teh pomorih ter diktatorskim režimom nad državljani SFRJ jih je komunajzerska morilska drhal pobijala zapirala na GOLI OTOK rešili so se samo tisti katerim je uspelo pobegniti v tujino.
      Komunajzerji so jih razglasili kot izdajalce in sovražnike yuge št.1 ter za tistimi kateri so jim predstavljali grožnjo njihovega razotkritja v tujino pošiljali morilsko UDBA golazen katera jih je pobijala v tujini.
      Na tisoče umorov v tujini z strani “udbe” je bilo zrežiranih kot nesrečni slučaji nekateri pa pač po njihovem domačem načelu.
      Eden velikih morilcev “udbe” v tujini je bil “ARKAN” bivši mož od srbske pevke Cece.
      Ta je še spotoma na lastno pest storil tudi nekaj ropov banke v tujini eden zadnjih je bil oborožen rop v Munchnu kjer je ustrelil tudi dva policista zato ga “udba” več ni pošiljala v tujino.
      Vsa grozodejstva katera je ta golazen izvajala je pa z razno propagando in filmsko scenarijo zvrnila na nemce,italijane,četnike,ustaše itd. da je sebe kazala v najlepši luči in na silo z terorjem prikrivala resnico.Kdor je kaj zinil je bil mrtev za manjše prestopke kot je primer samo kaka šala in podobno na račun pedofilskega diktatorja “tita” pa je končal na golem otoku.

     • karlina

      TOČNO, človek se vsak dan sprašuje, kašno GROZLJIVO POSLEDICO, so naredili ti hudiči rdeči, šolani v Moskvi, nam , še prej pa našim prednkom, oz. uničili so SLOVENCA , kot takšnega in slovenstvo na sploh, še vedno jih tem satanom uspeva, po 70. letih, dovolj je bilo, res je bilo dovolj !!!!!!!!

     • karlina

      Dragan, ni kaj dodati-MOJ VELIK PODPIS !!!!!

    • karlina

     Tukaj je govora o vaših herojih-komunistih, če še ne veš.

  • rubec

   Spizdi pederčina. Ke majmun majko mila. Do nekaterih je pa narava res neizprosna.

   • Rožle

    Jah…išče in prosi …batine ..!!

    • rubec

     Batin niti ne rabi. Majmun komaj hodi tako da se bo itak sam poškodoval hehe.

     • garfi

      psihopatskemu provokatorju še nasedate ?

     • cosmosjasnovidec

      Res je.Gnida komunajzerska je sodelovala pri pobojih nedolžnih žrtev in bo prej crknil kot pa ga bodo ovadili.

   • garfi

    pobriši izginil je

   • Peter

    Akhm, ti mi pa nekam ne deluješ dolinsko.

    Zato si fejst dedc, hihihi, no.

 • Fogglof Tunnek

  Na Turjaku, v Velikih Laščah in okolici so bila dolgo deljena mnenja o tem,kdo je bil hujši domobranski morilec:Vinko Levstik (se spomnite tega ZLOČINCA domobranca,kasneje črnorokca kaplarja VINKA LEVSTiKA?) doma iz vasi Hudi konec pri sv.Gregorju nad Sodražico ali Ivan Kožar mlad kmečki fant iz Javorij pri Turjaku…. Domobranski zločinec je bil znan v “boju na nož in pest”, ko so napadli neko partizansko komandno mesto l.1944 in so kuharco komande mesta UBILI Z NOŽEM. MARIJO URŠIČ z Iga pa so ujeli, ji ODREZALI PRSI in NATO ZABODLI NOŽ V SPOLOVILO. FSE TO JE MORALA GLEDATI NJENA MAMA, KJER SO NATO ŠE NJO UBILI !!!

  • Fogglof Tunnek

   Zločinec Levstik je bil takrat star šele 19 let, in tako KRVOLOČEN. Že med vojno se je domobranski zločinec hvalil, da je ubil nad 50 partizanof in somišljenikof OF, o čemer so poročali rajonski funkcionarji in VOS.

   • garfi

    “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Peter

  Blokirani luzercki, zal mi je, da vasega obupanega cviljenja ne morem brati, si pa predstavljam vase obupne poskuse predstaviti “resnico”, hihihihi, no.

  • AboutTown

   Hihihihi… klasično domobransko zapečkarsko hihitanje. Peder.

   • rubec

    Ej majmune, še kar na tem portalu. Usrane, si včeraj cviknu kaj bučman?

 • Fogglof Tunnek

  Luzerček Peter bere čisto fse poste (zlasti moje)…kajti brez tega ne more in ne more… Smešno pa mi je ko eksplicitno piše, da postof ne bere… hahahahahahahahahahaha… budala črna, no !!!

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Jovo Jamnica

  Razmahu vpliva partije na delu naše današnje dežele, ki ni bila v okviru Reicha, je botrovala predvsem nesposobnost onih bivših politikov Kraljevine Jugoslavije, ki so namesto organiziranja odpora proti Italijanom, tratili moči v medsebojnih sporih.

  • Fogglof Tunnek

   Se pravi, po tvojem bi bila boljša kraljevina? Kraljevina Srbof?

   • Jovo Jamnica

    Tega pa ne vem. Po logiki pa bi verjel, da ja.

    • Fogglof Tunnek

     Čudna logika?

     • Jovo Jamnica

      Zakaj? Koliko Slovencev pa so Srbi pobili zato, ker so bili Slovenci?

     • Fogglof Tunnek

      Nikoli si ne želi srba za gospodarja…sam gobec ga je a pod pazduhu pa bule…

     • Jovo Jamnica

      Komu drugemu pa je Srb danes gospodar? Milošević nas je naganjal iz federacije, če si pozabil?

     • Dragan Krstič

      Sem že večkrat razložil za Tumplek sovraži Srbe. Kot udbovec jim je rit in jajca lizati, če je hotel napredovati v udbovski organizaciji. Pa ne samo on, še polno levih blogerjev ali njihovih strašev je bilo v tej zločinski organizaciji. Pa še to bom povedal:
      najbolj so cvetje partizanom metale ob osvoboditvi tiste mladenke, ki so se med vojno gonile z nemškimi oficirji, najbolj so jih pozdravljali ljudje, ki so med vojno najbolj hajlali.

     • 20% ddv

      Krtača, Jovo, indijanka, garfi, about town, janez cepec so nicki foglofega tunneka. Z nekaterimi nicki vas zmerja, z drugimi (indijanka in garfi) pa kasira pluse od tistih katere je prej zmerjal.

     • Jovo Jamnica

      Foglof Tunek se edino z meno strinja v dejstvu, da vem, kak je Juliko že ajnfarano dobo.

     • Dragan Krstič

      Po udbovsko je to zavaravanje neprijatelja. To Tumpek obvlada do potankosti, ga je Srb Spasić učil.

     • Jovo Jamnica

      To, kar boli pisca gornjih vrstic je, da ga na tem portalu skoraj nihče več resno ne jemlje.

 • Krtača17

  Domobranska dobra dela – po pol ure gledam, nobenega odgovora. Torej jih ni?

  • garfi

   odgovor
   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • VERZIFIKATOR

  Bežni znanec

  STATISTI S SLIK

  Kaj toliko se te statiste kaže,
  orožje težko, pa naboja manjka,
  mendá so neka bojevita stranka,
  no, ja, o dejstvih slika vsaj ne laže.

  Mi enega njih dano je poznati,
  ni slab, ljudje bi rekli uvidevno,
  sicer pa je možakar tozadevno
  primeren res patron med temi brati.

  V sedemdeseto ga leto žene,
  najdeš ga med udbe informanti,
  med najnižjimi denuncijanti,
  kamor so uvrščali zelene.

  Takšne z ne najboljšim pedigrejem,
  pa s potrebami čez vsako mero,
  ki preskakovali so oviro,
  takšna tudi zgodba je z Jernejem.

  Ata bil le nemški je vojaček,
  sin se z njim ni mogel pobahahati,
  ni imel od kod zaslug jemati,
  pa postal v sistemu je vijaček.

  Bil mendá nekakšen je učitelj,
  za strokovni predmet, ne za drugo,
  priboril si znano je zaslugo
  v vlogi šnapsferderberski vaditelj.

  Ga še danes pridno, redno toči,
  kruh v kozarček vestno prav pomaka,
  zraven fant igra se praporščaka,
  od zastave rdeče se ne loči.

  Kar zgodi se oni dan nesreča,
  se zgovarjal je na belo miško,
  pihal, da so vzeli mu vozniško,
  stvar postaja vedno bolj pereča.

  Enega zastavonoše zmanjka,
  treba jim bo drugega najeti,
  ta pa mogel čašo bo objeti,
  zdaj svoboden res bo, brez prestanka.

  Redčijo tako se vrste rdeče,
  redčijo pač lastne jih napake,
  nadomestek pa izgube vsake
  strojnica je, v prazno ki rezgeče.

  • Krtača17

   Pride tja na klanček
   silni domobranček
   ratatatata

   Naprej pa še nisem napisal. A sem dober pesnik?

   • Dragan Krstič

    Za rdečga kretena kar dober.

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, moj sodelavec zgodovinar se velikokrat zateka v Berlinsko knjižnico (univerzitetno) in prebira originalno arhifsko gradivo. Praf zanimalo ga je kakšen material obstaja na temo slovenskega domobranstva in belogardizma. Po podatkih univerzitetne knjižnice je nekaj deset tisoč dokumentov iz obdobja 1941 – 1945 kjer so omenjani in Domobranci in Belogardisti in skorajda vedno tudi partizani.

