Panika na sodišču zaradi sedežnega reda Igorja Bavčarja ter sodnice porotnice

Foto: STA

Po zahtevi za izločitev sodnice in ostalih sodnikov porotnikov na zadnji obravnavi je obramba vseh obtoženih tudi tokrat postavila pod vprašaj sestavo sodnikov porotnikov v sodnem senatu. Prav tako je moralo sodišče zaradi sedežnega reda Igorja Bavčarja vzeti odmor za posvetovanje.

V ponovnem sojenju Igorju Bavčarju in soobtoženima bratoma Nastji in Kristjanu Sušinskemu, kjer je obramba na zadnji obravnavi pred tednom dni zaradi nepristranskosti sojenja zahtevala izločitev predsednice senata, sodnice Vladislave Lunder, obravnava tudi tokrat ni minila brez vprašanj o sestavi sodnikov porotnikov.

Zahtevala je, naj sede na zatožno klop
Takoj ob vstopu v razpravno dvorano je sodnica od Bavčarja zahtevala, naj sede na klop za obtoženca, kar je njegovega zagovornika močno razburilo, saj po njegovem ne obstaja pravna podlaga, da obtoženi sedi na tako imenovani zatožni klopi, ki obdolženca v razmerju z njegovo domnevo nedolžnosti že v naprej stigmatizira, prav tako pa se ne bi mogla skupaj posvetovati o pomembnih zadevah. Zaradi tega je Bavčarjev zagovornik napovedal, da bodo to vprašanje izpostavili z drugimi pravnimi sredstvi.

Veliko hude krvi zaradi nove porotnice
Bavčarjev odvetnik Marko Bošnjak je novi sodnici porotnici, ki ima po mnenju glavne sodnice ekonomska znanja, zastavil vprašanja o njeni povezanosti med podjetjema Pivovarna Laško in Istrabenz, ki pa jih je vprašana zanikala. Zaradi neskladja Zakona o kazenskem postopku in sodnim redom z Ustavo RS je Bošnjak od sodnice zahteval, da prekine postopek in za mnenje povpraša Ustavno sodišče RS, saj naj bi bila po mnenju vseh zagovornikov obtoženim kršena pravica do naravnega sodnika.

Sodnica Lundrova je po posvetovanju in 15-minutnem odmoru dejala, da s postavitvijo sodnice porotnice z ekonomskim znanjem ni kršila nobenih pravil, zato ni prekinila postopka in ni zahtevala ocene ustavnosti pred Ustavnim sodiščem RS.

Obtožen pranja denarja in napeljevanja
V nadaljevanju sojenja je tožilec Jože Kozina prebral obtožnico, ki je bila po mnenju obrambe praktično enaka kot tista na prvi stopnji. V njej je Bavčar obtožen napeljevanja k pranju denarja in pranja denarja. Leta 2007 naj bi Pivovarna Laško hčerinski družbi Plinfin prodala 7,3-odstotni delež v Istrabenzu za 23 milijonov evrov, nato pa Plinfin prodala za vsega 7500 evrov Sportini, ki ga je 1. oktobra 2007 za 24,9 milijona evrov prodala Microtrustu v lasti Nastje Sušinskega. Istega dne je Microtrust Istrabenzov prodal paket Pom-Investu za 49,2 milijona in s tem zaslužil 24,3 milijona evrov.

Po mnenju zagovornikov obtoženih tožilčeva obtožnica ne zadosti vsebini, saj ta ni obtožbe niti spremenil, sicer bi to tudi omenil. Prav tako ne konkretizira ključnega znaka kaznivega dejanja, kar je po njihovem elementarna napaka tega sodnega postopka.

M. P.