Levičarji brez vesti – na internetu prodajajo osebne predmete ubitih pod komunističnim režimom

Foto: Arhiv Magelan Skupina d.o.o; Marko Kot

To pa je višek pretvarjanja! Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo, da imajo odlično varovanje osebnih predmetov pobitih civilistov in vojakov iz časa med in po drugi svetovni vojni, a kako je potem možno, da so se po vsej verjetnosti prav ure, prstani, našitki … ubitih na slovenskih tleh znašli na internetu, kjer se prodajajo celo za 10 tisoč evrov?!

Na internetnih straneh mojalbum in bolha so se pojavile fotografije osebnih predmetov, ob katerih je zapisano, da gre za osebne predmete, ki so izkopanine NDH – Neodvisne države Hrvaške, ki je obstajala med letoma 1941 in 1945. Strokovnjaki in ljubiteljski poznavalci 2. svetovne vojne so osebne stvari takoj prepoznali kot predmete, za katere je velika verjetnost, da pripadajo prav ubitim ustašem na slovenskih tleh.

Foto: printscreen spletne strani mojalbum, kjer so se prodajale izkopanine NDH, po vsej verjetnosti najdene prav na slovenskih tleh

Foto: printscreen spletne strani mojalbum, kjer so se prodajale izkopanine NDH, po vsej verjetnosti najdene prav na slovenskih tleh

Ali predmeti pripadajo ubitim hrvaškim vojakom iz Košnice?
Okrog 500 izkopanin iz množičnih grobišč, ki se prodajajo na spletu, je iz leta 1945, ravno v tem obdobju pa je bilo na več kot sto različnih krajih Slovenije ubitih nekaj 10 tisoč hrvaških vojakov. Eno izmed takih množičnih grobišč je prav zloglasna Košnica, kjer so našli več sto izvensodno umorjenih žrtev komunističnega režima – natančneje, v dveh jarkih je ležalo kar 425 okostij, za katere ravno zaradi najdenih osebnih predmetov predvidevajo, da so hrvaški domobrani in ustaši. Ne izključujejo pa niti možnosti, da je med njimi kakšen civilist. Prebivalci okoliških krajev namreč predvidevajo, da so v tem množičnem grobišču tudi celjski meščani nemške narodnosti, ki so bili leta 1945 odpeljani iz Celja in ustreljeni prav na tem območju.

Vsa najdena grobišča so z zakonom o povojnih grobiščih urejena in popisana, vsako nepooblaščeno izkopavanje pa bi lahko bilo predmet kaznivega dejanja skrunitve grobišč. Predmeti na spletni strani mojalbum niso označeni na način, da bi bili navedeni viri oziroma njihovo poreklo, zato je velika verjetnost, da so v lasti zasebnika, ki mu lahko potencialni kupci tudi pišejo na njegov elektronski naslov – in tudi ta je objavljen na spletni strani.

Foto: printscreen spletne strani mojalbum, kjer so se prodajale izkopanine NDH, po vsej verjetnosti najdene prav na slovenskih tleh

Foto: printscreen spletne strani mojalbum, kjer so se prodajale izkopanine NDH, po vsej verjetnosti najdene prav na slovenskih tleh

Oglas so umaknili – ali so osebne predmete ubitih takoj prodali ali pa se zavedajo, da so v prekršku?
Sprašujemo se, kako je možno, da so se ti predmeti znašli na slovenski internetni strani? Očitno je varovanje množičnih grobišč v času izkopavanj zelo slabo, ali pa ima Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (v nadaljevanju MGRT) med izvajalci, ki svoje delo opravljajo na grobiščih kot zasebniki, očitno nekoga, ki ima dolge prste. Ko smo začeli brskati za temi podatki, je bil oglas s spletne strani mojalbum takoj umaknjen, kar pomeni, da se tisti, ki prodaja po vsej verjetnosti ukradene predmete, dobro zaveda svojega prekrška.

Osebni predmeti ubitih na črnem trgu dosegali vrtoglave zneske
Na spletni strani mojalbum ste še pred nekaj dnevi lahko kupili še vedno odlično ohranjene prstane, pa tudi gumbe, piščalke, broške, obeske, križce, denarnice, vojaške našitke – čine in druge vojaške insignije, pa tudi vrednejše predmete, kot so na primer ure. Ena izmed žepnih ur se je na spletu tako prodajala kar za 10 tisoč evrov!

MGRT, ki ga vodi Zdravko Počivalšek, je glede dela na množičnih grobiščih 31. 3. 2016 najelo tri zasebnike oziroma zasebne družbe – za izkop in prekop Magelan skupino d.o.o iz Kranja in Avgusto d.o.o. iz Idrije, za potrjevanje/sondiranje spet Magelan skupino d.o.o. ter za ureditev grobišč Hitri servis d.o.o. z Jesenic. Njihovo delo poteka brez ustreznega nadzora tožilcev, kriminalistov oziroma pripadnikov policije.

V Muzeju novejše zgodovine naj bi se uprli, češ nočemo več sprejemati osebnih predmetov iz množičnih grobišč
Zasebna podjetja, ki so podpisala pogodbo z MGRT, naj bi v skladu z Zakonom o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev vse najdene osebne predmete izročila Muzeju novejše zgodovine. Vprašanja, kaj se z izročenimi predmeti dogaja, smo naslovili tudi na omenjeni muzej, vendar njihovega odgovora nismo dobili. Tako se kaže še en ignorantski odnos do najdenih predmetov in do žrtev, ki za omenjeni muzej niso vredna niti toliko, da bi se pojasnilo, kako je možno, da se osebni predmeti ubitih med in po drugi svetovni vojni znajdejo v prekupčevanju na črno na internetu, medtem ko bi morali biti varno shranjeni pri njih. V reviji Reporter pa so celo zapisali, da so se v omenjenem muzeju uprli sprejemu “arheoloških” najdb.

Še ena konfuznost: ne morejo se odločiti – ali bodo osebne predmete ubitih lahko prevzeli njihovi svojci ali ne?
Je pa zanimivo, da je spletna stran domovina.je, ki je imela intervju z vodjo raziskav v Košnici Lukom Jermanom, istočasno ob Jermanovih besedah zapisala, da “v primeru, da se bodo našli ljudje, ki bodo prepričani, da so med ubitimi tudi njihovi svojci, bodo lahko prevzeli njihove osebne predmete.” Vprašanja glede prevzema teh osebnih predmetov smo naslovili tudi na MGRT, natančneje: Kako boste vedeli, da gre za verodostojne, resnične svojce ubitih, ne pa za “lovce na zaklade”? Ali se je že javil kakšen tak svojec? Če da: na podlagi česa ste ga povezali z ubitim v množičnem grobišču, glede na to, da žrtve poimensko niso identificirane? Na to so nam z omenjenega ministrstva odgovorili: “Nihče nepooblaščen ne more in ne sme “prevzemati” najdenih predmetov iz prikritih vojnih grobišč. Niti morebitni svojci žrtev. Do sedaj tudi nismo imeli nobene tovrstne zahteve. Postopek ravnanja z najdenimi (osebnimi) predmeti smo zapisali že v predhodnih odgovorih in ta velja za vse aktivnosti na podlagi Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev.”

Z MGRT pravijo: “Glede vaših navedb in trditev o prodaji očitno nekaterih arheoloških in zgodovinskih predmetov na spletnih straneh zagotavljamo, da predmeti, o katerih govorite, niso in ne morejo biti predmeti, najdeni in izkopani v okviru postopkov odkrivanja prikritih vojnih grobišč po Zakonu o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. To velja za vseh 18 grobišč, ki so v programu dela Komisije Vlade RS za reševanje vprašanj prikritih grobišč za letošnje leto predvidena za izkop posmrtnih ostankov žrtev (tudi grobišče Košnica 3).”

Bodo nedolžne žrtve iz množičnih grobišč sploh kdaj dobile imena? Upanja je bolj malo …
Prvi odstavek 10. člena Zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev določa, da se “identifikacija posmrtnih ostankov opravi na podlagi ustnih, pisnih in materialnih sredstev”. Materialni viri, najdeni v postopku odkrivanja prikritih vojnih grobišč, so tudi eden od virov identifikacije posmrtnih ostankov, kolikor je le ta mogoča. Ob tem pa se sprašujemo, kako bodo lahko sploh najdene osebne predmete ob okostjih povezali z žrtvami, ko pa so jih ločili in dali v Muzej novejše zgodovine, trupla pa zložili kot v skladovnici drv – lobanje vseh ubitih skupaj, stegenske kosti skupaj in tako naprej. Glede na to, da gre za 425 žrtev iz Košnice, je malo verjetnosti, da bodo sploh še kdaj sestavili okostja, kot so jih prvotno našli ležati v množičnem grobišču, oziroma kakšna je smiselnost, da najprej vsa okostja razstavijo, potem pa spet sestavljajo?

Foto: konec letošnjega avgusta so se na bolhi prodajale izkopanine NDH iz Celja. Tudi ta oglas je umaknjen.