  V fseh teh dokumentih so Domobranci in Belogardisti skupaj s svojimi regionalnimi paravojaškimi organizacijami kot so Črna Roka, Vaške Straže itd. klasificirane kakor nemške zavezniške enote na katere se poleg vojske zanaša tudi Gestapo in Abwer. Veliko dokumentof natančno opisuje skupne akcije proti partizanom, proti partizanskim družinam in simpatizerjem.

  Obstaja cela kopica dokumentof kjer so Belogardisti in Domobranci pošiljali poročila o usmrtitvah ujetih ranjenih partizanof ki so podlegli med zasliševanjem, partizanskih družin in simpatizerjef. Glavni vir obveščanja o sovražnikih III Reicha so bili duhovniki, ki so zelo dobro sodelovali z nemškimi oblastmi. Sicer pa je to fse znano tudi tem najbolj zadrtim zagovornikom kolaboracionizma, kajti nihče ni toliko neumen, da tega ne ve le da zaradi samih sebe skušajo fsiljevati lazi.

  • Fogglof Tunnek

   Čujte desnosučni, lahko pa si pogledate tudi najbolj priznano enciklopedijo na svetu – Encyclopaedia Britannica in pa nemško inačico Bertlesmanova Enciklopedia… tu boste našli fse na to temo in sicer brez dlake na jeziku, pripravite se na globoko razočaranje.

  • Dragan Krstič

   Zgodovinar v glasbeni šoli, kjer glasbo poučuje Tumplek, hahahahahahahahahahahahahahahaha.

   • Fogglof Tunnek

    Čuj Srb, jas ne poučujem glasbe na glasbeni šoli, jas sn na O.Š…. Kapish?

    • Dragan Krstič

     O.K. Haloški učitelj zgodovine hodi v Berlin proučevat arhive iz 2WW. Daj to razlagaj tvojim levosučnim pametnjakovičem.

     • Fogglof Tunnek

      Budala, tebi se praf vidi, da si zabiti Srb !!!… Učitelj zgodovine na moji šoli hodi v Berlinske arhive… KAPIIIIIIIŠŠŠŠŠŠŠ ???

     • Dragan Krstič

      Tumplek, tudi ti si tak da za svojega šefa pravi da je zabit in neumen, le on je pameten. Jaz te razumem, visoki udbovski funkcionarji so bili večinoma Srbi in Črnogorci, ti si jim pa moral rit in jajca lizati če si hotel od njih kakšne bonbončke pričakovati. Čeprav si se jim prilizoval in klečeplazil, si jih sovražil.

     • Dragan Krstič

      Ma pa dobro plasčo tvoj tovariš da kot osnovnošolski učitelj hodi v Berlin. A tud on tja hodi s plačili UDBE? Ja saj ni čudno, fejst ste švercal že z mamili, gnara dost.

  • mrB14ck

   jaz pa te moderne nacije razumem. tudi mene bi bilo sram, če bi bili moji predniki označeni za sovražnike naroda. je treba poskusiti z zavajanjem, natolcevanjem in lažmi, ker resnica očitno ni na njihovi strani.

   • radames

    Sovražniki naroda so DANES (dobesedno!!!) postkomunisti. Slovenijo so spravili na kolena.

    Kako pa so že pred desetletji sovražili svoj narod, pa tale dva citata:

    Boris Kidrič že leta 1942 na Vinici pravi: “Vseeno je, če od Slovencev ostanemo živi samo trije, pa tisti pravi – to je komunisti.”

    Ante Novak, politkomisar l. 1943 v Loški dolini: “Ni važno, koliko ljudi ostane na tem teritoriju, ker za nas narod ni prav nič važen. Edino važno je to, da mi ostanemo in zavladamo.”

    • mrB14ck

     Mi smo more krvi prolili za bratstvo i
     jedinstvo naših naroda. E nečemo nikome dozvoliti da nam dira ili da nam
     ruje iznutra, da se ruši to bratstvo i jedinstvo.

     z postkomunisti se strinjam, z janezkom na čelu.

     • radames

      Greš na ignore, provokator! Tako hude nesreče, kot je bil komunizem, slovenski narod v vsej zgodovini ni doživel.
      Zdej se pa spolno poobčuj!

     • Jovo Jamnica

      S partizani in komunisti se danes identificira le malo število starih prdcev. Zato tudi rehabilitacija kolaborantov nima teže.

     • radames

      Ne gre za indentificiranje s komunisti. Gre za pohabo narodovih možganov. Povsem izven evropskega ravnanja med vojno. Šlo je za čuvanje življenj, saj so zahodnoevropski narodi vedeli, da proti Nemcem sami ne morejo nič. Naša propaganda pa je še vedno naravnana na žrtve. Čim več žrtev, bolje je. Nesmiselneo žrtvovanje.
      Danes se dobro ve, da sta malo Nemčijo lahko premagali le dve državi, ki segata čez cel kontinent. V skladu s tem spoznanjem, bi končno k pameti lahko prišel tudi naš narod in uvidel, da so bili partizani s svojim siljenjem v odpor (ki je bil le krinka za revolucijo) navadni zločinci, ki se grebejo za oblast po vojni. In to za ceno obstoja naroda, saj so ga bili pripravljeni uničiti.
      Končno bi lahko tudi ti uvidel, da Nemci niso bili glavni uničevalci naroda, ampak komunisti. Očitno je propaganda naredila svoje. Narodu v glavo vbiti, da so le komunisti taglavni. Celo pametni ljudje ne uvidijo strahotnega števila nepotrebnih žrtev. Samo za sladko oblast komunistov. Ne razumem, da tudi ti tega ne uvidiš.
      Ne moreš biti vse življenje pod vtisom komunistične propagande!!!!! Očitno se je tvoja osebnostna rast ustavila v osnovni šoli. Razmišljanje si poslal k hudiču.

     • mrB14ck

      am… razen nacizma, fašizma in avstroogrske monarhije se kar strinjam.

   • sprehajalec

    Če je tvoj prednik stopil v gmajni na štor, pa si prebral listo, na kateri je označil vse ostale za sovražnike naroda, je to dokaj dvomljiv pravni akt. Je pa res, da je s tem poskrbel zase in za svoj zarod, kar ti dokazuješ.

    • mrB14ck

     imamo doma dovolj spomenic. ena med njimi je tudi zaradi domobrancev, ostale zaradi nemcev.

     • Anthon

      Večina spomenic je bila narejena, ko so partizanarji po vojni drug za drugega kot “priče” potrjevali hrabra dela med “NOB”. Vse so tudi “natančno” časovno in krajevno opredelili. Če bi vse sešteli, bi samo slovenski teritorij premogel eno najmočnejših vojsk v Evropi.

     • karlina

      Eni so še vedno, saj so se rodili po letu 45, pa so borci

     • sprehajalec

      Pa penzij se je tudi nabralo.

      Tudi mojemu staremu fotru so ponujali, pa ni hotel vzeti. Tukaj se morala razlikuje od nemorale.

  • slosin

   Tumpek, a si že videl te podatke. Največji klavci so bili ravno v SLOVENIJI Tvoje posplošeno nakladanje za razliko od statistike,ne pove nič….
   Pa probaj najti v teh tvojih arhivih, koliko makaronarjev in švabov so pobili
   med vojno tvoji slavni slovenski komunisti. ….Ve se, da so v imenu komunizma, najraje pobijali domače prebivalstvo….

   ŽRTVE II. SVETOVNE VOJNE IN PO VOJNI UBITE OSEBE PO DRŽAVAH
   Država—–Prebivalstvo 1945…..Žrtve vojne….Povojne žrtve
   Norveška——–3.300.000—————4.000——–28
   Danska———–3.850.000—————4.000——–46
   Nizozemska—–9.000.000————248.000——-53
   Belgija————8.000.000————111.000———7
   Francija———42.000.000————358.000—2.250
   Gečija————-6.000.000————420.000—5.000
   Madžarska—–14.500.000————900.000—7.000
   Poljska———-35.000.000———-6.000.000—3.000

   SLOVENIJA ……1.492.000…………….97.500..13.600
   Pa dobro si oglejte kolono SLOVENIJA…..težko za verjet…13.600 pobitih po vojni..

   • janez cepec

    ja očitno j’ blo tok pizd, ki so kolaborilare s Dolfetom, tko j’ to kva čmo. če ‘b pa tačrni zmagal, pa hvala Bog niso, ZAPOUNTE SI TO ŽE ENKRAT, kva bi blo poj šele pobiteh

    • slosin

     Če b, če b…Ja, pa če bi Marilyn Monroe imela fanta naših korenin in jedla repo,žgance ne pa plastelin……

   • mrB14ck

    zakaj pa si nemčijo in sz izpustil (poleg seveda kopice drugih držav)? :D aja… pokvari statistiko. drugače pa, če bi komunisti opravili delo temeljito večine problemov, ki jih imamo danes… preprosto ne bi imeli.

    • sprehajalec

     V SZ so od leta 1944 varčevali z živo silo, zaradi prihajajoče vojne z zahodom. zato naprimer pri nas znanih Vlasovcev niso pobili, ko so jih Angleži deportirali Rdeči Armadi.

     Pobijali so slovenski komunisti in Jugoslovanski. drugi niti ne.

