Priče v zadevi Stožice niso prišle pred sodnico

Ljubljanski župan Zoran Janković je obtožen goljufij pri gradnji Stožic. (Foto: STA)

Na današnjem naroku v zadevi Stožice bi sicer morali prisluhniti Jadranki Dakić, nekdanji podžupanji Mestne občine Ljubljana, Mateji Čepin, nekdanji direktorici urada za kohezijsko politiko pri takratni vladni službi za lokalno samoupravo in regionalno politiko ter odvetniku Mirku Bandlju, ki je zastopal investitorja v kompleksu Stožice, projektno družbo Grep. Dakić in Čepin se danes nista želeli izreči, saj sta vpleteni v druge postopke, povezane z nasedlim projektom centra Stožice, zasnovanim kot športno-trgovski kompleks, od katerega pa trenutno delujeta le športni del in parkirna hiša, medtem ko je trgovski del nedokončan. Bandelj pa je poslal opravičilo, da je po operaciji v bolnišnici, pa tudi sicer je že pred časom povedal, da bo izkoristil zakonsko možnost, da kot odvetnik ne priča.

V nadaljevanju večurnega naroka, ki ga je vmes več obtoženih, tudi župan Zoran Janković, zaradi drugih obveznosti zapustilo, je sodnica najprej vnovič prebrala pričanja prič iz sodne preiskave, sodišče pa je nato zavrtelo tudi posnetke dosedanjih pričanj iz narokov v letu 2022. Glavna obravnava se je namreč sredi maja letos začela znova, ker je od zadnjega naroka minilo več kot pol leta. Med pričami je šlo za osebe, ki so bile ali so še zaposlene na ljubljanski občini in tedanjemu Zavodu Tivoli, v Grepu oziroma pri njegovih družbenikih Energoplan in Gradis skupina G, na takratnem ministrstvu za šolstvo in šport, pri NLB kot agentu sindikata bank, ki je financiral gradnjo Stožic, ter za nekatere druge posameznike.

Sodišče je obenem sklenilo, da so listinski dokazi izvedeni, tako da se sojenje bliža koncu. Naslednji narok je predviden prihodnji torek. Na njem bodo obtoženci lahko dopolnili zagovore, zaključil se bo dokazni postopek, sodnica je obrambo in tožilstvo pozvala tudi, naj imata v pisni obliki pripravljena tudi sklepne besede. Sodbo bi tako lahko izrekli že do konca meseca.

Specializirano državno tožilstvo Jankoviću očita, da je zlorabil položaj, da bi omogočil pridobitev velike protipravne premoženjske koristi. Nekdanjemu direktorju Zavoda Tivoli Romanu Jakiču, nekdanjemu direktorju Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice Samu Lozeju, Urošu Ogrinu in Zlatku Sraki iz družbe Grep, Marku Kolencu iz občinskega oddelka za šport in Andreju Lavriču, direktorju projekta gradnje športnega parka Stožice pri Grepu pa obtožnica očita, da so pomagali pri tem kaznivem dejanju.

Nekdanji direktor Zavoda Tivoli Roman Jakič ter Uroš Ogrin iz propadlega projektnega podjetja Grep. (Foto: STA)

Za tožilstvo je sporna sklenitev pogodbe med občino in Grepom za najem 2500 parkirnih mest v okviru centra Stožice za okoli 1,8 milijona evrov na leto, s čimer naj bi Grepu omogočili, da je izpolnjeval pogoje bank za pridobitev prve in druge tranše posojila v skupni višini 87,9 milijona evrov. Občina pa je s tem prišla do 9,4-milijonskega sofinanciranja iz državnega proračuna in sredstev EU, pri tem pa naj bi občina zahtevku za izplačilo priložila ponarejeno situacijo družbe Grep. Tožilstvo trdi, da nobeno od občinskih podjetij toliko parkirnih mest ni potrebovalo in da je bil namen le, da bi Grep izpolnjeval pogoje bank. Obramba je medtem v postopku trdila, da ni bilo storjeno nobeno kaznivo dejanje in da je bila podpisana pogodba za objekt v celoti (na ključ), vse količine, ki jih tožilstvo očita, pa, da so bile stvar izvajalcev oz. zasebnega partnerja.

Sojenje v tej zadevi se je sicer začelo marca 2020, skoraj desetletje po dokončanju športnega dela Stožic, poroča STA. Na predobravnavnem naroku takrat nihče ni priznal krivde, zato je novembra 2021 več kot devet let po hišnih preiskavah stekla glavna obravnava. Do sredine lanskega leta so zaslišali več prič, nato pa se je ustavilo, ker je sodišče čakalo na izdelavo izvedenskega mnenja. Tega so predstavili maja letos.

Andrej Žitnik