Foto: printscreen, konec letošnjega avgusta so se na bolhi prodajale izkopanine NDH, tudi ta oglas je umaknjen

DNK hranijo le za morebitne nadaljnje analize, ne pa za identifikacijo žrtev
Drugi odstavek istega člena zakona pa pravi, da se napoti odvzem vzorcev DNK za namere morebitne naknadne analize. Vendar na MGRT sami priznavajo: “V postopku odkrivanja prikritih vojnih grobišč v letu 2015 in 2016 so bile DNK-identifikacije opravljene redko, samo v primeru posmrtnih ostankov, za katere se je upravičeno domnevalo, da je njihova identiteta znana. Prav ob primeru Huda jama pa je Komisija oblikovala tudi stališče in prihodnjo prakso, da se vsem prekopanim slovenskim žrtvam iz prikritih vojnih grobišč vzame vzorec genskega materiala za morebitno nadaljnjo identifikacijo, v kolikor bo ta mogoča. Postopek izvaja Nacionalni forenzični laboratorij Policije, ki vzorce tudi ustrezno hrani. Govorimo torej o vzorčenju, pripravi vzorcev za morebitne nadaljnje analize in ne o identifikaciji žrtev.”

Z MGRT so nam glede postopka od izkopavanja osebnih predmetov do hrambe le-teh odgovorili: “V postopkih odkrivanja prikritih grobišč Komisija Vlade Republike Slovenije za reševanje vprašanj prikritih grobišč posebno pozornost posveča spoštljivemu ravnanju s posmrtnimi ostanki in predmeti, najdenimi v prikritih vojnih grobiščih. Pred začetkom del na posamezni lokaciji prikritega vojnega grobišča so o tem obveščeni lastniki zemljišč, na katerih so prikrita grobišča in pristojni organi. Izvajanje nalog na prikritem grobišču poteka strokovno, izvajalci so strokovno in tehnično usposobljeni. V postopek so vključene ustrezne strokovnosti (arheolog in fizični antropolog). Dela potekajo pod nadzorom Komisije in policije. Zagotovljeno je dosledno spoštljivo ravnanje s posmrtnimi ostanki žrtev in materialnimi ostanki, najdenimi pri izkopu žrtev iz prikritih grobišč. Morebitne materialne dokaze in osebne predmete žrtev, najdene med izkopom posmrtnih ostankov žrtev iz prikritih vojnih grobišč, izvajalec ustrezno začasno hrani v svojih depojih (v času izvajanja del). Pred hrambo so vsi materialni dokazi ustrezno evidentirani in očiščeni z vodo. Po zaključku del na vsaki od lokacij prikritih vojnih grobišč je opravljena ustrezna antropološka, forenzična in arheološka analiza ter pripravljeno dokumentirano zaključno poročilo. Materialni ostanki oziroma vsi predmeti, najdeni v prikritih grobiščih, so kulturna dediščina ter predmet arheološke in antropološke analize. Po zaključku del bodo predmetni ostanki žrtev predani ustreznim strokovnim inštitucijam (muzeji).”

Visoka strokovna usposobljenost še ne pomeni visoke morale
Njihova izjava pa zagotovo v celoti ni resnična, saj nas je že več ljudi opozorilo, da so prav zaradi zakona, ki ga je predlagala Nova Slovenija, na množičnih grobiščih “le” arheologi, o kakšnem sodstvu, tožilcih, policiji … pa ni ne duha ne sluha. O tem priča tudi spletna stran mojalbum, kjer se prodajajo osebni predmeti ubitih, po vsej verjetnosti na slovenskih tleh, saj je vsakomur jasno, da je kontrola, kaj se dogaja z najdenimi osebnimi predmeti, zelo slaba ali še slabše – da je sploh ni. Na kraju teh množičnih grobišč, ki jih preiskujejo, imajo torej zelo hud varnostni problem ali pa nam MGRT milo rečeno laže.

Foto: Že lani so se na bolhi prodajale izkopanine NDH iz okolice Celja. Koliko časa že poteka plenjenje in ropanje množičnih grobov na slovenskih tleh?

Foto: printscreen, že lani so se na bolhi prodajale izkopanine NDH iz Celja. Koliko časa že potekata plenjenje in ropanje množičnih grobov na slovenskih tleh?

Zato omenjeno ministrstvo resno sprašujemo, kako komentirajo, da je nadzor nad temi osebnimi predmeti slab, saj se prodajajo na internetnih straneh, kot je mojalbum in celo bolha? Kako je sploh mogoče, da sta omenjeni spletni strani sploh prišli do osebnih predmetov ubitih in zakopanih v Košnici? Očitno se nočejo soočiti z resnico ali pa nekdo od njih zelo dobro služi na račun prodaje predmetov – izkopanin NDH, saj vztrajajo: “Nadzor nad ustreznim izvajanjem del je zadosten in onemogoča kakršnekoli zlorabe. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odločno zanika kakršno koli možnost, da bi materialni ostanki oz. različni predmeti, najdeni sočasno s prekopom posmrtnih ostankov žrtev, lahko postali predmet zlorabe. Izvajalci pri prekopu posmrtnih ostankov iz prikritih vojnih grobišč so strokovno usposobljeni. Pogodbena določila jasno določajo način ravnanja z odkritimi predmeti. Temu primerno so tudi analizirani, oskrbovani in hranjeni. Posamezne faze aktivnosti v postopku odkrivanja prikritih grobišč (v tem primeru prekop) so evidentirane, najdeni predmeti pa ustrezno strokovno arheološko, forenzično in antropološko analizirani.” Žal pa se je v Sloveniji že prevečkrat izkazalo, da visoka strokovna usposobljenost ne pomeni tudi visoke morale.

Marjanca Scheicher

 • avtohtoni neandartalec

  Čudno, da se pri nas najde toliko potencialnih kupcev ustaških relikvij, bolj logično bi bilo, če bi jih prodajali v državah kamor so bežali, kot so Avstralija, Amerika in Argentina. Vprašjiva je tudi njihova vrednost, naciste je vodila okultna loža, ki jo je financirala Nemška buržuazija, zato imajo bogate in dobro organizirane trge, ustaši so bili pa navadni klavci, balkanski cigani, nekaj bi bile vredne edino relikvije posebnih Hrvaških prostitutk, spremljevalk visokih oficirjev iz društva Vril, namenjene masonskim orgijam in ritualom., ampak tako visoko ni bil nihče drug od Hrvatov in se tudi niso zatekle k nam.

  • Franc Šink

   Že zgodaj zjutraj si začel napačno razmišljati.

   • avtohtoni neandartalec

    Si me spomnil, da nisem še nič spil.

    • Franc Šink

     Vsaj iskren si !

  • Anton

   Vedno bolj se kaže ti kaže pomankanje starševske ljubezni v otroštvu.

   • avtohtoni neandartalec

    Dedek je bil domobranski paznik v zaporu, spomin se ga edino po tem, ko mi je primazal klofuto, ko sem kot otroček rinil prste v električno vtičnico.

 • Novakec1

  Predlog, preimenujte se v; NOVALOBANJATV. Ogabni sten že s temi kostmi.

  • tiinta

   brezčuten ogabmež.press

 • MEFISTO

  Na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo pravijo, da imajo odlično varovanje osebnih predmetov pobitih civilistov in vojakov iz časa med in po drugi svetovni vojni.

  Ne verjamem, da imajo odličen sistem za varovanje osebnih podatkov in predmetov pobitih nesrečnikov.

  Vem pa, da imajo odličen sistem za varovanje osebnih podatkov zločincev, ki so ukazovali in izvajali likvidacije.

 • Krtača17

  A je to še isti članek kot pred 14 dnevi?

  • tiinta

   samo malo si ga prekrtačil.

  • Rožle

   Ti si tut isti …

 • sprehajalec

  Te izkopane zrtve ne smejo dobiti imen. Levicarji na oblasti bodo storili vse, da bo na koncu stalo neko obelezje, ki bo verjetno stokrat premazano s strani aktivistov zzzb novj. Ker ce se pojavijo imena lahko sledis usodi in potem pride tudi socutje.

  • Duhec

   Bravo.

  • dob

   To, kar si tu napisal, je bistvo vsega.

  • Anthon

   Treba se je truditi in na vse načine pomagati, da se pride do konkretnih imen, do usod družin. Levičarji imajo najrajši t.i. strpne in jih tudi bogato stimulirajo. Mi pa smo tu in povsod in si upamo biti toliko ne-strpni, da s prstom pokažemo tudi na te strpneže, ne samo na že identificirane levake.

 • Rožle

  Levake ni nikoli vest pekla ….

  • Anthon

   Po znanih podatkih je mnoge nekaj peklo. Izpili so na hektolitre alkohola in si tudi pošiljali kakšno jeklo ali svinec v razbolelo betico.

 • MEFISTO

  Na portalu se oblikujeta dve skupini komentatorjev.

  Eni bi zemeljske ostanke žrtev komunizma spoštljivo krščansko pokopali in jim priznali pravico do imena , groba ter spomina, drugi bi se pa iz prvih norčevali.

  • Novakec1

   Te stvari se dogajajo v ožjem družinskem krogu ne pa da se obeša na veliki zvon ( iz pietete do umrlih) in da se politika umešava in nabira točke pred volitvami, to je ogabno.

