Zalar in Fišer – nekdanja prva moža pravosodja na lastni koži okušata sadove “pravne države”, ki sta jo ustvarila

Zvonko Fišer in Aleš Zalar (Foto: STA)

Na Okrajnem sodišču v Novem mestu bi se danes moralo začeti iz Ljubljane v Novo mesto preneseno sojenje nekdanjemu pravosodnemu ministru Alešu Zalarju in nekdanjemu generalnemu državnemu tožilcu Zvonko Fišerju, a obtoženih na sodišču ni bilo. Naslednji narok v zadevi, ki naj bi zastarala februarja prihodnje leto, je razpisan čez teden dni.

Kot je povedala sodnica Melita Perko, je od vabljenih na obravnavo prejela nekaj opravičil, a slednjim ni ugodila, zato bi se danes morali zglasiti na sodišču. O podrobnostih o tem, kdo je poslal opravičilo, pa ni želela govoriti.

Fišer je za STA povedal, da je vabilo na glavno obravnavo prejel prepozno, o čemer da je pisno obvestil sodišče in mu sporočil, da se zaradi tega obravnave ne bo mogel udeležiti. Sklicuje se na 3. odstavek 439. člena zakona o kazenskem postopku, ki pravi, da se vabilo obdolžencu vroči tako, da mu ostane med vročitvijo vabila in glavno obravnavo zadosti časa za pripravo obrambe, najmanj pa trije dnevi. Za Zalarja so v odvetniški pisarni Zakonjšek za STA povedali, da je na službenem potovanju v tujini, zato ni prejel vabila na glavno obravnavo. Njegov odvetnik Emil Zakonjšek pa je svoj izostanek na obravnavi predhodno opravičil, so povedali.

Zadeva zastara čez dva meseca
Fišer in Zalar sta obtožena zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic pri imenovanju Zalarjevega nekdanjega državnega sekretarja Boštjana Škrleca na mesto generalnega direktorja vrhovnega državnega tožilstva tik pred nastopom nove vlade leta 2012. Sojenje je najprej potekalo na Okrajnem sodišču v Ljubljani, kjer je po poročanju medijev nekaj narokov odpadlo, saj Zalar ni prevzemal vabil na sodišče. Na narok je prišel 24. novembra, ko je njegov odvetnik Emil Zakonjšek predlagal prenos krajevne pristojnosti sodišča drugam. Kot razlog je navedel, da je celoten postopek pred ljubljanskim okrajnim sodiščem preveč obremenjen z dvomi, da bo sojenje nepristransko. Zalar naj bi namreč poznal sodnico Tadejo Borinc Zebič. Svojo izločitev je predlagala tudi sama sodnica, a je predsednica sodišča Nataša Kosec oba predloga zavrnila.

Ker je Zalar nato predlagal prenos krajevne pristojnosti sodišča, je moralo o tem odločati Višje sodišče v Ljubljani, ki je predlogu ugodilo in odločilo, da bo v tej zadevi sodilo Okrajno sodišče v Novem mestu. Zadeva naj bi sicer zastarala februarja prihodnje leto, zato je novomeško okrajno sodišče za v kratkem razpisalo več narokov.

C. Š.