Odvetnica džihadista Žavbija proti njegovi izročitvi Italiji

Foto: iStock/epa

Obramba Roka Žavbija je na Okrožno sodišče v Ljubljani vložila predlog za začasno preložitev Žavbijeve predaje Italiji za 10 dni, je pojasnila njegova odvetnica Lara Mikuž. Ker zahteva za varstvo zakonitosti v konkretnem primeru ni dopustna, se je Žavbi odločil tudi za ustavno pritožbo, ki jo bo podal v naslednjih dneh.

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani so danes potrdili, da je sklep o dovolitvi predaje Roka Žavbija Italiji že pravnomočen. Žavbi naj bi v Italiji rekrutiral potencialne borce za Sirijo, zato je preiskovalni sodnik sodišča v Benetkah zanj izdal nalog za prijetje in predajo. Slovenska policija ga je prijela 6. maja, ta trenutek pa je še vedno v priporu.

Žavbijeva odvetnica Lara Mikuž je na sodišče najprej vložila pripombo na predlog za njegovo izročitev Italiji. Pojasnila je, da je to storila zaradi napake, ki so jo po njenem mnenju v evropskem nalogu za prijetje in predajo storili Italijani. Okrožno sodišče je pritožbo zavrnilo, tako da je sklep zdaj pravnomočen.

Preložitev na podlagi humanitarnih razlogov
Vendar pa je Mikuževa danes vložila predlog za začasno preložitev izročitve, in sicer na podlagi tretjega odstavka 35. člena Zakona o sodelovanju v kazenskih zadevah z državami članicami EU. Ta določa, da se lahko predaja zahtevane osebe “izjemoma začasno preloži zaradi resnih humanitarnih razlogov, zlasti če obstaja verjetnost, da bi predaja očitno huje ogrozila življenje ali zdravje zahtevane osebe”.

Na Ustavno sodišče RS pa se namerava Žavbi obrniti zaradi “kršenja ustave in evropske konvencije o človekovih pravicah”, je pojasnila njegova odvetnica, a o teh kršitvah konkretneje za zdaj ni želela govoriti. Ustavnemu sodišču bodo obenem predlagali tudi zadržanje izročitve Italiji.

M. P., STA