   • Duhec

    Dokler kosti nimajo imen, boš težko določil svojce…. in s to oblastjo nikol ne bojo mel imen.

   • MEFISTO

    A tudi v družinskem krogu to počnete?

   • macon

    Seveda, ker so tudi umrli v ožjem družinskem krogu, a ne?

    Najprej so jih vaši idoli pobili kot smeti, zdaj pa se iz žrtev norčujete. Vsi vaši zapisi so realen pokazatelj, da ste fašisti. Fašisti določijo skupino ljudi, tam zunaj, izven, ki ni vredna, da živi in je bilo plemenito dejanje, da so jih vaši idoli pobili. žrtve so zmeraj izmeček, njihova fizična odstranitev je nujna za boljši svet.

    Potem pa se pobijanje ponavlja in obnavlja v notranjem krogu, fašiste zmeraj nekdo ogroža, jim ruši družbo, vedno je treba paziti na zunanjega in notranjega sovražnika.

    • Novakec1

     Trenutno imamo sloovce (avtohtone) veliko notranjih sovražnikov. Zaplankanci pa ne vidite da se v 21 stoletju dogajajo še hujše stvari, tudi na domačem dvorišču, pa se raj z 70 letno zgodovino ukvarjate.

 • VERZIFIKATOR

  Karel Darvinšek

  EVOLUCIJSKI ODKLON

  »Darwin nima prav«, tako je rekel
  humorist slovenski Ježek Frane,
  le razdiral šale je izbrane,
  Darwinu pač ne bi oporekel.

  Prav vsi evolucijo poznamo,
  vemo, da ni revolucionarna,
  muhasta je, redkokdaj preudarna,
  res lahko za dejstvo jo priznamo.

  Ta zadeva je neizpodbitno
  dejstvo in empirično dognano,
  če ne prej, je zadnji čas spoznano
  vse ostalo za starokopitno.

  Kdo sploh ugovarjati si drzne
  naglemu, očitnemu razvoju,
  lastnemu ki bliža se razkroju,
  niti najmanj ki ob tem ne trzne.

  Da razvoj je dejstvo, da je stvaren,
  danes vsakdo se lahko prepriča,
  a v podrobnostih poglej hudiča:
  tok razvojni sploh ni linearen.

  Misliš, da razvoj je progresiven,
  pa si znašel v hudi se zablodi,
  evolucija po svoje hodi,
  marsikdaj njen tok je regresiven.

  Učenjaki davno so spoznali,
  da začetek bil učlovečênja
  ali pač človeškega stvarjênja,
  ko so prvič mrtve pokopali.

  Davno prej je človečnjak govoril
  in še prej je soljudi ubijal,
  vse predolgo se potem razvijal,
  preden se v človeka je pretvoril.

  Pokopaval tisočletja svoje,
  tudi tujim grob privoščil vedno,
  z mrtvimi ravnal je človek zgledno,
  brez razlike: tvoje ali moje.

  Evolucija pa premišljuje,
  v dvajsetem stoletju se obrne,
  del človeštva, glej, se v jame vrne,
  v drugo smer njegov razvoj potuje.

  In potuje vedno bolj rapidno
  tisti, ki zdaj v smer se drugo vrača,
  mrtve v jame še za živa zvrača,
  hoče pa, da vse je to nevidno.

  Ko nekdó po dolgem času vpraša
  Kajna, kje je vendar pustil brata,
  ves rdeč mu ta pokaže vrata,
  mrtve za zločince mu razglaša.

  Dobro ve, da pomoril je svoje,
  druge, tuje, čisto vse po vrsti,
  ni prepustil jih grobovom, prsti,
  v jame trpal je ljudi kot sloje.

  Darvin tukaj je na moč preudaren,
  to vrnitev v jamo je za žive,
  muhe evolucijske so krive
  in mutant je revolucionaren.

  Mnogo že propadlo je podvrst,
  koliko bilo je stranpoti,
  ena vodi naglo, kot se zdi,
  to podvrsto stransko v črno prst.

  Ta človeška veja izumira,
  niti spola več ne razlikuje,
  vedno bolj nad sabo obupuje,
  mar se z evolucijo prepira?

  Še zarodkov lastnih ne prenaša,
  množično umetno jih odpravlja,
  od sveta ta vrsta se poslavlja,
  Bogu hvala, naglo da ugaša.

 • Olga

  Kdo je odgovoren za varovanje osebnih predmetov ubitih? Ime in priimek?
  Očitno bo potrebno vključiti mednarodne inštitucije!
  Pri nas je tako, kot bi šla žrtev umora k morilcu po pomoč!

  • Duhec

   SKB sefi niso bli varovani… no so bli, z napačnimi. Ne gre, ne morš, če so vsi skorumpirani, brez vesti.

 • Unikatna

  To je res grozno! Zame je to kraja!

  • Duhec

   Zato so pa policaji, da raziščeji kraje… kolk ukradenih avtov so že našli??? Oni raj postavijo radarje…. in čakajo ure in ure.

 • Duhec

  Če bojo hotli, bojo policaji z lahkoto pršli do teh predmetov in bo vse jasno…. zaenkrat se sam ugiba. To je pa bore malo vredno…

 • Za Slovenijo

  Podjetje Hitri servis z Jesenic? To pomeni da posmrtne ostanke hitro pospravijo, al da hitro pokradejo?

 • dare326

  Ropanje grobov je staro kot običaj pokopavanja s predmeti, ki jih je pokojnik uporabljal. Zato so nekateri izumili pokope v jamah, stenah ali pod tonami zemlje. Danes je iskanje po grobovih olajšano z detektorji kovin in dober ilegalni biznis. Prodajajo se tudi predmeti I.sv. vojne iz Posočja, ki so ravno tako pripadali kakšni žrtvi, pa ni takega haloja. Odgovor MGRT je primer slabega PR. Namesto “preiskali bomo” naštevajo kako spoštujejo zakon, kar pomeni, da jih boli džoko. Odnos države do grobišč je rezultat krivde vpletenih in dokler bodo likvidatorji živi in člani ZZB, ne bo boljše. Izgubljati energijo na ta način je neproduktivno in ima za edini cilj pumpanje volilne mase.

 • krtmauen

  Težje je v Mercatorju majonezo spizdit kot pa odnašat predmete z izkopavališč.

 • Duhec

  Policaji se s tem sploh ne ukvarjajo….

 • moat

  Mah dajte no! Na bolhi lahko prodajajo tudi desničarji, Slovenci inu Slovenke… Somalijci… in konec koncev tudi tisti, ki se imajo za Marsovce, res. Tudi lokacijo lahko napišem poljubno. A je bilo v oglasu, da prodaja te predmete levičar? Lahko jih tudi vseglihar, komot. Edino, kar iz tega lahko potegnemo je, da jih prodaja človek brez vesti, kriminalec. Upam, da ga bo policija našla, kdorkoli že je in kateri koli stranki pripada, če sploh.

 • Johan

  V Sloveniji vlada leva mafija !

 • sprehajalec

  V resnici gre za t.i. battlefield arheology. Fantje ze dolga leta hodijo z detektorji kovin okoli moznih lokacij. V bistvu nic takega, ker tega je ogromno po vzhodu in zahodu. Ce gre seveda za privatne podjetnike. Ce pa je izkope narocila drzava in se stvari prodajajo, pa je druga pesem. V tem primeru gre za krsenje konkurencne klavzule.

 • Iza Demos

  Prav vsi si zaslužijo grob z imenom in priimkom, a kaj, ko to fizično ni izvedljivo. Zato jih nosimo v srcu iz generacije v generacijo. Spominjajmo se jih v družinskem krogu. Ljudi okrog sebe pa opozarjamo na grozote, ki so se zgodile tako tistim na strani poraženca kot tistim na strani zmagovalca da se nam le ne bo to še kdaj zgodilo.

  • indijanka

   Lepo si zapisala. Ampak, mrtvim je potrebno zagotoviti mir in vrniti dostojanstvo. To jim dolgujemo. Zločince pa je potrebno obsoditi. Odpustijo jim lahko le žrtve..ne pa mi.

   • Novakec1

    Se ti je skisal; mrtvi naj odpustijo mrtvim, tvoj tazaden stavek

    • indijanka

     Zanimivo kajne. Kdo pa jim po tvoje lahko odpusti?

     • Novakec1

      V naslovu govorijo o ubitih?

     • indijanka

      Drži. Preveč je teh lobanj in jam. To je neodpustljivo.

     • avtohtoni neandartalec

      Ljudi to danes ne gane, gledajo dokumentarce, grozljivke in igrajo računalniške simulacije, prav ta teden se je začela nova sezona the Walking dead.

     • indijanka

      Ne poznam. TV gledam izjemoma.

     • avtohtoni neandartalec

      Mrtvi ne trpijo, živi svojci in najdražji trpijo.

   • domovina mili dom

    Vrstni red je potrebno definirati. Ta prvo obsoditi rdeče zločince, nato njihove žrtve pokopati.
    Z obsodbo morilcev, bo pieteta takšna kot mora biti, brez fige v žepu.
    Na bolvšnjaku pa se bodo prodajali kosi vrvi, kot spominek- talisman, od obešenih morilcev.