    • slosin

     Tabela:Usoda nemških vojnih ujetnikov

     Država Vseh ujetnikov Umrli v ujet. % umrlih
     —————————————————
     Francija……….937.000………24.178……..2,6
     ZSSR…………3.060.000….1.094.250…….35,8
     Jugoslavija…….175.000………90.000…….51,4
     V. Britanija….3.635.000…………1.254……..0,03
     USA…………..3.097.000…………5.802……..0,2
     drugje…………..190.000……….13.703……..7,2
     —————————————————
     Skupaj………11.094.000……1.219.187…….11,0

     Po nemških analizah je bilo relativno največja smrtnost med nemškimi vojnimi ujetniki na območju Jugoslavije. Zaradi kaotičnih razmer v zadnjih dneh vojne ni znano natančno število vojakov enot Wehrmachta, ki so bili zajeti v Jugoslaviji, po ocenah pa jih je bilo med 175.000
     in 220.000. Glede na to, da se je po podatkih Rdečega križa do konca leta 1949 vrnilo samo okoli 85.000 povratnikov iz jugoslovanskega vojnega ujetništva, je preživelo manj od polovice vseh nemških
     vojnih ujetnikov, ki so bili zajeti na ozemlju Jugoslavije…

     *Kurt W.Bohme:Die deutschen Kriegsgefangenen in Jugoslawien

     • mrB14ck

      am… kaj mi mar za nemške vojne ujetnike? pravično bi bilo, če bi bilo 100%. očitno nekdo ni opravil svojega dela…

   • Jovo Jamnica

    Nemci so, ko so ugotovili, da so pozabili na Kočevarje, na mah deportirali 50.000 Slovencev od domačih ognjišč. Ta je potlej zasedlo 15.000 Kočevarjev.

    • slosin

     Svinjarij švabov in makaronarjev nihče ne zanika. Skrajno perverzno pa je poveličevanje in glorificiranje akterjev NOB-ja, ki so se bolj posvečali uvajanju komunizma, kot pa
     uporu okupatorju. Gorje, ki so ga povzročili Slovenskemu narodu med vojno in po vojni, ni kaj dosti manjše od gorja okupatorja.

     • Jovo Jamnica

      Tudi s poveličevanjem in glorificiranjem kvizlinških domobranskih formacij se vsaj polovica prebivalstva današnje Slovenije ne identificira.

     • slosin

      Partizane se 70 let opravičuje in glorificira, tudi 20 mio
      eur dajemo letno za dodatke k njihovim penzijam. Ne vem pa, kdo glorificira in plačuje domobrance ….
      Pa še na nekaj bi opozoril. Slovenci, ki so bili prisilno mobilizirani v nemško vojsko, so morali tudi priseči zvestobo in danes dobivajo nemške penzije. Pa jim tega nihče ne očita!Čudno torej, da penzij ne dobivajo tudi domobranci, ki so kao prisegli in se borili za njih…

     • Jovo Jamnica

      Moj oče ni bil prisilno mobiliziran. In ja, recimo praznovanje bitke v Dražgošah. Pred leti je skoraj utonilo v pozabo. Ker pa so nekateri žačeli z rehabilitacijo domobranstva, pa je sledila reakcija. To pa zato. da se status quo vzdržuje.

     • Anthon

      Nakladaš. Nič ni utonilo v pozabo. Boljševiki ves čas vzdržujejo to izmišljotino.

      Štajercev in okoličanov je bilo mobiliziranih okrog 70.000, vrnilo iz nemške vojske pa se jih je nekaj več kot 50.000. Mnogi od teh so konec vojne postali “partizanska vojska”. A ti je ata rekel, da je šel v partizane ali si želel morda povedati, da se je šel prostovoljno javit Nemcem, da bi bil vojak?

     • Jovo Jamnica

      Prostovoljno javit Nemcem, da bi bil vojak.

     • Anthon

      Bolj pošteno. Da bi samo prišel iz nemške vojske in potem v začetku 45. leta postal hraber partizanar, pa res ne bi bilo nevemkako verodostojno.

     • Jovo Jamnica

      V poštenost sem vzgojen.

     • Anthon

      Ker jim ne šola ne mediji tega ne znajo pravilno prikazati, “mislijo” in čutijo enako precizno kot jokajoči Korejci ob smrti Kim Il Sunga.

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • mrB14ck

  kot ste sami ugotovili. KOMENTAR TEGA NESMISLA JE NEPOTREBEN.

  • sprehajalec

   Še kako je potreben. Prvič se o tem govori po 70 letih. Zato verjamem, da si v nekakšnem kulturnem šoku.

 • Peter

  Saj veste, kaj se zgodi, če se kdo reveč napenja, no….

 • Peter

  Naš Zoki….

 • Fogglof Tunnek

  Luzerček Peter bere čisto fse poste (zlasti moje)…kajti brez tega ne more in ne more… Smešno pa mi je ko eksplicitno piše, da postof ne bere… hahahahahahahahahahaha… budala črna, no !!!

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Fogglof Tunnek

  Domobranci, Belogardisti in njihove organizacije so uradno (tudi mednarodno) razglašeni kot domači izdajalci oz. kolaboracionisti nacistične Nemčije med drugo svetovno vojno.

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

  • karlina

   Itak, da so , kako pa drugače, komunisti gredo do svojih lazi preko trupel

 • Peter

  Naš Zoki, no.

 • Krtača17

  Evo konkurenca verzoklamfatorju, pesmica se razvija

  Pride tja na klanček
  silni domobranček

  Tam ob odsekani glavi
  zajtrk si pripravi
  puškamitraljez prav lepo ga pozdravi
  ratatatata

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Peter

  Naš dragi ljubi Zoki, no.

 • radames

  Udarna parola dašnje ZZB in zagovornikov komunistov ter partizanov bi morala biti : Živel okupator v letih 1941-1945!

  • slosin

   Ne vem, če so jim že zahvalili, brez njih ne bi prišli nikoli na oblast…
   …in kater kreten, razen naših bedakov, je šel med vojno spreminjati družbeni red…?

  • Dragan Krstič

   In kaj je danes? Živel Janša da ga lahko blatimo ter krivimo njega za vse kar mi pokrademo. Dobro da ga imamo, drugače bi se ga morali izmisliti.

 • luckyss

  Kaj, ko bi napisali tudi:”Sodelovanje bele garde z okupatorjem 1…..do…..233 del ;))

  • radames

   Komunisti so šli dlje. Z Nemci so se v titovem imenu dogovarjali, da bi skupno napadli zahodne zaveznike (Angleže), če bi se le-ti izkrcali v Dalmaciji.

   Za blagor Slovenije in Slovencev nikoli ne bi smeli imeti komunistov!

   • luckyss

    Še dobro da se partizani in nemški okupatorji niso streljali med sabo…To bi vneslo dvom v njihovo sodelovanje :))
    Prav bedni ste s temi poskusi opravičevanja kolaboracije z okupatorjem..
    In tudi zaradi tega vas na volitvah še pes ne bo povohal…še zblojeni
    Primc vas bo prehitel..;)

    • sprehajalec

     Kaj pa kolaboracija partizanov z okupatorjem Češke, Poljske, Madžarske, Vzhodne nemčije, Romunije, Bolgarije? Ki je nastavil svojo marionetno vlado tudi v Jugoslaviji?

     Tudi pariški policisti so sodelovali z okupatorjem, pa jih nihče ni obtoževal kolaboracionizma. Samo komunist obtožuje svoje politične nasprotnike kolaboracionizma, če niso za Moskvo.

     • luckyss

      Ja, O.K.
      Torej so se partizani in nemški okupatorji pobijali med sabo le zato, da so prikrili medsebojno kolaboracijo ?!
      Priznam…dobra krinka ;))

      Nehajte se smešit belčki…

     • sprehajalec

      O smešenju drugič, partizani so bili gverilski oddelki Rdeče armade pri nas, z vojaško čepico Rdeče Armade M-35, vojaškim obeležjem Rdeče Armade ter komandnim ustrojem Rdeče armade, priučenim v Španiji.

      Nagradno vprašanje. Če bi rdeča armada sklenila v nekem trenutku vojne separatni mir z Nemci. Koliko časa bi partizani še obstajali?

     • luckyss

      Dlje kot belčki ;)

     • garfi

      “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

    • radames

     Partizani so pobili med vojno in po vojni okoli 20.000 .
     Pa še naslednji citat nekoga s tega foruma:

     Na tleh Slovenije je v celotnem trajanju 2. svetovne vojne umrlo približno 800 nemških in italijanskih vojakov, pa še teh niso vseh pobili partizani. Na področju celotne Jugoslavije govorimo o desettiočih, ti pa najbijaš o stotisočih pri čemer najbrž misliš na prav nasprotno stran – namreč na področju Jugoslavije naj bi imeli partizani preko 300.000 izgub (za kar bi morali biti seveda njihovi poveljniki oziroma partija na čelu s Titom OSEBNO odgovorni). Razmerje med padlimi okupatorji in domačini je za področje Jugoslavije cca 1:50, v Sloveniji 1:100. Toliko o NARODNO (SFRJ?!) OSVOBODILNEM (uvedba komunističnega totalitarizma?!) BOJU (zgoraj omenjeno razmerje med žrtvami na eni in drugi strani ter seveda svetovno znana partizanska taktika skrivanja po gozdovih namesto obrambe civilistov?!)

     Tovrstni “borci” so vpričo zgornjih številk zavezniška sramota, nikakor pa junaki, ki bi si zaslužili kakršnekoli spomenike, kaj šele privilegije za nadaljnje generacije.

     • luckyss

      To bi lahko pomenilo da so šli dobesedno goloroki v boj proti okupatorju…medtem ko so drugi šli sklonjeni in golih riti v kolaboracijo…
      Vidiš…ni težko pisati populističnih prispevkov…ovc je dovolj..

