fbpx

[Dokumenti] RTV jih terja za prispevek, čeprav so prejemniki socialne pomoči!

Foto. STA

Urejeno je tako, da je osebam, ki prejema socialno pomoč, oproščena RTV prispevka, če poda vlogo. Toda RTV ne bi bila RTV, če ne bi tudi v pri tem nastavila pasti, v katero se je marsikateri socialno ogrožen že ujel…

Na uredništvo smo prejeli pismo, v katerem je opisan en tak primer, (ki pa verjetno ni osamljen): Oseba je prejemnik socijalne pomoči je neprekinjeno že tri leta; čeprav mora vsakih 6 mesecev na CSD podati novo vlogo za prejem socialne pomoči in se mu ta vsakič odobri, pa se zapleta pri RTV, kamor ravno tako oddaja vlogo za oprostitev plačila RTV prispevka. Na RTV vlogo sicer vsakič odobrijo, a ker imajo očitno svoj koledar in je med 6 mesečnima odločbama CSD minimalna časovna luknja, prejemnik socialne pomoči vsakih 6 mesecev dobi opomin zaradi neplačila RTV prispevka in ga obravnavajo kot neplačnika.

Prilagamo tudi dokumente, ki smo jih dobili na uredništvo, in ki kažejo, kako RTV izkorišča vsako najmanjšo možnost, da bi od ljudi iztisnila že tako neupravičen RTV prispevek.

New Doc 2020-01-15 19.57.11

Janja S., Demokracija