   • avtohtoni neandartalec

    Mrtvi ne vedo ničesar.

    • indijanka

     Si prepričan?

     • avtohtoni neandartalec

      Ja in ne, v cerkvi, ki jo ustanavljam, bomo verjeli v življenje, ki ostane v svetlobi, ki zapolnjuje vesolje.

     • indijanka

      Hmm..ja. A sekto ustanavljaš?

     • dr Janez Sveti

      Kako boš ustanovil nekaj kar je vedno bilo in vedno bo?
      DR Janez Sveti vesoljc

    • Rožle

     Odpri oči ….

  • avtohtoni neandartalec

   Problem je, da žrtev ne bi bilo, če ne bi bilo napadalca.

   • radames

    Ja, res. Napadeni smo bili s komunistično revolucijo. In samo zaradi te revolucije je procent žrtev tako visok. Nekaj čez 6% celotnega naroda.

    • avtohtoni neandartalec

     Mogoče je imel tudi okupator kaj s tem, prej ni bilo nobenih problemov s komunisti, kralj jih je preprosto prepovedal in je bil mir. Če jih ne bi, bi mogoče streznili Slovensko ljudsko stranko in parlament, okupirali bi nas vseeno, ne bi pa izbrisali Slovenske republike, ker bi se jim uprli kot cel narod, po vojni bi bili komunisti samo še ena stranka, mi pa neka parlentarna monarhija, podobno kot recimo Angleži ali Norvežani.

  • Anthon

   Dobro si zadela point Novakove. V prispodobi ali dejansko pa gre tako, da je na primer moj stric moral na oni svet verjetno enkrat junija 1945 na nam neznani lokaciji, kakšen del “strani zmagovalca” pa je še do današnjega dne možno videti na britofu 1. novembra, še kar čilo, ko jo pripeljejo z avtom. Važno je res, da farizejsko opozarjate na grozote in pretakate krokodilje solze. In da se nam je to “zgodilo”? Ne se hecat!

 • ljubinica

  V Muzeju novejše zgodovine Celje ne boste izvedeli niti besediece o povojnih pobojih ….
  Kar ni čudno, muzej je vseskozi v rokah “naših” … Direktor Tonček Kregar se udeležuje komunističnih proslav kot govornik ….

  Direktor Kregar je tudi avtor komunisitčne “zgodovine” Celja: Vigred bo prišla (ki so jo v propagandne nameni natisnili z občinskim denarjem v desettisočih izvodov in jo zastonj delili naokrog ….)

  Vesti ti ljudje nimajo ….

  • avtohtoni neandartalec

   Poglej malo v Starem piskru, mogoče pa tam še kaj hranijo.

  • Anthon

   Predcivilizacijski človek še ni priplezal do vesti. Pa tudi preveč pameten ni. Danes ob toliko dokumentih in dokazih še vedno pripoveduje ali pisari pravljice.

 • Aron

  katero umsko motena oseba pa bi si sploh želela stvari kolaborantske vojske?

  • Olga

   Kolaborantska vojska se sprehaja z rdečo zvezdo!

   • avtohtoni neandartalec

    Srp in Kladivo zgledata skoraj isto kot svastika, dobro si poglej tisti komunistični simbol, ko bi pa za razliko od Rdeče zvezde, res moral biti prepovedan.

  • Anthon

   Vsi partizanarji so kradli “kolaborantom”, ergo so vsi umsko moteni.

   • Aron

    vsi? poznam jih nekaj, ki niso. kaj pa sedaj?

    • Anthon

     Nič takega. Samo iz tvoje zgornje trditve sem bil naredil novo.

 • Novakec1

  Kmalu bo tisti iz Potočke zijalke žrtev povojnih pobojev, zblojenci.

  • dr Janez Sveti

   Tudi ostanke iz soške fronte prodaja Kučan in Udba!
   Dr Janez Sveti domobranski major

  • sprehajalec

   Najdeno stegnenico katere starosti bi ti nesel domov hisnim ljubljencem za igro? Manj kot eno leto forenzikom, na pogled vec kot leto pa ljubljencu?

   • Anthon

    Tvoj komentar bi bil ok tudi za vesoljca, tudi on nima nikakršnih zadržkov ob tem. Dresura v partizanarskih familijah je morala biti strašna.

    • sprehajalec

     Ponavadi je slo za slabo vest zaradi tatinsko pridobljenega premozenja, ali pobijanja. Ali pa preprosto za nizek nivo razumevanja dogodkov okoli sebe pogojen z nizkim nivojem iq v neki familiji. Tako da je nasednja generacija prejela izkrivljeno zgodbo.

     • Anthon

      Res je. Sam morda kje preveč posplošujem (včasih iz provokativnih nagibov), ker zelo verjamem Gostečnikovi psihologiji o srečavanju svoje družine. Tudi Freudove (navidez protikrščanske) ugotovitve mi niso tuje.

  • Anthon

   Res, kako zoprno, 11 pregrad so tvoji sezidali v rudniku, da bi zakrili svojo raboto.
   Ateisti menite, da se stvari skrivajo samo fizično, zato ste vedno tako srhljivo neuspešni.

   • dr Janez Sveti

    Pa o čemu ti sploh blebetaš? Kdo kaj piše o Barbara rovu?? A ste tukaj sami primitivci nepismeni? Govora je o vojaških ostankih. Če bi ti vedel o čemu pišeš, bi vedel, da v jamah in drugih moriščih ni ostankov vojaške opreme, saj so večinoma vse pred umorom slekli do nagega! Pa dajte se malo pozanimat preden pišete oslarije!
    DR Janez Sveti genij

    • Anthon

     Tebe tu nisem nič vprašal! O teh rečeh prebarvancev ne sprašujem.

     • rrrrr

      Anton, vsak odgovor neizobraženemu oporanoglavcu ti zmanjšuje ugled odličnega komentatorja. Nima smisla, niti potrebe. No ja , za eno malo potrebo pa res

     • Anthon

      Hvala za dober nasvet! Koliko se ga bom držal, še ne vem. Pametno bi bilo, da bi se ga :-)

     • dr Janez Sveti

      O čemu blebetaš? Tablet zmanjkalo?
      DR Janez Sveti analitik

 • dr Janez Sveti

  Marjanca Scheicher, senzacionlizem je to kar počnete. Če niste niti tako razgledana, da bi se pozanimala, kaj je zbirateljstvo, kaj je iskanje ostankov iz zgodovine z detektorji kovin, nebi pisal takih neumnosti. In kako za božjo voljo vi gospa veste, da ravno levičarji prodajajo spominke? A vam ni padlo na glavo nič drugega kakor opeka? Desničarji smo vneti zbiralci, ostankov vseh vojn na slovenskem ozemlju in teh je bilo nešteto. Vi pa se raje pojdite kavboje in indijance, ker za resne zadeve niste.
  DR Janez Sveti desničar in nacionalist

  • indijanka

   Atomska bomba je nič v primerjavi s tvojim stavkom o indijancih. Zelo resna Indijanka.

   • dr Janez Sveti

    Kakšnim stavkom o Indijancih?
    DR Janez Sveti genij

    • indijanka

     Indijancih in kavbojcih?

     • dr Janez Sveti

      ??’ Kaj se nisi nikoli igrala Kavbojce in Indijance?
      DR janez Sveti vesoljc

     • indijanka

      :) ne nisem. Lahko se pa s teboj.

     • dr Janez Sveti

      Jaz sem bil vedno Indijanec, ker sem se lahko drl na vse grlo!
      Dr Janez Sveti Jeaaaahh

     • indijanka

      No zbirat ne morš. Jst sem že Indijanka in drla se ne bom. Mi pa pridejo na misli druge stvari.

     • RATATA

      Spreminjaš se v dojemanju nekaterih komentarjev.
      To je napredek!
      Opazim tudi ostrino v nekaterih tvojih novejših komentarjih.
      Lepo in fajn.

     • indijanka

      Najlepša hvala. Do vesoljčka imam poseben odnos, kar štejem za prijateljstvo. Zato ga imam rada v vseh pojavnih oblikah in si mu drznem povedati tudi kaj takega kar pri drugih komentatorjih preprosto preskočim. Vedno bom stala za njim. V njegovi senci se počutim varno :).

  • Anthon

   V 21. stoletju “zbiralci” posmrtnih ostankov umorjenih in njihovih predmetov sodite na sodišče in v arest! Kradeš tudi kaj po cerkvah?

   • dr Janez Sveti

    Preberi, kaj sem napisal in potem poskusi kaj napisat, če boš dojel. Dvomim ampak poskusi.Dvakrat.
    DR Janez Sveti genij

    • Anthon

     Ne špilaj frajerja! Branje tvojih umotvorov je še enkrat moreče, pri drugem bi bruhal. Tu je govor o brez sojenja umorjenih, ne o arheoloških ostankih.