     • radames

      Zgodovinopisje napisano v današnjih časih, ko ni več represije za obtoževanje komunistov, meni povsem drugače.
      Sicer pa si zrel za blokiranje. Preveč zagovarjjaš najhujše sovražnike slovenskega naroda, ki so imeli za dosego svojih ciljev namen pobiti ves narod.

      Ante Novak, oče pesnika Borisa A. Novaka: “ZA NAS NAROD NI PRAV NIČ VAŽEN!!!
      Tako hudega sovražnika slovenskega naroda v vsej zgodovini še nismo imeli. Komunisti so zmožni VSEGA. Kdor jih zagovarja, je DUŠEVNI KRIPL!

     • luckyss

      Ja, to je očitno za nekatere sedaj vprašanje….Biti ali ne biti ..proti Hitlerju….
      Bolano do konca…rezultat boste videli na volitvah, tudi po zaslugi te nore TV…
      Sami ste si bili krivi takrat, sami si boste krivi tudi tokrat…
      In lep pozdrav za danes ;)

     • garfi

      “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

    • garfi

     “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Peter

  Naš Zoki je tak car, da bi sam zmagu na ekipni tekmi v Planici, no.

  • radames

   Še nikol nisem zapisal “Zoki”. Ta primitivc ni vreden, da ga kličeš z ljubkovalnim vzdevkom.

   • Peter

    Naš Zoki je tumpekov idol, no.

 • upornik22

  če dons ne bi blo domobrancev bi govorili arabsko

  • Dragan Krstič

   Če ne bi bilo ZDA, bi vsi govorili rusko zahvaljujoč komunistični gverili.

  • karlina

   Aha, to je vaša zelja, očitno

 • Dragan Krstič

  Me prav zanima kdo bi si danes od bivših komunističnih držav Mađarske, Čehoslovaške, Poljske upal zagovarjati njihovo eventualno komunistično gverilo med 2WW. Ponavljam, komunistično gverilo!!!! Nihče, prav nihče, ker bi ga ljudstvo vrglo v Donavo, Vltavo ali Vislo. Oni so občutili kaj je stalinov komunizem. Mi smo imeli ogromno srečo, da ga nismo dobili, bili pa smo tik pred tem da ga dobimo zaradi blagodeti naše komunistične gverile med 2WW. Rešile so nas leta 1948 ZDA. Če nas ne bi zaščitile pred Rdečo armado, bi
  doživeli strahoten napad Rdeče armade in kri bi tekla v rekah in ne potokih. Potem bi vi rdečkarji drugače ocenjevali partizansko vojskovanje.

  • Caetano

   Tako je kot je napisal Dragan. Upam sicer da nima nic s kapetanom Draganom. Resila sta nas Truman in Eisenhower.

   • Dragan Krstič

    KJE PA, NE PONIŽUJ ME. jAZ SEM GENERALPOLKOVNIK.

  • slosin

   Krstič, mi smo za razliko od držav, ki jih naštevaš, fasal komunizem ‘od znotraj’. Zato je tudi tako trdoživ…. Mnogim Slovencem ta še vedno kar paše, zato pa smo tam….

   • karlina

    Menda se je celo Stalin čudil svinjarijam , mučenju in pobijanju SLOVENSKIH KOMUNISTOV, so bili učenci hujši od učitelja

 • Olga

  Zato pa komunističnim partizanskim pokvarjencem in izdajalcem ni v interesu priti do resnice, saj bi jih v celoti razgalila njihov “boj” kot izdajo, genocid in kolaboracijo!

  • mrB14ck

   ahaahahahahahahaahah :D a to si pravite, da lažje živite kot potomci domobranskih gnid?

   • Nata

    hudir no Spet en nov mešalec megle

   • Barbara rov

    fogglof tunek. Svež klon.

 • Dragan Krstič

  Kaj je rdečkarji. Malo napišite kako ste pobijali, zaničevali, izdajali prve prave borce proti fašizmu in nacizmu: TIGROVCE. Kaj je rdeči Premorci, ste kar tiho?

 • luckyss

  Po tej logiki ste torej partizani in belčki bratje po kolaboraciji s Hitlerjem….
  No saj to se vidi po politiki, ker vas vodijo bivši komunisti :))

  • Barbara rov

   tole je fogglof tunnek.

   • luckyss

    Tu pa se fsi motite ;))

    • garfi

     “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

   • luckyss

    pravkar sem mu dal plus za zgornji komentar, kar je še dokaz več, da sva ista oseba…butci he, he ::

    • garfi

     “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

   • garfi

    “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

  • Bozz

   Luckyss (in vsi ostali), po bitki je lahko biti general. Dobro, da je predstavljena druga plat zgodbe. In ta druga plat zgodbe objektivno gledano pove, da so domobranci kolaborirali s Hitlerjem, a da jim komunisti nimajo kaj oporekati, saj so sami počeli isto in še več. Dejstvo zgodovine je, da so fašisti in komunisti sodelovali med sabo.

   Imam pa vprašanje zate luckyss: Če bi živel v tistem obdobju, in bi bil v čevljih domobrancev recimo in bi pobijali tvojo družino levo in desno in bi imel na izbiro dva hudiča, enega na levi in enega na desni, bi bil toliko pogumen, da bi zavrnil oba, ali bi prodal svojo dušo enemu od njih? Isto velja za komuniste, ki so izvajali krvavo revolucijo. Oni so pa tako ali tako voljno stopili na stran svojega hudiča.

   V Nacistični Nemčiji so nekateri protestantski Nemci bili tako pogumni in zavrnili Hitlerja, torej niso se postavili ne na levo (internacional socializem/komunizem) ne na drugo levo (nacional socializem), saj so videli, da so oboji eno in isto, predstavniki hudiča. Za svoj pogum so bili “nagrajeni” z nastanitvijo v koncentracijskem taborišču. Hitler je imel v okupirani Nizozemski posebno koncentracijsko taborišče samo za protestantske pastorje, ki so se mu uprli in ga razkrinkali kot lažnivca in zvitega prevaranta (predstavljal se je namreč kot branik krščanske vere). To je bil pravi pogum. Kot pravim, po bitki je lahko biti general.

   V strahu za življenje je lahko pozabiti na to kar ti je pomembno in za čemer stojiš in v kar verjameš (danes pa večina tako ali tako ne stoji več za ničesar), in pograbiti za orožje, ki ti ga da levi ali desni hudič. Vprašanje pa je koliko ljudi ima resnični pogum zavrniti kolaboracijo s katerim koli hudičem in se odreči tudi svojemu življenju, če druge opcije ni? Tisti protestantski Nemci in ostali med takratnimi narodi, ki so zavrnili kolaboracijo z obema levima opcijama in so za svojo pogumno odločitev trpeli smrt v koncentracijskem taborišču, so to razumeli.

   Matej 10
   28 Ne bojte se tistih, ki umorijo telo, duše pa
   ne morejo umoriti. Bojte se rajši tistega, ki more dušo in telo pogubiti
   v peklu.

   Razodetje 12
   10 Tedaj sem zaslišal v nebesih
   močen glas, ki je rekel: »Zdaj je prišlo odrešenje, moč in kraljevanje
   našega Boga ter moč njegovega Mesija,
   zakaj vržen je bil obtoževalec naših bratov, ki jih je dan in noč obtoževal pred našim Bogom. 11 Toda oni so ga premagali zaradi krvi Jagnjeta
   in zaradi besede svojega pričevanja, saj niso ljubili svojega življenja vse do smrti.

   Zgodovina se danes ponavlja, a odrešenje je vedno bližje…

  • garfi

   kaj pomeni izraz domobranec in vaška straža ?
   pred kom ?
   kako se je začelo ?

 • Fogglof Tunnek

  Čujte, predlagal bom borčefskim organizacijam, da se vam kvizlingkom opravičijo, ker ste izgubili vojno in ker so bili oni zmagovalci, ne vi. Upam, da boste potem nehali cviliti in zahtevati nekakšno spravo. Zmagovalci vam pa ne bojo nič zamerili, ker se še vedno niste opravičili slovenskemu narodu za klanje in morijo, ki ste ga počeli med II. vojno s svojimi gospodarji, oziroma namesto njih. Nisem veren, pa bom fseeno rekel: bog obvaruj slovenski narod, da bi bili zmagovalci v tej vojni vi. 100 tisoč ste jih pobili, še več odpeljali v suženjstvo, koliko bi jih še želeli?!… Še vedno oživljate svoje frustracije in razdvajate slovenski narod, rimokatoliška cerkef vas pri tem izdatno podpira, saj je v zgodovini podpirala fse, ki so zatirali svobodo tega naroda.

  Kdaj boste dojeli, da ste vojno izgubili in da za to ne morete biti nagrajeni, za to, kar ste storili lastnemu narodu, ste bili očitno še premalo kaznovani ker še vedno gobce vrtite in postavljate domobranske spomenike… Se spomnite tiste pravljice “Sezam odpri se”…jas pa pravim “Huda jama odpri se”…še je smeti za počistit !!!

  • Bozz

   Bog obvaruj slovenski narod pred Antikristom, katerega trije rogovi so RKC, Islam, in fašizem/nacizem/komunizem.

   Vprašaj se zakaj je Kučanov prvi zunanji obisk bil Vatikan (tudi Tito je bil pri njem, če se ne motim)? Zakaj gledamo razne Masleše na Brezjah pri maši Jezuita? Zakaj razne Bratuškove in Brglezi so hodili in hodijo v Vatikan? Zakaj domnevni smrtni sovražniki Rkc, hodijo v Rkc kadar je treba pokazat komu v resnici služijo? Zato, ker je komunizem bil ustvarjen s strani Rkc za nadzor leve, ateistične množice.

