fbpx

Dobra država poziva RTV Slovenija k večji transparentnosti pri poročanju o rezultatih javnomnenjskih anket!

Rezultati Ninamedijine javnomnenjske raziskave, spetember 2019 (printscreen: RTV SLovenija)

V nedeljo, 15. septembra 2019, so na RTV Slovenija in njihovem spletnem portalu objavili javnomnenjsko anketo o podpori političnim strankam. Pomanjkljiv način poročanja o metodologiji izvedene ankete je zmotil stranko Dobra država, ki je na odgovorno urednico UPE informativni program Manico J. Ambrožič naslovila zahtevo za posredovanje podatkov v zvezi z izvedeno anketo.

V Dobri državi so odgovorno urednico informativnega programa Manico J. Ambrožič pozvali k javni objavi načina izvedbe raziskave javnega mnenja, ki je bila osnova za poročanje RTV Slovenija v prispevku “Ankete: Volivci še vedno naklonjeni LMŠ-ju in vladi”.

V Dobri državi jih je zmotilo, da so na RTV Slovenija pri poročanju o javnomnenjski anketi navedli zgolj, da jo je zanje izvedla Ninamedia in da je bilo “domnevno število anketirancev 700”. Kakor so izpostavili v stranki, “v prispevkih niso bili objavljeni osnovni podatki o načinu izvedbe ankete, ki bi zagotavljali strokovnost ter kredibilnost navedene ankete.”

Potrebno več transparentnosti
Ob tem so izpostavili, da zakon o RTV SLO določa, da mora ta “zagotavljati verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu” in “spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij”. Kakor so povedali pri DD, “z objavami o javnem mnenju, kjer niso predstavljeni načini merjenja slednjega, RTV SLO krši zakonske, strokovne in etične normative obveščanja javnosti”.

Manica J. Ambrožič Foto: STA

Po mnenju Dobre države bi morala RTV Slovenija pri objavah raziskav javnega mnenja in anket o različnih družbenih vprašanjih o podpori političnim strankam, politikom, kandidatom na volitvah in referendumskih vprašanjih “zaradi zagotavljanja preglednosti in objektivnega informiranja javnosti navesti firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov naročnika, plačnika in izvajalca, čas, v katerem je bila opravljena raziskava javnega mnenja oziroma anketa, način izvedbe, vzorec, odzivnost vprašanih, natančen vprašalnik, način ter obliko, kako so bila vprašanja zastavljena, so anketiranci odgovarjali na priklic, ali so izbirali vnaprej pripravljene opcije odgovorov, vrstni red vprašanj in podvprašanj ter merske napake.”

Predsednik Dobre države Bojan Dobovšek (Foto: Nova24TV)

“Brez navedenih podatkov so objave o podpori posameznim strankam politična špekulacija, ki si jo RTV SLO ne bi smela privoščiti,” so zapisali v javnem apelu DD, kjer upajo, da bodo na RTV Slovenija zaradi transparentnosti obveščanja zahtevane podatke posredovali tudi javnosti.

Ivan Šokić