     • dr Janez Sveti

      Si nespameten, nerazgledan in primitiven. Pišeš nepovezano, nesmiselno in neargumentirano.
      Dr Janez Sveti genij

     • Anthon

      Dovolj precizno, da izbezam koga, da začne pisati tisto, kar je važno. Glede tvojega pisarjenja mi je dovolj, da si se pokazal kot pisec brez empatije. Takšni so bili očitno tudi vsi tisti, ki so pripomogli, da je nastala fotografija na začetku članka.

     • dr Janez Sveti

      Ponovno pišeš brez repa in glave. Izbezaš si ti lahko samo maslo iz ušesa, ki ti služi namesto možganov.
      DR janez Sveti vesoljc

     • Anthon

      Bejž no. Vedno si enako levi, da se to vidi že iz aviona. Teža tvojih komentarjev gre že v minus.

     • dr Janez Sveti

      Misliš, da m je mar, kaj ti misliš?
      DR Janez Sveti genij

     • Anthon

      Instant ničejanec po knjigi Nietsche za telebane. Kako predvidljivo zopet!

     • dr Janez Sveti

      Potem ti je dolgčas, ker vse veš v naprej. Dobro, da ne staviš na Športne stave. Loterija bi propadla.
      DR Janez Sveti genij

     • dr Janez Sveti

      Še enkrat preberi naslov. Ne. Raje desetkrat!
      DR janez Sveti vzgojitelj v domu za prizadete

 • MEFISTO

  Ker delajo to levičarji, gre najbrž za družinske trfoejne predmete.

  • avtohtoni neandartalec

   Čigave družine, a od ustaških morilcev, okupatorjev in psihopatov, kaj pa delajo njihove družine pri nas, hočejo v jame mogoče?

   • sprehajalec

    Verjetno bi ti v sirsi izbor kandidatov za jame zajel se umobolne, invalide, siromake in tiste ki drugace razmisljajo. Res si vreden svojega vzornika Adija.

    • avtohtoni neandartalec

     A oni so nas tudi okupirali in skušali vse izbrisati?
     V jame še z njimi!

     • sprehajalec

      Begaj nesrecnez. Vcasih so taksnim rekli, da jih je obsedel hudic. Ker bi v svoji hudobiji vse zmetali v jamo.

   • Anthon

    Opažam nekatere značilnosti, ki te povezujejo z ustaškimi in komunističnimi zločinci, tako da se mi dozdeva, da bodo tvoje bluzarije kmalu zamrle na tem forumu.

 • Aron

  še vedno nevemo imena in priimka tega brezvestnega levičarja?

 • cefizelj gnom

  Čakte mal, tle se greste nekega sočustvovanja z ustaši? Ste desni res tako globoko zabredli? :S No ja, glede na to da vaš prvak podpira rasističnega, misoginističnega ksenofoba za predsednika ZDA, morda le ni tako čudno.

  • radames

   A nisi ti precej primitiven?

  • Caetano

   Tisto, kar očitajo Trumpu ni nič v primerjavi s Hilarijo, ki je filoislamistka in si je enako, kot Husein Obama izbrala za zaveznike sovražnike žensk, enakopravnosti, demokracije in vsega, kar naj bi predstavljala tradicionalno Amerika.

  • Anthon

   Ustaši sodijo v Partijski pekel vendar. Ata te je dobro zdresiral.

  • sprehajalec

   Ko bos znal nasteti vsaj 3 udelezene vojne formacije na tleh YU med drugo vojno, se pa prigasi k debati. Ne samo partizani pa ustasi. Pa vsi hrvati ustase. Cefizelic Srbine.

   • radames

    Ustaše se omenja zato, ker so partizani z njimi dobro sodelovali.

    • sprehajalec

     Ja, v principu so imeli Jasenovac vseskozi pred nosom. Pa ni bilo ene same samcate diverzije 4 leta. Tudi marsal ni nikoli obiskal Jasenovca.

     • radames

      Jasenovac so kmalu po vojni zravnali z zemljo. Bilo je preveč dokazov sodelovanja s partizani.

     • sprehajalec

      Se prej pa so ga partizani uporabljali kot taborisce.

  • macon

   Fašistek, a so bili ustaši tudi vsi pobiti otroci in ženske?

 • dr Janez Sveti

  Kako vam ni jasno, da tale Marjanca Scheicher, nima pojma o čemu piše in je cel tale sestavek en kup neumnosti. Zapomnite si, da so na vseh moriščih po Sloveniji žrtve slekli do nagega in jih take umorili! TOREJ na moriščih ni nobenih ostankov opreme , kvečjemu porazni tulci nabojev! Ta portal postaja vse bolj nekakšen skupek polpismenih ljudi, ki napiše neumnosti, ki jih urednik lepo objavi,kot sveto resnico!
  Sramota. Nisem pričakoval, da bo Nova24tv postala takšno smetišče!
  DR Janez Sveti podpornik

  • Olga

   A ste bil zraven?

   • dr Janez Sveti

    A si bila ti?
    Dr Janez Sveti genij

  • Anthon

   Tudi dnevnik Angele Vode ne bi smel obstajati, pa ga hvalabogu imamo, tudi vaših 11 pregrad ni nič pomagalo, če dojemaš. Tudi tvoje bluzenje o iskanju predmetov z detektorji v cilju zmanjšanja katastrofe za rdeče, ki jo kažejo skrbno zložene lobanje brez sojenja pomorjenih, ne pomaga. Vse je tu, tovariš. Čeprav to trenutno počno novakovski arheologi, bodo kmalu tudi drugi, ki bodo začeli komu kam dihati. Tega se strahotno boji vsa slovenska levica. Kot je Sprehajalec tehtno zapisal: ko bodo imena, bodo tudi zgodbe, usode, sočutje. Ti ga seveda nimaš, vsa levakarska srenja pa ni taka.

   • radames

    Vode. Angela Vode.

    • Anthon

     Sem popravil. Zatipkal sem se bil.

   • radames

    Arheolog Draško Josipović ni nikakršen “novakovski arheolog”, marveč zelo strokoven človek. On je strokovni vodja pri večini teh izkopavanj.

    • Anthon

     Nisem želel tega povedati. Seveda morajo biti strokovnjaki zraven. Prva pa je policija, saj gre za zločine. Novakovsko glajena in “strpna” zakonodaja je zame beda bed.

     • radames

      Zgoraj sem omenil Ferenca in njegovo razstavo izkopanih predmetov pobitih. Takrat je država dala prostor za to razstavo, zdaj takega dovoljenja ni.In tu se je zraven priklopil Leljak! Zato bi pri teh izkopavanjih morala biti prisotna policija.

     • Anthon

      Ker si že omenil Ferenca, v ozadju pa je (bila) tudi akcija Sprava, bi lahko videl današnje rezultate. Glede na nekdaj se je marsikaj premaknilo, vendar tudi zgladilo do te mere, da se še vedno ob toliko posmrtnih ostankih ne želijo najti krivcev. Imamo svečane pokope s predsednikom države, nimamo pa sojenja kriminalcem, lahko tudi v odsotnosti. Za ljudi je pomembno to. Dejanska sprava je možna s kesanjem povzročiteljev (ne glede, kako pridejo do tega, ali kako se jih prisili). Odpuščanje, vseposvojitev ipd. je v pravem psihološkem smislu napačna pot, ker se na eni strani stvari pometajo pod preprogo. Prava reč je, če “drugorazredna” stran odpusti vsem zločincem, če ne vemo, kdo in kje so. Upam, da zaznavaš, kaj je tu “fejk”.

     • radames

      Seveda. Najprej je treba ugotoviti zločince. To sploh ni težko. Potem morajo najvišji državni organi priznati in obsoditi te zločine. Potem nastopi kesanje, ko se zločinci pokesajo za svoja dejanja. Ker niso več živi, to storijo najvišji državni organi. Šele potem sledi odpuščanje s strani svojcev žrtev. In potem sprava.
      VSI državljani Republike Slovenije pa tega zločina ne smejo nikoli pozabiti. Sprava ne pomeni pozabljanja, marveč pomiritev.

     • Anthon

      Ne vem, ali vidiš ali ne: morala bi biti policija, ni operativna misel. Vladavina prava je šibka, tako se zavrtimo in se vrnemo pred Tavčarjevo, kjer tistih ljudi, ki imajo na ustih to vladavino, zaradi fige v žepu in občudovanja slasti do oblasti ni bilo zraven. Ker si ravno omenil Leljaka, naj ti povem, da je tudi meni kot mnogim drugim omogočil, da smo šli v Barbarin rov. To so stvari, ki so, če se še enkrat nekoliko banalno izrazim, operativne. Iz podzemnega rova pride ven boljši človek, bolj občutljiv. Z vseposvojitvijo, denimo, ni možno tega doseči. Morda lahko pri kakšnem posamezniku, ki je tudi sicer ok, sicer pa ne. Katoličan, za kogar se imam in se trudim biti, bi moral natanko razumeti misel: Pomagaj si sam in Bog ti bo pomagal.

  • radames

   V neposredni okolici brezna pod Macesnovo gorico v Kočevskem Rogu je pred časom dr. Mitja Ferenc izvedel izkopavanja z arheološko metodo. Našel je mnogo svetinjic, rožnih vencev, kovancev, kar vse je dalo sklepati, da so tam pomorili slovenske domobrance. Vse te predmete, ki jih je izkopala skupina arheologov je Frenc dal na vpogled na posebni razstavi v Muzeju novejše zgodovine.

