fbpx

Danes nov protest: Kjer je rdeča zvezda, tam je tudi kaos

Foto: bralec

Kljub rekordnim številkam novo okuženih tudi danes po več mestih v Sloveniji poteka protest. Kot ponavadi je tudi tokrat možno videti častilce komunističnih totalitarnih simbolov. Nekateri mediji bi radi prodali zgodbo, da so na protestih neopredeljeni ljudje, rdeča zvezda pa je vedno znova dokaz, da so protestniki še kako ideološko opredeljeni. Predsednik stranke Resni.ca je za današnji protest napovedal, da bo protest vseh protestov, mestni svetnik Stariha pa grozil policistom, naj ne razpustijo shoda.

Policija je s shodi seznanjena, opozarja pa, da zopet niso bili prijavljeni. Za udeležence shodov to pomeni, da organizator ni poskrbel za varnostne ukrepe. Kot smo že poročali, pa nekateri že grozijo policistom s tožbami in tudi z zaporom, v kolikor bodo ti shod razpustili.

Če shod ni prijavljen, za red skrbijo policisti, ki bodo s pozivanjem in usmerjanjem udeležencev shoda preprečevali ogrožanje ljudi in premoženja, vzdrževali javni red in mir ter zagotavljali varnost cestnega prometa. Policisti vse morebitne udeležence napovedanih shodov ponovno pozivajo, naj pravico do javnega zborovanja in izražanja svojih stališč uveljavljajo mirno in strpno, predvsem pa, naj upoštevajo navodila in ukaze policistov. Policija bo ves čas spremljala dogajanje na prostorih, kjer bodo potekali javni shodi, in ukrepe prilagajala trenutnim varnostnim razmeram in tveganjem. V primeru morebitnih kaznivih dejanj ali prekrškov bo policija skladno s svojimi pristojnostmi izvedla vse potrebne ukrepe. Območja shodov bodo videonadzorovana. Na shode in prireditve ni dovoljeno prinašati nevarnih predmetov. Zaradi varnosti udeležencem odsvetujemo, da na shod prihajajo z otroki.

Ob hujših in množičnih kršitvah policisti morajo ukrepati, v skrajnem primeru tudi z razpustitvijo shoda. V takih primerih morajo udeleženci zapustiti prostor, saj je le tako mogoče zagotoviti varno izvedbo naloge in s tem tudi zagotoviti varnost vsem udeležencem shoda.

Ne ovirajte prometa!
Policija tudi poziva tudi, naj udeleženci ne ovirajo in ogrožajo javnega prometa. Med drugim je potrebno razumeti, da cestne povezave pogosto uporabljajo tudi ekipe za reševanje in bi bilo zaradi tega lahko ogroženo tudi življenje ljudi. Ob morebitni zaznavi kaznivih ravnanj, napadov na policiste, ogrožanja življenja ljudi in premoženja pozivamo vse udeležence shodov, da dejanja in storilce naznanijo policistom.

Sara Kovač