fbpx

Ta pa ne bo več operiral dojk v UKC

Foto: iStock

Plastičnega kirurga Franca Planinška je UKC Ljubljana konec leta 2013 odpustil, ker mu je pri operacijah pomagal mladoletni sin. Kirurg je skušal izredno odpoved delovnega razmerja izpodbijati na delovnem in socialnem sodišču, ki pa je bolnišnici pritrdilo, prav tako sta prvostopenjsko sodbo potrdila tudi višje in vrhovno sodišče.

Franc Planinšek je s tožbo hotel doseči ponovno zaposlitev v UKC Ljubljana. Zahteval je, da sodišče ugotovi, da mu delovno razmerje z izredno odpovedjo ni zakonito prenehalo, ampak še traja, in da se mu od 22. novembra 2013 do vrnitve na delo priznajo vse pravice iz delovnega razmerja. Še posebej so ga po njegovem dolžni prijaviti v obvezno socialno zavarovanje ter mu obračunati in plačati nadomestilo plače v znesku najmanj 4913 evrov bruto na mesec in druge prejemke v zvezi z delom, kot da bi delal, ter mu po plačilu davkov in prispevkov izplačati neto nadomestilo plače skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, prav tako pa tudi stroške sodnega postopka. Zdaj bo moral stroške postopka kliničnemu centru povrniti sam.

Kršil zdravniško etiko in več predpisov
Vrhovno sodišče je v sodbi zapisalo, da je Planinšek v reviziji neutemeljeno navedel, da s spornimi dejanji ni kršil svojih obveznosti iz pogodbe o zaposlitvi oziroma drugih obveznosti iz delovnega razmerja, saj mu njegovih ravnanj ne prepoveduje niti pogodba o zaposlitvi niti noben predpis. “Revizijsko sodišče ugotavlja, da je tožnik s svojim ravnanjem kršil pravila zdravniške etike in določbe več predpisov,” je argumentiralo vrhovno sodišče.

Mladoletni sin redno asistiral
V UKC Ljubljana so Planinšku prekinili delovno razmerje, ko se je izkazalo, da je plastični kirurg svojega sina dvakrat pripeljal v operacijsko sobo, obakrat v času dežurstev, in kljub opozorilu medicinskih sester vztrajal, da fant ostane v operacijski sobi in sodeluje pri operativnem posegu. Prvič je Planinšku z avtoriteto, ki jo je po pripovedovanju prisotnih uveljavil z grožnjami, to uspelo, drugič pa je osebje otroka pospremilo iz operacijskih prostorov pred začetkom operacije.

M. P., STA