   • dr Janez Sveti

    Ne poznam, Lahko, da so ostanki nakradenega, ki so pijani morilci pozabili ali v noriji, ki so jo izvajali raztresli. Osebno sem poznal človeka,ki mi je razlagal, celoten postopek, kako so ujetnike izbrali, slekli, zvezali in odvedli na kraj usmrtitve. Poznal je celo nekatere od umorjenih. Preživel je,ker je bil mladoleten in ni bil v uniformi. Sortiral je nakradeno zlato, ure, dolarjem v glavnem, vse kar so vrednega pobrali ubogim ljudem.
    Pa se vrnimo k temi. To kar je ta gospa zapisala je neumnost,ker se z ostanki iz druge svetovne vojne med zbiratelji že dolgo izmenjuje in seveda preprodaja. To ni slabo, saj se na ta način ogromno teh ostankov najde in ohrani. Težko je pa to razložit primitivcem, ki jim samo omeniš Kučana, Udbo in komuniste in že lajajo, kot majhni prestrašeni kužki!.

    DR Janez Sveti genij

    • radames

     Mitja Ferenc je izkopal tisto, kar sem napisal. Na podlagi tega se je ugotovilo, da so slovenske domobrance pomorili v breznu pod Macesnovo gorico, ne pa pod Krenom, kakor se je sprva domnevalo.

  • cosmosjasnovidec

   Ja tokrat tudi meni tole ni jasno,ker so lopovski roparski komunajzarji takoj pobrali od zapornikov ter ostalih zajetih kar je bilo vrednega.Ure,prstane itd. pa posebno saj so pobrali še obleke in obutev,če je bila cela.

   • dr Janez Sveti

    Največ ostankov ustaških in nemških vojska,je ob poteh,kjer so se umikali in umirali. Veliko opreme so zmetali kamorkoli, saj so bežali. Cel ta prispevek je izmišljotina.
    DR Janez Sveti poznavalec

    • Anthon

     Rdeči manipulator! Brez empatije ni možno pisati konstruktivnih misli. Vedno manjka bistvo. Tudi tale tvoj razmislek glede bežanja je brez vsebine. Človek brez empatije seveda v vojaškem umiku ne zna dojeti ljudi, organizacije, videti civilistov, otrok itd., ampak zaznava samo neko premikanje v stilu partizanarskih vesternov tipa Bitka na Neretvi. Hrabri naši napadajo, sovražniki brez glave bežijo in odmetavajo od sebe vse, kar imajo. Takšna je očitno bila temeljna, vsakodnevna shema tvoje vzgoje, sicer ne bi pisal, kot pišeš. Emaptija pomeni tudi trud, poskušanje pisca, da se vživi v neko konkretno zgodovinsko dogajanje, sicer je brez smisla, da kaj napiše. Tvoj smisel je pač pisanje v stilu agitpropa, kjer je bil morda učitelj pismen, slušaoci pa pa polupismeni. Koristno pri vsem tvojem agitiranju pa je to (ne vem, če je še kdo to opazil), da si spregledal celo “vaše” odkritje glede propagande, namreč da je agitprop potreboval kri in mrtve kot strahoten, običajno režiran dokaz resnosti svoje propagande, potem pa so lahko počeli kar so hoteli. Tokrat so zadeve obratne. Pred sabo imamo posmrtne ostanke ljudi, smrt, nekdanji ljudje prihajajo na površje zemlje, zato si zapomni: ljudje bodo poslušali tistega, ki bo znal utemeljiti to neizprosno resnost smrti. “Vaši” so jo nekoč, žal, uspeli usmeriti v napačno smer, pri nas pa se tega vendarle ni bati. Resnost smrti je za normalnega človek vedno brezpogojna in strašna.

     • dr Janez Sveti

      Tvoje osebne težave me ne zanimajo niti malo. Kako jaz razmišljam, pa ni tvoj problem. Če je, imaš velik problem, ker me tvoje blebetanje ne zanima. Sploh nisem prebral. Pojdi k psihiatru in njemu razlagaj o svojih pogledih na svet. Mene iz teh vaših vojnih zgodb izbriši, ker nisem živel v tistem času in ne morem razumet, kako so ljudje takrat dojemali dogodke. Tudi vi ne morete dojet, zato pa svoje psihične težave pripisujete izmišljenim sovragom. Ubogi ste,ker se ne zavedate, da se minulih dogodkov ne da spremenit.
      DR Janez Sveti genij

     • Anthon

      Mene pa tvoje blebetanje ravno toliko zanima, da ne dovolim, da se nekdo s takšno prozločinsko pametjo napihuje na tem demokratičnem forumu.

     • dr Janez Sveti

      Pa se zavedaš, da imaš 0% možnosti, da mi prepoveš, da pišem, karkoli mi je všeč? Da sem lep in pameten, to si pa zadel. A te moja inteligenca moti?
      Dr Janez Sveti genij

    • Karmen

     Tudi to ni čisto res. Pri nas v Škofji Loki so na železniški postaji ustavili vlak, na katerem so bili Hrvatje. pretežno ženske in otroci. Dva dni so jih zadrževali na postaji, kjer so jim poprali vse, kar so imeli s seboj. Potem so jih odpeljali v Crngrob, kjer so jih pobili, vse z otroci skupaj. Otrok je bilo okoli 220, med njimi tudi dojenčki. Ko jim je zmanjkalo streliva, so jih prijeli za noge in jih z glavo butali v drevje, nakar so jih zmetali v brezno pri vasi Pevno.
     Spomnim se, da, ko sem bila otrok, da ljudje govorili, da je gostilna v Crngrobu narejena iz krvavega denarja.

     • dr Janez Sveti

      Po poteh, kjer so se vojske umikale. To sem napisal in ne vem, kaj ni jasno. Kako so jih pobijali je druga zgodba.
      DR janez Sveti genij

   • radames

    Ne gre samo za ropanje, gre tudi za identificiranje. Na primeru katinskega poboja so se Rusi in ostali komunisti naučili, da za pobitimi ne sme ostati skoraj nič.
    Namreč, ko so Nemci v Rusiji prodirali na vzhod, so na sovjetskem delu Poljske odkrili množično grobišče blizu Katyna in poklicali mednarodno komisijo Rdečega križa. Komisija je na podlagi najdenih predmetov pri pobitih (dokumenti, denar, drobcene toaletne potrebščine) ugotovila, da so jih pobili Rusi. (Pri nas so do zadnjega javna občila ustvarjala vtis, da so jih pobili Nemci. Šele po razpadu Sovjetske zveze in po izročitvi dokumentacije Poljakom iz ruskih rok (Gorbačov), so tudi pri nas prešli na resnico.)
    Iz tega poboja so se komunisti naučili, da pobiti pri sebi ne smejo imeti (skoraj) nič.

    • Anthon

     V dokumentarcu sem videl, kako so bili Nemci šokirani, ko so naleteli na zverinstva Sovjetov, nekdanjih prijateljev.

  • Karmen

   Janez, tu se pa motiš. Ravno včeraj sem govorila z restavratorko, ki dela v arhivu in mi je povedala, da dnevno dobiva osebne predmete pokopanih v Hudi jami.

   • dr Janez Sveti

    Nisem slišal za kaj takšnega. A se ti ne zdi čudno, ker so bili vsi nagi. Torej so imeli bilo kakšne predmete zelo težko s sabo. No, vsekakor se lahko nekaj najde. Grozljivo.
    Vsekakor. Vezano na izmišljeno zgodbo. NI RES, da nekakšni levičarji predmete iz grobov preprodajajo! Laž.
    DR Janez Sveti Militarije

 • Krtača17

  Kaj se zdaj fine delate s temi gumbki in prstani? Klavci, mučilci in izdajalci skratka morilci iz NDHb in Jasenovca so našli svoj zaslužen konec. Kaj pa ostali ostanki iz prve svetovne? Bo tudi hajka? Kaj pa tiste lobanje gori? Jih prodajate na tem portalu?

  • radames

   Na tem portalu prodajaš ti. SVOJO NEUMNOST!

  • komar marko

   ha, ha, ha. Zakaj ne greš na kure k svojim prjatlom, saj se dobro razumete s kosmatim in nekim bregom sedaj REZKARJEMQ

  • sprehajalec

   Kdo pa si ti, da sodis kdo si zasluzi konec in kdo ne? Seme gnilo. Kot so peli pesniki nekoc iz ac/dc Dirty seeds done dirty kids. V tvojem primeru je to dobesedno.

   • komar marko

    verjetno kak zaslugar in verjetno ZASLUŽNI prejemnik iz proračuna!

  • garfi

   idiot

 • komar marko

  no tudi drugorazredni je govoril o drugorazredni temi in se vedel zaničljivo. No ja, še 24 let jih bomo morali trpeti!

 • Shalalabayzer

  Kaj je sedaj Nova24tv?
  A sedaj bi pa radi, da se sodnija vtakne v to? Ravno pravosodje bi preprečilo javno objavo najdb grobišč. Nehajte k vsaki stvari, ki vam gre v nos, tlačiti NSi
  BODITE KONSISTENTNI!