   Partizani in njihovi zagovorniki ste zmagali pri nas, a ste prav tako naivni kot tisti, ki ste jih porazili v 2. svetovni vojni. Še 70. let kasneje se kregate med sabo, medtem ko se on na vrhu HOHOHOHOHOHOHOHOHO krohota. Deli in vladaj.

  • garfi

   “Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!”

 • Caetano

  Spodaj je Dragan napisal resnico. Resila sta nas Truman in Eisenhower.

  • Jovo Jamnica

   Česa??? Komunistov na oblasti?? Če bi nas takrat okupirali Stalinovi, bi danes ne bili več na oblasti potomci KPJ.

   • Caetano

    Gulaga. Za danes smo si pa sami krivi

    • Jovo Jamnica

     Aja, jaz pa sem mislil, da Srbov.

     • Caetano

      Glej jaz Draganu verjamem da on ni za Veliko Srbijo. Mi je rekel da nikol ni bil za Milosevica, da pa mu je Vesna Pesic kar ok. Je pa zelo pametno povedal. Ike in Truman sta med Slovenci upraviceno lahko tako popularna kot Trump.

     • Jovo Jamnica

      Bolj pomembno danes je, da ideja Velike Srbije Slovenije ali njenih dežel, ni nikoli zanimala. Zato je tudi prišlo do atentata na Franca Ferdinanda s strani pripadnikov Črne roke, ki so preje pospravili kralja Srbije, Aleksandra Obrenovića. Prestolonaslednik Franc Ferdinand je bil zagovornik troedine monarhije, kar ni bilo všeč ne Madžarom, ne Srbom in ne Britancem. Govorim o času pred WWI.

     • Caetano

      To je v glavnem res. No tudi Rusom ni bila vsec Obrenoviceva politika. Ampak pri Draganu sem takoj preveril ce kaj meji na sodobno velikosrbstvo ali krvno Jugoslavijo in mi je rekel da ne.

     • Jovo Jamnica

      Seveda da ne. Avstroogrska ni šla v vojno s Srbijo zato, da bi se spopad razširil, ampak, da bi Srbijo porazila in jo priključila k sebi, kot del ozemlja. S tem bi Ruse popolnoma odrezala od Sredozemlja.

     • Caetano

      No, ampak šla je v vojno s Srbijo ki je bila že pod Karadžordževiči.

     • Jovo Jamnica

      Seveda. Če ne bi Črna roka likvidirala Aleksandra Obrenovića, leta 1903, bi se bilo po vsej verjetnosti odvijalo drugače. Obrenović je bil zaveznik Nemcem in Avstrijcem, dinastija Karadžordžević pa Britancem.

     • Caetano

      In Rusom. Ne Sovjetom ampak Rusom, carski Rusiji.

   • slosin

    Čudno je bilo to po vojni, ja! Spomnim se, da smo natepavali Trumanova jajca, ne Stalinova…Ergo, kdo nas je reševal..?

    • Jovo Jamnica

     Šenkanemu konju se ne gleda v zobe…

   • slosin

    Stalinu nas ni bilo potrebno okupirati, so nas kar naši, ki jih je izšolal
    za revolucijo gruzinski brkač v svoji akademiji Đerđinskega…

    • Jovo Jamnica

     Drži. Ampak samo do resolucije informbiroja. Takrat pa so bile karte že malo drugače razdeljene.

 • Dragan Krstič

  Kdo je pobil več Tigrovcev, borcev proti fašizmu, nacizmu in komunizmu? Odgovor dobite v arhivu intervjujev: Pričevalci dr. Tatjana Rejec. Njen odgovor brez premisleka: partizani. Toliko o partizanski borbi proti fašizmu in nacizmu.

  • Jovo Jamnica

   Tigrovci so bili člani lokalne podtalne organizacije in so nastali po podpisu Rapalske pogodbe. Ni jim mogoče pripisati zaslug za današnjo Slovenijo. Borili so se v Italiji, proti Italijanom in pozneje, proti italijanski fašistični oblasti. Če ne bi JA, leta 1945, zasedla italijanskega ozemlja v tolikšni meri, kot ga je, bi bili Tigrovci danes pri nas redkokdaj omenjani.

   • Dragan Krstič

    Tudi partizanska gverila je bila podtalna organizacija. Tigrovci so se borili tudi kot zavezniški vojaki na severnoafriški obali in bili tudi med izkrcanimi silami na Sicilijo in jugozahodno obalo Italije. Morali so zapustiti Slovenijo, ker bi jih partizani pomorili, ker so bili antikomunisti. Ja zagotovo, ni jim mogoče pripisati zaslug za današnjo Slovenijo kajti
    če bi bili vsi naši antinacisti in antifašisti kot Tigrovci potem bi bila Slovenija večja za Trst in Gorico, imeli bi zelo verjetno celotno Istro in ne bi imeli komunizma.

    • Jovo Jamnica

     Mogoče. Toda za to je treba dalje nazaj v zgodovino. V tisti čas, ko so si Italijani premislili in pristopili Antanti. Del ozemlja, na katerem so operirali Tigrovci, je bil Italiji obljubljen in podarjen. Preje je bil 600 let pod Habzburžani.

    • Caetano

     Dragan ti pišeš zelo prodorno! In ti verjamem res, da nimaš nič s kapetanom Draganom in podobnimi podaljšanimi rokami Miloševičevega režima in beograjske udbe, ki so tudi še po osamosvojitvi hoteli ob ugodnih okoliščinah nazaj zasesti Slovenijo.

     Res je tako nekomunistična vlada bi dobila več ozemlja od Italije po vojni, ker je bila Italija malo vredna, čeprav si je po 1943 pridobila status sobojevnice je to bil še vedno drugorazredni status. Za Trst so imeli zavezniki predvideno mednarodno upravo, počasi pa bi verjetno pripadel nekomunistični Jugoslaviji in v njenem okviru Veliki Sloveniji.

     • Dragan Krstič

      Caetano, jaz ne šparam jezika zato sem imel vsaj od 1981 če ne že od blegoških manevrov za vratom udbovca. Prvič me je odcinkaril neki Pirjevec, rdečelasec, malo pegast, visok policijski funkcionar ki je kot navaden vojak sodeloval na vojaških vajah, drugi, za katerega sem siguren pa je bil B. Bavčar. Tega Pirjevca sem ujel na TV leta 1993 ali 94 ko se je z drugimi z medaljami okinčenimi policisti odpravljal v zasluženi pokoj.

     • Caetano

      Ja, ja cinkaroški udbovci poznamo to.

     • Dragan Krstič

      Veš kaj je novega. Merkelca zapira meje za migrante.

   • radames

    Skratka, ti meniš, da so bili TIGR-ovci neka eksotična vrsta, namenjena za odstrel
    Kako slabo deluje nate komunistična propaganda! Gre pa takole: pred komunisti ni bilo NIČ. Vse, kar je nastalo, je nastalo z žegnom komunistov.
    Poznal sem nekega TIGR-ovca. Fotografskega mojstra Vlastjo Simončiča. Nekoč mi je v Dragi pri Opčinah povedal svojo življensko zgodbo. V Jugoslaviji je zaradi tigrovstva nastradal tako, kakor da bi živel v fašistični Italiji.
    Pa daj, znebi se te propagande in začni zdravorazumsko misliti. Ne moremo si več dovoliti, da bi razmišljali po titovsko.

    • Jovo Jamnica

     AMERIČKA vojna misija pri partizanima u Hrvatskoj još je godinu dana
     ranije, u proleće 1944. najavila kako NOV i POJ nameravaju da
     Jugoslaviji pripoje i Istru, kao i Trst, Goricu i Monfalkone, koji su
     nakon nestanka Austrougarske dodeljeni Italiji, iako su na tim
     teritorijama živeli i Hrvati i Slovenci. Takvim izveštajima iz 1944.
     nije pridavana velika pažnja. Čak i godinu dana kasnije, kad su
     Saveznici, krećući se prema severu Italije, očekivali da će se sva
     teritorijalna pitanja rešiti po završetku rata na međunarodnoj
     konferenciji. Tito, međutim, nije hteo da čeka. Naprotiv. On je još
     posle kapitulacije Italije 1943. proglasio aneksiju regije Venecija –
     Đulija Jugoslaviji, uključujući i Trst!

     —————————–
     http://www.novosti.rs/dodatni_sadrzaj/clanci.119.html%3A643276-Titovi-partizani-hoce-sever-Italije

   • SloBoySMC

    Res je OF nam je priborila pravico do samoodločbe ki je pol tud prišla v ustavo. Tigr je bil prvi v uporu proti fašizmu večina tigrovcev pa se je kasneje med vojno vključila v partizane.
    Pri mojih sosedih je bil sedež OF za naš kraj in oni so bili pred vojno tigrovska družina.

   • Peter

    Jovo uživa, ko zajebava.
    Kar ga loči od ostalih kretenov je to, da ve, o čem govori.

    • Dragan Krstič

     Peter, to kar Jamnica lepi so daleč od zgodovinskih dejstev in resnice. Prilepi pač tisto kar mu paše, najraje “objektivno resnico” od levih zgodovinarjev, sploh pa Repetovo razlago zgodovine.

  • if

   13. maja 1941 se je TIGR vojaško spopadel s fašisti.
   13. maja 1941 je Tito v imenu KP JU v Moskvo radiogramsko poslal sporočilo: “Odzvali se bomo v slučaju, če boste napadeni.”

   • Dragan Krstič

    Bolj inkognito prosim da ne bo Tumplek in ostali levosučni preveč razočarani.Sicer pa saj ne vedo za kaj gre.

