fbpx

V kriminalističnih preiskavah na UKC vpletena tudi policija

Fotografija je simbolična (foto: STA)

Policija od včeraj preiskuje večje število kaznivih dejanj v zdravstvu, kjer so odvzeli prostost eni osebi, zaradi vpletenosti v kazniva dejanja. Kar je šokantno, je to, da so v tovrstna dejanja vpleteni tudi nekateri uslužbenci policije.  

Policisti nadaljujejo z včeraj začetimi aktivnostmi v predkazenskem postopku, v katerem obravnavajo sume storitev uradno pregonljivih kaznivih dejanj, so sporočili za javnost.

Obstaja sum večjega števila korupcijskih dejanj
Policija  izvaja  aktivnosti v zvezi s sumi  storitev večjega  števila korupcijskih kaznivih dejanj in sicer kaznivega dejanja sprejemanja koristi za nezakonito  posredovanje, kaznivega dejanja nedovoljenega  dajanja  daril  in kaznivega dejanja nedovoljenega  sprejemanja  daril. Storitve kaznivih dejanj je osumljenih 14 fizičnih oseb in dve pravni osebi.

Način izvajanja predkazenskega postopka
Policija  je  aktivnosti  v  konkretnem  predkazenskem postopku izvajala od sredine  leta  2015  dalje.  V postopku je  bila  eni  osebi  odvzeta  prostost  in  bo  v prihodnosti privedena k preiskovalnemu sodniku. Vse  postopke  oz.  preiskavo  v  tej  zvezi usmerja in vodi Specializirano državno tožilstvo RS.

Celo nekateri policisti osumljeni kaznivih dejanj 
“Zgroženi  smo  nad dejstvom, da smo v okviru naše kriminalistične preiskave ugotovili,  da  so  tudi  posamezni  policisti osumljeni storitve kaznivega dejanja, za obravnavo katerih je sicer pristojen Posebni oddelek SDT RS. To je  udarec za Policijo in za vse tiste policiste in policistke, ki v skladu z integriteto, pošteno in predano opravljajo policijske naloge,” so izrazili zaskrbljenost na policiji.

Zagotoviti notranjo varnost v policiji
Vodstvo  policije  je  že  včeraj  odredilo  vse  potrebne  ukrepe  v skladu s Pravilnikom  o notranji varnosti Policije, da se zagotovi notranja varnost, preiščejo, odpravijo in preprečijo odklonski pojavi in da se ugotovijo vsa dejstva  in  okoliščine  v  zvezi  s tem. V notranjevarnostnem postopku smo posameznim policistom že omejili dostop do uporabe posameznih tehničnih sredstev, evidenc policije in vstopov v objekte policije.

Tovrstna dejanja se ne smejo več ponoviti!
Na policiji v zvezi s tem pripravljajo tudi  sistemske in organizacijske ukrepe ter še dodatne nadzore,  s  katerimi bodo preverili način delovanja posameznih enot, da se tovrstna dejanja ne bodo mogla ponoviti v prihodnosti.

Ste morda spregledali: Slovenska policija se oborožuje
Razrešiti tiste zaposlene, ki na policijo mečejo slabo luč
Policija je institucija, ki zaposluje preko 8.000 ljudi. Obžalujemo, da so med  nami  tudi  posamezniki,  ki s svojimi neprofesonalnimi dejanji mečejo slabo luč na celotno institucijo. Storili bomo vse, da v naših vrstah ne bo več  zaposlenih,  ki  zlorabljajo  svoj  položaj  in ne spoštujejo meje, ki ločuje  zakonito  od nezakonitega, pa bodisi gre za policista začetnika ali pa šefa, ki se ne zaveda velike odgovornosti, ki jo je sprejel.

D. M.