  Sicer pa, komunist bi prodal lastne otroke, da bi ustregel kultu socializma.

  • Anthon

   Nehajte k vsaki stvari, ki vam gre v nos, tlačiti NSi

 • Novakec1

  Glede na stanje duha spodnjih komentatorjev nič čudnega da gre slolandija u maloro, da ne napišem kaj gršega.

  • sprehajalec

   25 let – 4 leta Ivana Janeza na 45 let podlage si imel “nase” stanje duha na oblasti. Pa je juga sla v maloro, sedaj gre pa se Slovenija. Da ni le nekaj narobe s stanjem duha, ki ga ti zastopas?

   • Novakec1

    Yuga se je nasrala v slolandiji in sedaj počasi iztreblja sloovce ki se s kostmi ubadajo namesto da bi branil rodno grudo. Brez žrtev pa tudi tokrat ne bo šlo. Revanšizem je huj kot vojna.

    • sprehajalec

     Dokler ta stvar ne bo zakljucena bo blokada drzave. Pa tako malo je potrebno, priznati da je slo za drzavljansko vojno in revolucijo. Izenaciti zrtve ter jim ce mozno dati imena in obraze. Ter simbolicno obsoditi zlocince. Pa je. Pa zakljuciti s samoupravnim socializmom na javnem drzavnem. Pa se bo drxava hitro pobrala. Ce imajo ljudje delo in standard se s temi stvarmi ne ubadajo vec.

     • Novakec1

      Namesto s kostmi naj se ubadajo z tistimi ki so pokradli (preko bank) slolandijo do kosti. Pa bo spet krvavo in klical na spravo

     • sprehajalec

      Kaj ne razumes, da tatovom bank nic ne morejo? Nihce jim nic ne more. Ker imajo oblast in denar.

     • Novakec1

      Tipičen odgovor sloovce. Naj grejo na delovno ekskurzijo na Islandijo.

     • sprehajalec

      Na islandiji so bankirji in politika loceni pri nas so eno in isto. Najprej potrebujes zakonsko podlago, ki bo lahko sankcionirala dejanja politikov in bankirjev. To pa lahko spelje le ivan janez.

     • Novakec1

      Bla bla bla, kdo je pa fiskalno pravilo in DUTB sforsiru?

  • komar marko

   ne boš verjel. Gospodarje se je pospravilo ostali so hlapci in ti nam vladajo že desetletja. zato pa poslujejo v skladu z običaji in navadami! Kaj praviš kdo nam vlada desetletja? DESNICA? Njet ti so kulturno izobraženi in pri pameti.

   • Novakec1

    Štos poletja, o izobraženih in pametnih desničarjih. Levi, desni sredinski, vsi isti

  • MEFISTO

   Ne bi rekel, da lahko ti komentiraš stanje duha.

   Na Požarju sem opazil, da si brez duha.

   • Novakec1

    Kadar prdnem me lahko edino duha-aš

 • cosmosjasnovidec

  Kaj pa vem kaj naj rečem na tole.
  Da se prodajajo raznorazni predmeti iz vojnih časov 1-2.svetovne vojne sem videl že velikokrat.Nikoli pa nisem nikjer videl,da bi se prodajali predmeti izkopani od pobitih žrtev ali takih ali drugačnih.
  Drugo kar se mi ne zdi logično je to,da bi se prodajale “ure,prstani,piščalke,broške, obeske itd.”
  Vse te zadeve so z strani lopovskih in tatinskih roparskih komunajzarjev bile vsem zapornikom in žrtvam odvzete celo pa vredni predmeti kot so ure in prstani.
  Tako,da mi ni jasno kako bi se kaj takega našlo pri izkopanih ostankih žrtev.
  Razlaga je lahko,da se že prodajajo taki predmeti vendar so prodajalci goljufi z zavajanjem,da so predmeti od izkopanih pobitih žrtev.
  Tudi,če bi ostanke žrtev izkopavali na skrivaj sami komunajzerski krvniki kateri so sodelovali pri pobojih ravno tako ne bi našli drugega kot kosti in cunje pa morda kakšne našitke.
  Tako,da ta možnost odpade,ker prav dobro vedo,da so žrtve poprej obrali ne samo predmetov ampak večina do golega saj so jim pobrali tudi obleke,če so bile v dobrem stanju in jih pobite gole zmetali v grobišča.
  Tako,da res ne vem kaj na rečem glede te zadeve.

  • macon

   Obiskal sem razstavo predmetov iz Hude jame. Bili so recimo okvir očal, nalivno pero, uhani, prstani in celo molitvenik, nesrečnik ga je ob robu rova plitvo zakopal in s tem bolje ohranil do danes.

   Klavci so bili pijani od moči in klanja in alkohola in zato ne preveč natančni, žrtve so skrile kak osebni predmet.

   • cosmosjasnovidec

    Ja če je tako je druga zadeva in bi bilo možno.Nisem bil na razstavi pa nisem videl predmetov tako,da ne vem.Če pogledaš primer zgornjo sliko so na njej samo kosti brez predmetov.
    Žrtve so sicer preiskali in oropali že prej preden so jih odpeljali na morišča,če je pa kateri kaj skril je pa seveda možno.

 • Anonimni_Profesor

  Nekaj je res, da so bili ustaši enako okrutni, kot komunisti, samo, da so pobijali na drugi osnovi. Maja 1941 se pravi še pred pojavom partizanov so v Glini zbrali vse srbsko prebivalstvo v lokalno pravoslavno cerkev. Ustaši so potem spustili dva, ki sta imela potrdilo, da sta prestopila v katoliško vero, vse ostale 250 ljudi, kot navaja mednarodno sodišče v Nurenbergu pa pobili. Eden je preživel in se izvlekel iz jame v katero so vrgli trupla.

  Še več drugih kmetov iz okoliških vasi so pobili v bližnjih močvarah.

  • sprehajalec

   Poznamo to profesor, o tem se je govorilo 70 let. Mi se pogovarjamo o stvareh, o katerih se 70 let ni govorilo. Poleg tega pripisati vsako lobanjo ustasem je neosnovano. Najvecji del Hrvatov na umiku 45 leta so bili domobrani ter civilna uprava ndh s svojci.

   • Caetano

    Ustasi so recimo pobili v Jasenovcu tudi pet slovenskih duhovnikov, ki so jih nacisti izgnali na Hrvasko. Nemci kolikor vem so ubili dva slovenska duhovnika. Zupnika v Stanjelu ob ofenzivi 1943, ker so partizani v opusceni cerkveni stavbi imeli telefonsko centralo, kar seveda zupnik ne bi mogel prepreciti tudi, ce bi hotel in se enega drugega duhovnika.

  • cosmosjasnovidec

   Seveda,da so bili v to ni niti malo dvoma saj je to bila enaka sodrga pa tudi četniki.Po vojni se je vsa ta golazen pomešala skupaj tako,da so lahko izvajali diktatorski teror vendar skupno pod partijskim komunajzerskim združenjem.
   Ustaši in četniki so bili med vojno največja morilska bagra z katero se niti nemci niso mogli kosati,ker niso imeli takih zverinskih metod.
   Po vojni so pa komunajzerji z raznimi propagandami ter filmsko distribucijo vse to kar so ravno oni počeli pripisali nacistom kateri seveda prav tako niso bili nedolžni ampak z takimi zverinskimi klanji se niso ubadali.Nacisti so sovražnike postrelili niso jih pa dajali na tnala za drva ter jim z žagami za drva počasi žagali stran glave.
   Ali jim na trebuh dali žičnato kletko brez dna v njo pa podgano ter podgano z zgornje strani podžigali z ognjem tako,da je ujetemu trgala trebuh in zlezla v njega seveda ker se je reševala pred ognjem.
   To so bile metode ustašev in četnikov za partizane tiste med vojno pa nisem povsem siguren kaj vse so počeli.
   Nemcem se take zadeve sploh ni ljubilo početi ter jim sploh na misel niso padle pa tudi jim je verjetno bila potrata časa,ker so le bili civiliziran narod in ne psihično prizadeti bolniki kateri so v takih zadevah uživali kot vsa balkanska drhal.

   • sprehajalec

    Ajde, ustasi in cetniki vedno zacnejo v ljudeh vzbujati neko perverzno domisljijo, neke neizzivete sanje. Zacelo se je s tistim filmom Okupacija v 26 slikah. To s podgano je vietnamska zadeva. Tudi ostale stvari je zraven veliko domisljije. Niso pa bili neki samaritani. To pa drzi.

    • cosmosjasnovidec

     Katere zadeve izvirajo od kod ne vem.Sem pa videl nekaj posnetkov (dokumentarnih brez glasu črno beli film) v Nemčiji.
     Imel jih je vnuk od očeta kateremu jih je dal njegov oče kateri je bil oficir (neki visok čin se pa ne spomnim več) v nemški fojski in je z sabo vlačil nekega vojaka kateri je snemal in fotografiral dogajanja med vojno.
     Tam je bilo videti marsikaj,da si težko sploh zamisliš kaj vse so počeli četniki in ustaši.
     Zanimivo je pa bilo,da na posnetkih ni bilo skoraj ničesar kar so počeli nemški nacisti razen,da so bili nekateri slikani zraven trupel katere so pobili z napisi Banditen in podobno.
     Da so četniki žagali glave stran in se zraven smejali sem pa videl ravno tam na posnetkih.