 • Franc Šink

  Ta na desni ima nekam moderno modo.Mislim da to našemljeni partizani.

  • Dragan Krstič

   Kje pa, to so zombiji oblečeni kot maškare.

 • montyamp

  Iščemo , pametnega , poštenega , resnicoljubnega , brez ovaduškega nahrbtnika ,
  KOMUNISTA .
  Koliko takšnih sploh živi na planetu ???

  • slosin

   Retorično vprašanje,ha,ha,ha….drži?

  • Dragan Krstič

   Jaz poznam enega, vendar živi na planetu Mars. To je univ. prof. dr. Dejan Verčič iz FDV, ki je pred volitvami v ZDA trdil na RTVSLO da se bo s celotno družino preselil na Mars če zmaga Trump.
   Nahrbtnika ni zaradi teže vzel s seboj, je resnicoljuben, ker je držal besedo, edino ne vem če je pameten in pošten. Sicer po kriteriju ta rdečih tudi ta dva kriterija izpoljnjuje.

   • Caetano

    Pošten in pameten bi bil, če bi rekel da se bo po zmagi Trumpa preselil v ZDA.

  • centurion

   Sorry. Veš sreče drugič, hehehe…

  • Janez

   Dober dan !
   Ko sem cca 1979. leta bivšemu, pokojnemu direktorju neke knjižnice v LJ – ki je bil izšolan v t.i. “Politični šoli CKZKS” iz katere je verjetno (ne vem točno) kasneje nastal FDV ?
   Potarnal, v smislu – kot pišeš ti !
   da med slo starejšimi komunisti oz. člani tedanje ZK – ne vidim nobenih !
   – res kulturnih, res etičnih in izobraženih. ljudi , mi je navedel nekega
   – po osebi in delu še zdaj nepoznanega dr. Potrča !
   Zdravnika s Štajerskega ?!
   No: kakšen bolj kulturen in normal etičen človek med slo exKPS, ZKS stalin, tito !
   komunisti – verjetno – že je obstajal: a je moral svoje etične dvome, nestrinjanja
   s preteklimi in tekočimi dejanji KPS, ZKS – obdržati – zase. In ne javno protestirati !
   Nobenega javnega protesta proti npr.
   – zloglasnemu KPS političnemu morilcu I. Mačku&Kardelj comp. ,
   se iz 1960., 1970., … let ne spomnim !
   Razen tistega !
   zelo prikritega
   od ansambla – BELE VRANE ! ” ” mačka v žaklju – mi ne sprejmemo !

   1970. leta so bila še leta zelo trdega komunizma v Sloveniji in ex YU !
   V Yu je vladal znana KP “krvnica” iz Roga 1945 – Milka Planinc !
   V Slo je vldala Zemlarič&comp: ena razočarana, zelo šolana, po svetu razglena znanstvenica-knjižničarka, mi je cca 1979. leta rekla: “a zdaj nam bo pa tu v Sloveniji – ta policaj – vladal”
   Še nekaj o ” kozah Ceki in Zeki” ( CK, ZK) je rekla !
   V slo politični vrh pa so se cca 1979. leta vrnili t.i. “KPS stari mački Avbelj, M.Ribiči, I. Maček” – nad čemer je bil celo stari knjižnični direktor iz Mačkove CKKPSZKS šole – razočaran !
   Tudi – zaskrbljen.
   Ker nasploh je bil ok, bister človek ! A se je raje -upokojil, ni protestiral. L.r. Janez Komenda

 • montyamp

  Rdeči cigani so po WW1 in med WW2 ter seveda po WW2 ropali kmetije , da so preživeli .
  Seveda so poklali vse kar se ni sluzasto prilepilo na njih .
  No in , tole delomrzniško kleptomansko bando hrani slovenski narod že 100 let , zato da se zločinske zveri lahko obdržijo na oblasti .
  Rdeča zvezdaška nasilna posledica morije normalnega naroda , se je zasidrala na prostoru , kjer je pred WW1 funkcionirala normalna ureditev , seveda se je na tem prostoru ustvarjalo in živelo , kot le malokje .
  Komunistični fašizem je seveda, kot bi z dežja stopil pod kap , toliko norcev na enem kupu , se do danes pod Alpami , gotovo še ni nagnetlo .
  STRPNOST MED MORILCI = = = NARODNI SAMOMOR
  SMRT MURGLOSRBSKEMU FAŠIZMU — SVOBODA SLOVENIJI

 • Vrhovni sodnik
  • Janez

   Absolutno !
   Se strinjam !
   Prav imate, gledate ! Zelo so nevarni !

   Kot so zelo nevarni mednarodni politični – manipulanti a la Soros, Merkel, Blair, šefi islam držav !

   Ki jiih vodijo, jih plačujejo, z njimi služijo itd.
   – na račun nas seveda pripadnikov starih evropskih narodov !
   – ki imamo ustaljeno urejeno gospodarstvo, žal prava še ne, dosti ok navade, etiko, vero !
   Tile !
   na sliki, potomci bivših KP ZK, YU stalinskih manipulatorjev – “anarodnih KP nternacionalistov !znajo biti !?
   – bodoči ” kolboranti islamističnih bognedaj okupatorjev Evrope Domnevam – ne trdim !
   Samo – svarim !
   Mednarodni politični manipulanti !
   Kot je bil !
   J. BROZ ! so izredno nevarni posameznikom, ljudstvom, narodom !
   ZOČINSKI SO, MORILCI TISOČEV IN MILIONOV NDELOŽNIH LJUDI !

   Ki jih spolitizirajo in zavedejo v medsebojne spoade, morjenja.

   Oni pa – nad njimi, reveži – vladajo !

   Lagodno, brezvestno – živijo !
   Okoriščajo se s slabostmi drža v in narodov !
   Internacionalisti so bili vedno proti narodnostni zavednosti, narodom samim in veri !
   To !
   Se vidi, je jasno povedano !

   Že v knjigi KPS ZKS žal za političnega zločinca uradno še ne proglašenega !
   E. Kardelja – Sperans Razvoj slovenskega narodnega vprašanja !

   Tudi !
   Iz knjige Bermanov dosje dr. A. BAJTA !
   Na katero sem dve leti nazaj opozarjal – in ste jo tu, v tem prispevku – lepo navedli !
   Strahotno zločinske manipulacije je izvajal !
   Zločinsko-avanturistični človek – znan kot J. Broz-Tito !
   Čimprej !
   Naj naše stranke , naša država, uraddno !

   razkrijejo pravo identiteto osebe – znane kot J. BROZ-Tito !
   Strahoten politični zločinec in mednarodni politični manipulant je bil !

   Brez odlašanja !

   Kdo !
   je res bil – zločinski človek J. Broz !
   Uradno – v skupščini, parlamentu R.SLO !
   Da se pretrga vez z zločinski ex KP, ZK preteklostjo
   Zato sem opozarjal – tu – na njegovo identiteto osebe !
   Ker !
   Je za naše in ostale ex KP, ZK POKOMUNISTE – SRAMOTNA !

   J. Broz !
   Spodbujal je medsebojno pobijanje med Hrvati in Srbi ter ostalimi.
   Le za !
   Lastno!
   Osebno oblast !
   In brezetično obblast njegove KP stalinske “elite” !
   bednih ” človeško brezvestnežev KP, ZK !

   Samo !
   Jaz osebno !
   Kot drugo leto upokojen ex ok knjižničar, Slovenec – malo morem storiti !
   Aktivirate !
   Se morate rtudi mlajši zavedni Slovenci !
   Da !
   Naredimo končno in naše domovine Slovenije ! SLOVENIJO !
   Ponosno, pisano z velikimi črkami !

   Islam ?
   Migranti !
   Pomagati bo morala ?
   Kot med drugo vojno !

   Evropi ?!
   ZDA !?
   Hvalabogu !
   v ZDA imajo zdaj pokončnega, aktivnega pravega moža – za predsednika ! Trumpa !

   P.s. kakšne tragedije so komunistični politični zločinski manipulatorji povzročili v
   -Španiji 1936-1939 priča knjiga skesanega in nad komunizmom razočaranega Angleža.
   ki je bil tam
   FRED COPEMAN: REASON IN REVOLT pomembno pričevanje,
   In!
   Iz Rusije !
   Mihail BULGAKOV – zdravvnik, svetovno priznani umetnik-pisatelj BELA GARDA !
   Pričevalski roman o neuspešnem poizkušanju upora ruskega meščanstva, plemstva !
   proti brutalnemu prevzemu oblasti v Rusiji s strani VKP B komunistov !
   Pomorili so celo hčere bivšega carja, plemstvo, veliko dobrih ljudi med njimi je emigriralo !
   Eno rusko emigrantsko plemkinjo sem osebno poznal: zelo dobra, lepa, izobražena gospa J. B. ,
   Živela je v Kranju. In mi je povedala – za pravo ime zločinca J. Broza ? Leta 1964 !

   • Janez

    Se opravičujem !

    Pozabil !
    sem se podpisati – pod moj zgornji zapis.
    Zaradi pozornosti – na vsebino pisanja !

    A saj veste, kdo piše tako! Postati moramo mi, stranke – bolj aktivni ! L.r. Janez K. Komenda

    P.s.
    Na korekten, uraden način. Preko parlamenta R. SLO !
    Prosim !
    Identiteto J. Broza – čimprej v parlament R.SLO !
    Podoben mednarodni manipulant kot razkriti G. SOROS je bil. In še- politično morilski !
    Odgovoren osebno za smrti ? Tisočev ljudi !
    Preprečiti !
    Je treba tudi !
    Preglasovalno “stalinistično” blokado v parlamentu R.SLO.
    Ki jo izvajajo “brezvestni pravni korektneži” iz SMC, SD, DESUSA, ZL !

