fbpx

Darja Tomše, ki so jo pregnali z agencije za varstvo konkurence zaradi sumov korupcije, zdaj kot vodja sektorja nadzira delo te agencije

Foto: sta

Po zadnji spremembi sistemizacije na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo z dne 24. marca 2017 je Sektor za varstvo potrošnikov in konkurence pristojen tudi za strokovni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Naš vir pa nam je razkril, da je to sporno že z vidika neodvisnosti in samostojnosti agencije kot takšne, res skrb vzbujajoče pa postane ob dejstvu, da je vodja Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence nihče drug kot Darja Tomše, ki so jo s te iste agencije pregnali zaradi sumov korupcije.

Tomšetova je že leta 2011 postala sumljiva, saj naj bi bila dobra znanka prvega moža družbe DZS Bojana Petana, hkrati pa naj bi sodelovala v postopkih Urada za varstvo konkurence (UVK), v katerih se je pojavljal tudi DZS. Delo je že takrat poročalo, da je Tomšetova na uradu vodila postopek v povezavi s sumom usklajenega delovanja DZS, Mladinske knjige Trgovine in podjetja Extra Lux – vse tri so skupaj prijavile za približno 17 milijonov evrov vreden razpis za pisarniški material za državno upravo. Tomšetova bi se morala kot znanka Bojana Petana – z njim se poznata še iz časov, ko je Petan pred letom 1994 živel v Brežicah – iz postopka izločiti, vendar se ni. Kasneje so sicer primer predali drugi osebi, bojda zato, ker na primeru (pre)dolgo ni bilo nič narejenega.

Je nosila informacije Ivanu Zidarju?
Vendar pa to ni edina zgodba, saj naj bi tudi SCT posredno prav s pomočjo Darje Tomše prišel do aktualnih informacij o preiskavah UVK-ja. Tomšetova je namreč nekaj časa sodelovala tudi v preiskavi domnevnega dogovarjanja med gradbinci, njen partner Tomo Cerovšek, ki je zaposlen na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, pa bi lahko informacije posredoval prijatelju odvetniku, ki je imel nekaj časa pri UVK (tam je bil zaposlen med oktobrom 2000 in aprilom 2002) po informacijah Dela celo priglašeno pooblastilo za zastopanje SCT-ja. To pa pomeni, da je SCT oziroma gradbeni lobi nasploh od Tomšetove domnevno prejemal informacije o preiskavi morebitnega kartelnega dogovora. Dnevnik je takrat sicer zapisal, da naj bi Cerovšek informacijo o kartelnem dogovarjanju gradbincev o delitvi del na avtocestah “nesel naprej” neposredno šefu SCT-ja, Ivanu Zidarju. Seveda pa je – kakšno presenečenje – partner Tomšetove nemudoma zatrdil, da ni bil nikoli seznanjen z zaupnimi informacijami o poslovanja UVK ter da jih zatorej tudi ni mogel posredovati nobeni tretji osebi, z Zidarjem pa se menda sploh ne poznata. Vendar pa to očitno ni povsem res, saj so Finance razkrile, da je Cerovšek leta 2010 sodeloval pri skupni raziskavi gradbene fakultete in SCT z naslovom Razvoj spletnega učnega pripomočka NIT pri varstvu pred naravnimi nesrečami. Zaradi navedenih nepravilnosti in upravičenega suma na korupcijo zaradi uhajanja informacij je bila zoper Tomšetovo vložena prijava na Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK). Ta komisija je v njenem primeru bojda vodila celo sum kaznivega dejanja. Vprašanja smo seveda poslali tudi KPK-ju. Zanimalo nas je predvsem to, ali so sprejeli kakšno odločitev v povezavi s Tomšetovo in če so, kakšna je ta, ter ali se jim zdi sporno, da oseba, ki je bila premeščena iz UVK zdaj nadzira njeno delo. Na odgovore še čakamo in jih bomo objavili naknadno.

Komisija za preprečevanje korupcije je od UVK zahtevala, naj ji posredujejo podatke, ki se nanašajo na opravljanje preiskav urada v nekaterih gradbenih podjetjih in v katerih je sodelovala tudi Tomšetova. Ta je morala nato z Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence tudi oditi.

Cerar vedno poskrbi za svoje, četudi je njihova preteklost polna sumničenj
Darja Tomše je zdaj vodja Sektorja za varstvo potrošnikov in konkurence na Ministrstvu RS za gospodarski razvoj in tehnologijo, v čigar pristojnosti je od 24. marca tudi strokovni nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Tomšetova je bila torej za svojo ‘zvestobo’ nagrajena tako, da je zdaj oseba, ki nadzira delo agencije, s katere je morala oditi. “V primeru suma kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, bo urad ukrepal v skladu z določbo 145. člena Zakona o kazenskem postopku. Prav tako bo urad v primeru, da bi imelo ravnanje javne uslužbenke v predmetni zadevi vse znake kaznivega dejanja, sprožil postopek izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi, v skladu s 111. členom zakona o delovnih razmerjih,” so takrat sporočili z UVK-ja. Primer Darje Tomše pa je samo še en v nizu dokazov brezobzirnega kadrovanja vlade Mira Cerarja, ki se ne ozira na preteklost svojih kadrov, četudi je ta polna sumničenj. Je pa dokaz tudi za to, da zna poskrbeti za “svoje”, pa čeprav gre le za sekretarje. Cerarju in njegovi kompaniji je, kot vse kaže, pomembno le to, da spadajo v njihov krog, pa naj bodo to politični, ideološki ali pa finančni interesi.

Marjanca Scheicher