fbpx

Dr. Vinko Gorenak: Ali Hrvaška Sloveniji plačuje premalo za uporabo mejnih prehodov?

Poslanec SDS dr. Vinko Gorenak, (foto: STA)

Kako vlada pojasnjuje dejstvo, da Republika Hrvaška Republiki Sloveniji plačuje zgolj 54.708 evrov stroškov za prostore na mejnih prehodih, medtem ko so dejanski stroški 273.415 evrov?

Poslanec SDS dr. Vinko Gorenak je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s podatki glede stroškov upravljanja mejnih prehodov.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

na enem izmed spletnih portalov je bilo mogoče prebrati podatek, da Republika Hrvaška za prostore, ki jih njeni policisti uporabljajo na 39 mejnih prehodih v Sloveniji, letno plačuje 54.708 evrov. Dejanski stroški upravljanja teh prehodov pa na letni ravni dosežejo 273.415 evrov. Kot navaja spletni portal, Slovenija zagotavlja uporabo prostorov Hrvaški na mejnih prehodih na podlagi dogovorov med državama o enostavnejšem opravljanju mejne kontrole in ureditvi skupnih službenih mest v ta namen brezplačno, torej brez najemnine, Hrvaška pa mora plačevati nadomestilo za obratovalne stroške v pavšalnem znesku. Na Ministrstvu za javno upravo (MJU), ki upravlja s prehodi in neposredne obratovalne stroške zaračunava policiji, sicer pravijo, da stroški, ki jih hrvaški strani zaračunava Slovenija, ne zajemajo vseh stroškov.

V zvezi z omenjenim poročanjem Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

1. Ali bo odločitev arbitražnega sodišča vplivala na dogovor glede uporabe in plačila stroškov objektov na mejnih prehodih? Če da, kako in v kakšni višini?

2. Kako vlada pojasnjuje dejstvo, da Republika Hrvaška Republiki Sloveniji plačuje zgolj 54.708 evrov stroškov za prostore na mejnih prehodih, medtem ko dejanski stroški znašajo 273.415 evrov? Na podlagi kakšnih kriterijev je pripravljena razdelitev stroškov, na podlagi česa se določi višina pavšalnega zneska?

3. Ali namerava vlada oziroma pristojna ministrstva v zvezi z zaračunavanjem stroškov sprejeti v prihodnje kakšno drugačno ureditev? Če da, kakšno?

4. V članku na spletnem portalu še navajajo, da je vseh mejnih prehodov s Hrvaško skupaj s pomorskimi, letalskimi in železniškimi 57, od teh dva ne obratujeta – mejni prehod Brezovica zaradi drugačnega poteka ceste po hrvaškem ozemlju, Božakovo pa zaradi poškodovanega mostu. Zanima me, kako in kdaj namerava vlada vzpostaviti delovanje obeh omenjenih prehodov? Ali potekajo kakšni načrti za sanacijo poškodovanega mostu oziroma ali potekajo kakršnekoli aktivnosti glede mejnega prehoda Brezovica? In ali so okoliški prebivalci seznanjeni z drugimi možnostmi prehoda meje ob obeh mejnih prehodih?

5. Zanima me tudi, ali lahko vlada poda oceno o delovanju slovenske policije na mejnih prehodih v času po odločitvi arbitražnega sodišča, tako na pomorskih, železniških kot cestnih mejnih prehodih.

D. Č.