  • Dragan Krstič

   Odličen video. Iz nas ta neokomunistična sodrga hoče narediti zombije, ki ne morejo več razmišljati s svojo glavo. To kar nam vsiljujejo ti takoimenovani FDV intelektualci me spominja na film Body snatchers, pravzaprav fikcija kako izvenzemeljska bitja prevzemajo duše nas zemljanov. Ne, danes to niso bitja iz vesolja ampak nasledniki komunističnih zločincev 20. stoletja.

   • karlina

    Dragan, vedno sem trdila in vedno bom, da so ti njihovi potomci, še hujši, mnogo hujši in še bolj nevarni od svojih prednikov-so imeli dobro šolo od majhnega

 • garfi

  odstraniti in uničiti vseh 5500 obeležij njihovih zločinov in zla

  • karlina

   Kot prvo-ukiniti borčevsko organizacijo ,ki sedaj širi lazi ze mladim in jih vabi v svoje vrste , od drzave pa dobiva največ denarja, da ne govorim o borčevskih pokojninah-za zasluge, vemo kakšne in spomeničarje, vojne je 70 let konec, pri nas pa vse več borcev, rojenih po letu 45, SRAMOTA IN ŠE ENKRAT SRAMOTA !!!!

 • garfi

  luckyss=Fogglof Tunnek=profesionalni lažnivec in provokator

  • Barbara rov

   fogglof tunnek

   • garfi

    rov

 • Dragan Krstič

  Najnovejše: Gelica zapira meje za migrante. Če bo Erdogan odprl prosto pot musličem potem predlagam da vojska pošlje na SLO_HR mejo tudi uno kravo Jeleno Šipčić iz TV, Tanjo Fajon, Eugenijo Carl ter Murglcvargelna da nas bodo branili pred invazijo.

  • Peter

   Ne, da jih bodo sprejeli z odprtimi nogami.
   Sploh Jevgenija, no…

   • karlina

    Peter, pst, te bo tozila

 • xtc

  Zadeva je precej realna ;kajti Mihajlovič je bil posthumno odlikovan s strani ZDA za zasluge:
  Treba jer vedeti gošarska tolovajska tolpa ni imela nobenega priznanega mednarodnega statusa to se ve_bili so navadna banda po pravnem reglu:
  Nadaljna boleča resnica tako Duče kotAdi sta bila zelo goreča socialista;pravzaprav levaka zato je v bistvu NACIONAL SOCIALIZEM LE ENA OD VARIANT SOCIALIZMA SAJ SO PODOBNOSTI ZELO VELIKE:
  Zato je tudi šlo za sodelovanje:Kajti vsi socializmi poveličujejo vlogo države;partije;kulta osebnosti in državne lastnine oz: upravljanja države(partije) z gospodarskimi subjekti in tu smo nevarno blizu zakaj je temu tako:
  Razni bebci ;ki po portalu klatijo neumnosti in streljajo kozle naj raje proučijo te zadeve;ki jasno dokazujejo kako so si vse te variante socializmov blizu: vsi so prezirali krščansko judovsko Evropu oz:so skušali vzpostaviti neke lastnme pogansko osebnostno kultne vere:

 • montyamp

  Novodobna levičarska družina :

  Brat naskoči svojo sestro in ta mu reče:
  Ti si pa boljši v postelji kot oče.
  Brat odgovori:
  Vem, mi je že mama povedala

 • montyamp

  Janezku, med poukom pade na tla radirka,zato jo ves besen išče.
  V tistem trenutku politkomisarska učiteljica vpraša:
  Kaj bi mi napisali na nagrobnik, če bi umrla?
  Janezek ravno v tistem trenutku najde radirko in ves srečen vzklikne:
  O, kurba rdeča , tukaj ležiš!

  • Janez

   Bom !
   Še jaz enega napisal ?
   Ženska, katere mož komunist je umrl
   – prej si zaradi njega ni upala hoditi v Cerkev –
   je v nagrobni napis izlila svoja verska čustva :

   ” Ljubi Bog sprejmi ga s takim veseljem, s kakršnim Ti ga jaz pošiljam ”
   “Eno Partijo je imel raje kot mene – pouči ga ! To ni bilo prav !”

   L.r. Janez Komenda

 • if

  E, druže vojniće, kaži ti meni što je to KP JU?
  Druže kapetane!
  KP JU je jaka snaga, kako da kažem, jaka kao lokomotiva, koja vuće za sobom vozove, a oni usporavaju brzinu inaće išlo bi sve u PM.

  Vojniće postaje građan EU, živi u Ljubljani izpod opštinskog krova gazde Jankovića.

  Novinar slovenaćke javne kuće: “Kako si gospodine, koliko ti je plata, da li možeš platiti onaj Jankovićev krov?”
  Slobodni europejac u Sloveniji: “Zar ne vidiš budala, sve ide istim putem ali sada je još gore, jer sada ni PM ne prima ovakvih gluposti.”

 • garfi

  “Barbara rov” je pravi klasični strpni levuhar
  nič jim ni sveto

 • garfi

  Madžari že odstranjujejo zločinske simbole rdečuhov-nacistov
  bolje pozno kot nikoli
  na pogrinjku v pizzeriji parma je še vedno rdeča zvezda

  • karlina

   Pa na Jančah tudi

  • cosmosjasnovidec

   Tudi hrvati morajo odstraniti vse simbole komunajzarske in ustaške,ker so dobili ukaz iz ZDA drugače pa ne bodo deležni nekaterih zadev.Zakon so že sprejeli.

 • garfi

  krtača17 komentiraj te “pravljice”
  mariborski komunisti
  Malo pred prihodom okupacijskih trum v mesto so organizirali demonstracije, na katerih so skandirali: Dol z Jugoslavijo – Živel Stalin – Heil Hitler!

 • garfi
 • cosmosjasnovidec

  Osebje psihiatrične bolnišnice Ljubljana Polje spet išče tistega “bosansko ciganskega musliča AboutTowna” katerega po domače musliči kličejo “kurojebač abdula alah”.
  Spet jim je pobegnil iz zaprtega oddelka tako,da opozarjajo naj prebivalci v bližini zaprejo kokoši in domače živali,ker je na pohodu zblazneli spolni iztirjenec.,

 • Vrhovni sodnik

  Zdaj pa s Sorošem sodelujejo, 1 x izdajalci, vedno oizdajalci : https://www.youtube.com/watch?v=ApeUaRP28Bk&t=10s

  • Janez

   Hvala !
   Za objavo tega videa !
   Tega na zlonamernost !
   Sorosevega delovanja !
   je v ZDA e- medijih hvalabogu – vedno več,
   pregledovanje je nujno – a zaradi obsega-že oteženo. Hvala za Vaš trud L.r. Janez Komenda

 • Janez

  Vesel sem !
  Da ste poiskali – res verodostojne podatke !
  Ki jih je zbral
  in napisal !
  -v spominskem obsežnem delu Bermanov dosje – dr. A. BAJT !
  o strahotnem,!
  popolnoma brezmoralnem morilskem terorju,
  ki ga je od zločinskega stalinista J. BROZA-TITA osebno vodena,
  njegova KPJ !
  stalinistično-komunistična partizanska !
  “kvaz-vojska”
  izvajala na področju cele ex YU med nemško okupacijo 1941-1945.

  Priznani !
  ekonomist-analitik dr. A. BAJT
  v tem delu, ki ga je napisal tik pred svojo smrtjo !

  – navaja tudi (v opombah)
  – POMEMBNE PODATKE – VIRE !

  o nemških ekonomistih, ki so že pred sto leti !
  veljavno
  STROKOVNO DOKAZALI !
  DA JE DELO
  – “KAPITAL”
  K. MARXA – BREZ KAKRŠNEKOLI ZNANSTVENE VREDNOSTI !

  ZLASTI V POGLAVJIH O ” PONUDBI IN POVPRAŠEVANJU” KI SO POLNO NAPAK !

  IN SO TA POGLAVJA KP IDEOLOŠKO NAPISANA !
  ZATO NOBENA KP EKONOMIJA NI DELOVALA KOREKTNO IN USPEŠNO !

  Beroči, redakcija portala !
  Če !
  opozorite mlajše, priznane slo ekonomiste – na ta resna opozorila dr. BAJTA !
  NA RESNE ZNANSTVENE NAPAKE V MARXOVEM KAPITALU.
  Ne bo težko !
  najti – teh naved, podatkov !
  Nahajajo se na več mestih te pomembne knjige dr. Bajta,
  ki sem jo priporočal v branjem vsem – že dve leti tega – na tem portalu. Hvala. Lr. Janez Komenda

 • Vrhovni sodnik

  Kdaj bomo dobili voditelja, ki bo poskrbel za nas Slovence, tako, kot Orban za Mađare, al bomo šli rakom žvižgat :https://www.youtube.com/watch?v=iHHc-dSPbOs

 • MEFISTO

  Togglof Tunnek je komunist, jaz pa domobranec.

  Torej bom že po definiciji izdal Tunneka in si prislužil naziv narodnega izdajalca, kajti le komunisti so narod.

 • Janez

  Razpustiitev !

  te ex ZB organizacije !
  Naj imajo nepolitično društvo za gojenje spomina !
  Na njih s strani ex KP, ZK zavedene in zmanipulirane starše
  Brez uniform, z mini državno oporo.

  Takoj !
  Preko Parlamenta RSLO naj slo stranke ugootovijo – uradno !

