fbpx

Padla sodba v zadevi Dimic – trojica bankirjev oproščena

Obsojena trojica iz NLB: Vičič, Veselinović in Narat (Foto: STA)

Na Okrožnem sodišču v Ljubljani je bila izrečena sodba trem vodilnim bankirjem na NLB v zadevi Dimic. Tožilec Luka Moljk je za Mateja Narata, Draška Veselinoviča in Mirana Vičiča predlagal pogojne kazni, a se je sodnica odločila za oprostilno sodbo. Tožilec je napovedal pritožbo.

Sodnica Barbara Črešnar Debeljak je v obrazložitvi sodbe dejala, da je potrebno obtožbeni očitek o zlorabi položaja obtoženih jemati kot celoto in da ni bilo izkazanih tako objektivnih kot tudi subjektivnih okoliščin o storitvi kaznivega dejanja. Po njenem so obdolženi delovali v okviru pooblastil, ki so jih opravljali na svojih položajih, v celotnem dokaznem postopku pa ni bilo dokazanega škodljivega kreditnega posla kot tudi ne naklepa pri podelitvi kreditov Simoni Dimic.

Črešnar Debeljakova je sicer priznala, da je bila ročnost kreditov v nasprotju s kriteriji, obrestno mero in zavarovanji, vendar se oba podeljena kredita redno in brez zamud odplačujeta. “Sam kreditni posel ni absolutno slab, kar kaže ravno njegovo odplačevanje,” je utemeljila svojo določitev.

Prav tako je banka NLB odobrila že več kreditov po nižji obrestni meri, kot sta bila kredita, podeljena Dimičevi in njenemu očetu. Kreditni posel je bil po mnenju sodnice s strani strokovnih služb korektno pripravljen. Sodnica je sicer poudarila, da je obstajal videz pristranskega obravnavanja konkretnega primera, vendar v postopku ni bilo dokazano, da bi kdorkoli od članov uprave NLB vplival na samo podelitev.

Ugodnejši pogoji za znane osebe
Sodnica se je uprla tudi na mnenje nekdanjega člana uprave NLB Boža Jašoviča, ki je med zaslišanji dejal, da je politična oseba, kot je bila takrat Simona Dimic, s statusom znane osebe v družbi lahko predstavlja “mehki kriterij” pri ponudbi ugodnejše pogojev pri dodelitvi kredita, saj lahko znana oseba v banko, ki tekmuje na trgu, pripelje tudi druge znane osebe.

Tožilec Luka Moljk pa pa je po izreku za STA dejal, da se z njeno utemeljitvijo ne strinja. Po njegovem mnenju je sodišče pri presojanju veliko preveč poudarka dalo na mehke kriterije, ki so se obravnavali pri podelitvi posojila Dimičevi in njenemu očetu. “Zaupanje, položaj, ugled. Ti seveda vplivajo na pogoje in odobritev kreditiranja, vendar ne v tolikšni meri, da bi lahko nadomestili popolno kreditno nesposobnost, absolutno prenizko zavarovanje in kup drugih pomanjkljivosti,” je dejal. Pričakuje, da bo po pritožbi višje sodišče spremenilo odločitev. “Glede na to, kako so podeljevali kredite in kako nekritično danes gledajo na to, smo lahko samo veseli, da bančna luknja ni še večja,” ocenjuje Moljk.

Predlagane so bile pogojne kazni
Tožilec, ki je bančnike obtožil zlorabe položaja, je za Mateja Narata predlagal leto in dva meseca pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, za Draška Veselinoviča leto in tri mesece zaporne kazni s triletno preizkusno dobo, za Mirana Vičiča pa še mesec dni več pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo.

V Murglah se je gradilo …
Obtožnica je vse tri nekdanje vodilne v NLB bremenila, da so Simoni Dimic, nekdanji šefici kabineta Boruta Pahorja, omogočili pridobivanje premoženjske koristi z odobritvijo ugodnega posojila. Hišo v Murglah naj bi Dimičeva s partnerjem Romanom Horvatom leta 2009 kupila za pol milijona evrov, zanjo naj bi po poročanju POP TV kredita za 350.000 evrov pri NLB najela Dimičeva in njen oče, Horvat pa naj bi jima bil porok s svojo družbo Escape.

Vsi obtoženi so se izrekli za nedolžne.

Za hišo v Murglah mimo kreditnih pogojev
Državni tožilec Luka Moljk je večkrat poudaril, da sama višina obrestne mere oz. pribitka k njej ni sporna, temveč so sporni drugi kreditni pogoji, ki jih takrat v NLB niso spoštovali.

Tako so Dimičevi podelili previsok kredit za njeno takratno kreditno sposobnost, zavarovanja pa niso bila ustrezna. To nakazuje sporno poslovno prakso tudi v drugih primerih, ki je pripeljala do bančne luknje, je tožilec pojasnil novinarjem zunaj sodne dvorane.

Zaradi obnove hiše Dimičeve je obtožnica doletela tudi nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, njenega sodelavca Mateja Košiča ter partnerja Dimičeve Horvata. Sojenje zanje se je začelo konec lanskega leta, vsi trije pa so očitke zanikali.

M. P.