    • avtohtoni neandartalec

     Ni tako preprosto, tehnike so iste, ker ni tako veliko načinov kako s preprostim orodjem mučiti in ubiti človeka, so strašno okrutni, vendar omejeni na rabo orodja, vseeno je, če žagajo glave proč s sekiro, žago, giljotino, mačeto ali katano, včasih kar z macolo.
     Bolj zanimivo je zakaj, v vojni se itak ubije sovražnika, v tem je smisel, ampak za vojaka je smrt dovolj, ker to ni njegova osnovna naloga. V vojni se zasedejo in dosežejo neki cilji, ker to ni opravilo za eno osebo ampak je povezan cel narod oziroma skupnost, ko zmagajo, mora poraženi nasprotnik delati za njih in sprejeti razne pogoje. In to je glavna razlika med ustaši in četniki, ki so bili samo Srbska nacionalna garda, kraljevina je bila okupirana in oni so se za njo borili. Ustaši pa ne, za katolibane je bil to Jihad proti Srbstvu, njihova naloga je bil holokavst celotne genske populacije, niso imeli lastne politike ampak jih je usmerjal fašistični Vatikan, da bi zatrli pravoslavje. To so bili verski fanatiki, ne samo fašisti, kar četnikom ni mogoče pripisati, ustaši so že pred okupacijo Jugoslavije začeli pripravljati državni udar in popisovati prbivalstvo, za vsakega,Hrvata so izdelali družinsko deblo in potem uvedli ista pravila morije kot Hitlerjevi naciati za jude. Četniki so pobijali ljudi, so prave žrtve socialistične revolucije, padli so za pokojno momarhijo, medtem ko so bili istaši samo živali, ki so hoteli uničiti določen biološki material, oni so v Srbih videli gene, kot neke sorte virus, ki naj bi okužil njihovo gensko čisto Hrvaško raso, ki naj bi izvirala iz Altlantide, kot so jih naučili v nacističnih univerzah. Med okrutnostjo in norostjo je ogromna razlika, zver se napije krvi in umiri, za norca ni pa nikoli dovolj in se ne da nič racionalno zmeniti.

     • sprehajalec

      NDH je na pritisk Nemcije morala sprejeti deloma Nuernberske zakone. Ki so bili uperjeni proti judom, ne srbom.
      V domobranski vojski Ndh je sluzilo najmanj 11 visokih generalov Srbov. Kako to povezujes z rasizmom, ki si ga obsirno opisal?

   • avtohtoni neandartalec

    To so se pa verjetno od muslimanskih mudžahedinov naučili, pravzaprav od Turkov.

   • Caetano

    Cetniki so storili dosti manj zlocinov od ustasev. Zlocine so delali zlasti cetniki, ki niso bili pod efektivno komando Mihajlovica v Bosni in Crni gori.

    V Srbiji so cetniki med vojno pobili okrog 3000 partizanov, od tega so jih 90% usmrtili po sodbi vojaskih sodisc. Predvsem zaradi komunisticne dejavnosti. Komunisti pa pobijejo po vojni v Srbiji koraj 60.000 ljudi, v veliki vecini izvensodno.

   • Anonimni_Profesor

    Pri ustaških zverstvih je pomembna tudi podpora hrvaškega katoliškega klera, hrvaške katoliške akcije, Velikega križarskega bratstva, hrvaškega katoliškega študentskega združenja Mahnič ipd. Tega zadnjega katoliškega ekstremista Mahniča je naš Tavčar imenoval šaljivo sv. Anton od Kala, v knjigi leto 4000.

    • RATATA

     Kdo bo odstranil tablo stepinca v naših Julijcih?
     Kugyja ni več.
     Zaradi tavčarja sem enkrat že zardel v pogovoru z enim hrvatom – ker je bilo pač res, da se je (čeprav baje politično/marketinško) imenoval za “alpskega hrvata” – sebe in vse Slovence.
     Vse bi (tavčar) tudi združeval (celo v isti jezik, ki bi se mu rekli hrvatski).
     In vatikan bi nas imel rad kot ima rad hrvate i hrvatsku.

  • RATATA

   NDH je bila četrti okupator slovenskih dežel.
   Genocidna realna prikazen – kot država priznana od mnogih držav (več kot miliarda ljudi).
   NDH NI bila okupirana! (okupirala je druge – s pomočjo nacistične nemčije in fašistične italije).
   NDH ni nastala z neko nasilno revolucijo – niso je vodili revolucionarji (manjšina – kot komunisti pri nas…).
   Hrvate je danes kar malo sram za to njihovo marionetno, pokvarjeno in genocidno ndh.
   Ndh je poslala 10 jezer borcev v SZ kot pomoč hitlerjevi vojski!
   Ndh si je želela Istro (ki je (še vedno) sestavni del Slovenske dežele Primorske) pa ji je celo hitler po kapitulaciji fašistične italije ni dal! (takrat je genocidni morilec poglavnik pavelič klicaril Rupnika, pa ni nič uspel.
   Žalostno pa je, da jo je (ndh) kot tudi fašistični italijanski režim podpiral vatikan (čeprav v strahu pred boljševizmom)!
   Pa saj vse to veste, ko ste profesor.
   Drugače pa beremo npr. Psunjskega – hrv. u svetlu historijske istine, pa tudi Srkulja – z vsemi 19 + dodatnimi zemljevidi, ki nam jih je predstavil Kunej … in še mnogo .. tudi učbenike iz ndh-jevskega časa o hrvatih (ki niso / potem pa so bili slovani) enkrat goti, pa iranci … torej skropucalo sestavljeno iz vseh drugih plemen (tudi slovencev – bezjakov – kajkavcev / lažihrvatov po Miklošiču, živih in mrtvih moro Vlahov, čičev in “cvijeta hrvatstva Muslimanov “… … gnus

   lp

 • Vrhovni sodnik

  Jaz ponya prodajam.

 • dob

  Pridejo duše, ki jih pol manjka, pred Sv.Petra in ta jih vpraša: Kdo pa ste?
  Ne vemo, mu odgovorijo. Nimamo pojma…
  Aha, reče Sv.Peter, spet eni, ki se švercajo. Niso po uradni poti.
  In zapiše v knjigo: najbrž iz Slovenije.

 • dob

  Mislite si kar si hočete toda jaz se tukaj strinjam z dr Janezom Svetim.
  Zbiratelji so, do sedaj (!) EDINI, ki s tem, ko ustvarjajo povpraševanje za te predmete odpirajo trg. Povpraševanje pomeni zanimanje za identiteto (vsebino). Neki ljudje, neimenovani, so umrli strašne smrti!

  V bistvu so zbiratelji (ne glede na to, kako žalostno je) edini, ki tem truplom zdaj dajejo vsebino. Pa kakršnakoli že ta je! Je vsaj vsebina in ne pravni akt, ki pomeni, da te ni.

  Država je PREPOVEDALA identifikacijo trupel! Njeno obnašanje je takšno: ignorantsko v obeh pomenih besede. Pri takšni uradni politiki države je nemogoče trupla uvrstiti med ljudi, osebe, bitja, prijatelje, sorodnike, starše, otroke… ki so živeli.
  Niso jih zbiratelji predmetov naredili za predmete! Niso jih oni razosebili!
  Ta država jih je naredila za predmete, ta kurčeva država jih je razosebila!

 • ogledalo

  Ni vsak kšeftar levičar. Tako kot ni vsak cigan sektaš. Tako slabo jim še ne gre.

 • Anonimni_Profesor

  Poleg pravoslavcev so ustaši še posebej divje pobijali Jude, tako, da so jih celo nacisti pohvalili kako so temeljito opravili svoj posel in dali Paveliča za zgled drugim fašističnim diktatorjem in antisemitom.

  Jude so začeli internirati v taborišča že zelo zgodaj in jim plenili premoženje. Jadovno pod Velebitom je bilo prvo uničevalno ustaško taborišče za Jude in Srbe. Ustanovili so ga že maja 1941, delovalo pa je le par mesecev. Zapreti so ga morali na italijansko zahtevo.

  Zaporniki so spali na golih tleh, tako, da so hitro hirali in umirali. Ljudi so masovno ubijali in metali v bližnje brezno imenovano Šaranova jama. Niso jih toliko streljali, kot klali in jim razbijali glave z železnimi palicami. Italijani so našteli 791 žrtev v podružnici taborišča na otoku Pagu. Poimenski seznam žrtev iz leta 1964 pa našteva 1794 oseb.

 • Iza Demos

  In prodajalcem na čeku piše: LEVIČARJI?

 • helena943

  NDH je bila za Hrvate njihova samostojna drzava. Takrat jih niso silili v nekaksno Jugoslavijo, ki je nikoli niso marali. Na to se pozablja. Zlocini so vsi strasni, ampak najhujsi so komunisticni. Povsod po sveti.