  Pravo
  1. IDENTITETO OSEBE NAM ŽAL ŠE PREDOBRO ZNANEGA T.I. J. BROZA-TITA !
  ter
  2. UGOTVITI MOREBITNO URADNO VAROVANOSST PODATKA O IDENTITETI J. BROZA
  2.1 V R.SLO !
  2.2 v državah ex YU,
  2.3 v GB, ZDA,
  2.4 V SEDANJI RUSIJI !
  2.5 Zahtevati uradno s strani R.SLO
  URADNO ZAŠČITO ORIGINALNIH DOKUMENTOV O REALNI OSEBI, NAM ZNANI KOT J. BROZ ,
  V ARHIVIH DRŽAV, KJER TAKE DOKUMENTE IMAJO. IN IZSTAVITEV OVEROVLJANIH KOPIJ TEH
  DOKUMENTOV V ARHIV PARLAMENTA ITD. V R SLO !

  2.6 URADNO JAVNO OBVESTILO PO TV IN PISNO VSEMU PREBIVALSTVU R.SLO !
  – O UGOTOVLJENIH REZULTATIH TEGA POSTOPKA !
  – URADNA SEZNANITEV JAVNOSTI R.SLO O EV. ZAŠČITENOSTI IN PRAVEM IMENU, STARŠIH
  NAM ZNANE OSEBE J. BROZ.

  Končajmo z nedokazano pravljico o “dečku s Sotle” !
  J. Boz je bil dokazan politični KP STALINSKI POLITIČNI MORILEC, DAJALEC UKAZOV !
  O NESODNEM MORJENJU TISOČEV NEOBOROŽENIH UJETNIKOV IN CIVILOV.
  Tudi Slovencev.
  Aktivno uredimo to nepotrebno
  “ENIGMO BROZ” KER NI ENIGMA – AMPAK POLITIČNA MANIPULACIJA !
  PREBIVALCEV, NAS SLOVENCEV – S STRANI EX KP, ZK AKTERJEV ! Resen predlog. L.r. Janez Komenda

 • D&G

  Po tolkih letih spet o tem..pustite zgodovino gremo naprej bojo v Sloveniji ljudje zahojeni ker nič naprednega novega ne zmoremo…

  • radames

   Že spet en nemisleči osebek. Če bi imeli razčiščeno zgodovinoo, se že zdavnaj ne bi več pogovarjali o tem.
   Naša država stoji na malikovanju partije in njenih zločinov. Takega temelja pa nobena zdrava država NE SME imeti. Zato moramo zločine razjasniti in jih obsoditi z najvišjih državnih mest. Z imeni zločincev. Ker to ni razjasnjeno, ne zmoremo nič novega. Za normalno človeško pamet je to razumljivo. Tebi ne!!!
   Ni ti povsem jasno delovanje človekove duševnosti, ane?

 • Janez

  K
  Mojemu resnemu predlogu
  Za
  Uradno javno ugotovitev pravega imena in osebne identitete:
  – rojstva, pravih staršev !
  – očeta in matere-ženske, ki je res rodila, človeka nam znanega kot Josip Broz-Tito !

  Dodajam še !
  Resen predlog –
  – za uradno ukinitev simbolov ex KP, ZK stalinsko-titoističnega režima in t.i “kučanizma”!
  Zlasti !
  Gre tu – uradno, drjžavno prepoved
  ZA POPOLN UMIK RDEČE ZVEZDE KOT POLITIČNEGA. EX VKP B, KPJ IN KPS, ZK ! Iz javnosti !

  Vsi vemo !
  Da je tista zvezda – rdeča od – krvi !
  Vsi poznamo pesem Šivala je …zvezdo-rdečo kot kri !
  Tdi rdeče KP, ZK zastave – so znak nasilja, krvi: npr. Pesem “barjak, crven od krvi proletera”
  Iz pesmi Konjuh planina !

  Manj znan !
  Pa je realen, zelo grozljiv dogodek, dejanje, ki ga je med vojno v Beli krajini – osebno !
  z nožem – na živem človeku , ljudeh !
  dokumentirano dejansko izvedel tedaj fanatično vodilni KPS komunist-stalinist ! Politkomisar

  Dušan Pirjevec-Ahac iz skupine KPS stalinistov iz Tacna pod Šmarno goro.:

  – osebno – je z nožem v čela živih ljudi VREZOVAL – RDEČO ZVEZDO !

  To, tako zvrinsko politično-ideološko nasilje nad živimi ljudmi !
  Se !

  NE SME NIKOLI VEČ PONOVITI – ZATO URADNA UKINITEV – RDEČE ZVEZDE ! L.r. JANEZ KOMENDA

 • Janez

  Kasnejši !
  prof.dr. DUŠAN PIRJEVEC-AHAC, KPS STALINIST IZ TACNA – LETA 1942 ,

  LASTNOROČNO Z NOŽEM NA ČELO ŽIVIH LJUDI VREZOVAL – RDEČO ZVEZDO ,

  Kot simbol !
  Komunizma, stalinizma – seveda !
  ZATO : SPODNJI PREDLOG ZA URADNO PREPOVED – RDEČE ZVEZDE !
  IN OSTALIH KP, ZK SIMBOLOV – V JJAVNOSTI !

  Pomen simbola rdeče zvezde – je tudi – grozilen, s krvavim nasiljem, s smrtjo ! L.r. Janez Komenda

 • Diagnostik

  šokantno. Zdaj pa bi končno lahko zvedeli tudi to, kako so hrvaški partizani in nacionalisti prevarali slovence in z etničnim čiščenjem Istre slovence prikrajšali za dostop do jadranskega morja. O tej temi se začuda skoraj ne da dobiti nobenih podatkov.

 • Janez

  Take grozote !

  Vedo krajani, kjer so se taki dogodki zgodili !
  Vedo jih !
  Potomci nasilniških komunistično-stalinističnih “vojvod-krvnikov”
  Ta primer !
  Ki je tudi pisno dokumentiran in dosti široko znan !
  So mi povedali
  – borci, ki so tedaj bili v Beli krajini
  – in domačini od tam !
  Seveda !
  So krvavo divjaštvo D.P. znanega krvavega komisarja Ahaca – obsojali ! L.r. Janez Komenda

  P.s. obraze s fotografije ex ZB podpornikov – se mi zdi, da se je dalo videti kot s koli opremljne člane t,.i. ANTIFA -tudi ob znanem konfliktu protesta proti nasilni nastanitvi islam migrantov na Kotnikovi.
  Se mi zdi ! Naj preveri kdo, ki te obraze – bolj pozna !

  • Janez

   Dobro je !
   Če veste !
   Da so člani te ex ZB podporniške organizacije !
   – biološki potomci (sinovi, hčere ) realnih, večinoma že pokojnih stalin-partizanov (kot jim rečem jaz).
   Ter morda tudi potomci oficirjev ex JLA, ki se jim je 1990 v ex YU – “porušil KP,ZK svet”

   S slike realnih partizanov se vidi, da gre za zelo mlade fante, delno razrvave, deloma malo ali zelo neresne – ki jih je zlasti izogib nemški mobilizaciji itd. – pripeljal pod komando KPS STALINSKIH komandirjev in komisarjev.
   Potomci teh “navadnih stalin partizanov) težko dojamejo, daa so bili njihovi sicer ok očetje vpleteni v morjenja sonarodnjakov, vključeni v KNOJ itd. pa celo v nesodne množične povojne pomore tisočev.
   A – šlo je za hudo politično KP manipulacijo z t.i. nnavadnimi partizani.
   Sodelovati v morjenjih – so enostavno morali, sicer bi bili, ve se kako – kaznovani.
   Ti potomci !
   Bi radi obdržali bolj “pravljično” podobo lastnih staršev. I “borbe” ki pa je bila – realno gledano -“KP” OKUPACIJA SLOVENIJE. Izvedna do popolnosti v 1945. letu – kot vemo. L.r. JanezKomenda

 • D&G

  Eni pa res ne znajo nehat..kakšna je vaša prihodnost, če se vračate nazaj in obsojate, kar naprej za nazaj? To je bil del zgodovine in to ne moreš zbrisati.

  • Janez

   Taka – “zgodovina”
   Se lahko – hitro ponovi !
   Ob aktiviranju !
   – ex KP, ZK starih zdaj “prikritih – gnezd”,
   – ob aktiviranju multinekulti zmedencev in nahujskancev iz t.i. “antife” itd.
   Kar poglejte te poslance iz ZL !
   – starešega zelo konfuznega a arogantnega Hanžka,
   Pa !
   – zmedenega in napiflanega ZL L. MESCA, ki govori o “samoupravljanju”, ki je bilo vsiljevano, ko
   je bil on še dojenček. Oz ga še sploh ni bilo !
   – pa ZL dr. z dvojnim priimkom – ki daje vtis ene reinkarnacije Kardelja,
   le da ne stoka, ampak brbljajoče govori . Vprašal sem ga- ne čuti se Slovenca.
   – pa ? Glasni ZL Trček – se zdi še nekako nsjbolj normal in sodoben.
   – ZL Kordiš pa daje čisti vtis reinkarnacije agresivnih, starih KP stalinistov Mačka&comp. Celo o
   razrednem boju, klerofašizmu itd. govori kar so stvari iz 1930 let.

   Kdo ga je to učil ?
   Ali na FDV še vedno govorijo mladim to, pa o “dečku s Sotle” ? L.R.JANEZ KOMENDA

   P.S. Ai kdo to ve ?

 • Adolf Hitler

  Komunaiser smrad oder solle ich besser sagen kumunistenn schweine!