fbpx

Društvo MORiS ob 27-letnici ustanovitve dneva Manevrske strukture narodne zaščite predlaga večjo zastavo v vsako občino

Slovenska zastava

Na današnji dan 17. maja obeležujemo dan Manevrske strukture narodne zaščite (MSNZ), ki je nastala v posebnih razmerah najbolj občutljivega časa slovenskega osamosvajanja leta 1990 in je zagotovila organizirano pripravo na vseslovenski oboroženi odpor za zavarovanje osamosvojitvenih procesov. Društvo MORiS Kočevska reka zato ob današnjem jubileju daje pobudo vsem Slovenkam in Slovencem, županom slovenskih občin, svetnikom in civilni javnosti, naj v duhu prihajajočih državotvornih praznikov na najbolj vidnem mestu svoje občine postavijo večji zastavni drog in nanj trajno namestijo veliko slovensko zastavo (dolžine 6 do 7 m).

Osamosvojitveni napori slovenskega naroda, ki so dobili teoretično podlago leta 1987, v nacionalnem programu 57. številke Nove revije, so se nato po zmagi DEMOS-a na prvih svobodnih volitvah leta 1990 neposredno soočili s ključnim vprašanjem: “Kako zavarovati osamosvojitveni proces ter na kakšen način preprečiti verjeten nasilen poseg federalnih struktur, še posebej JLA, v praktično izvajanje nacionalne suverenosti.”

Društvo Manevrska struktura narodne zaščite (MSNZ) ob 27-letnici poudarja, da je bila Teritorialna obramba (TO) SRS sistemsko del oboroženih sil Socialistične federativne Republike Jugoslavije, velika večina njenih oficirjev pa je slepo sledila ukazom iz Beograda. “Vrhunec takšne slepe pokornosti je bil dosledno izvršen ukaz o razorožitvi TO SRS, ki je bil kot direktna posledica volilne zmage DEMOS-a, izdan tik pred prisego prve slovenske demokratično izvoljene vlade sredi maja 1990.” Nato je ukazu sledila prikrita razorožitev in prva faza agresije JLA na Slovenijo. Temu ukazu so se uprli le posamezni pogumni in narodno zavedni poveljniki na občinskih ravneh, kar je bilo nedvomno vsega spoštovanja vredno posamično dejanje.

Slovenska vojska nima temeljev v letu 1968, kot želijo prikazati komunistične strukture
V MSNZ poudarjajo, da so zametki oboroženega odpora že izvajali funkcijo varovanja osamosvojitvenega procesa, “inicializacija in poznejše formiranje oborožene organizacije je potekalo konspirativno, skozi več faz nastajanja in pod različnimi statusi legalitete glede na tedaj veljaven pravni sistem”, takratne dogodke, zaradi izkrivljanja zgodovine s strani nedemokratičnih sil, podrobno opisujejo v MSNZ. Hkrati poudarjajo, da je začeten odpor potekal brez formalnega naziva in se je šele kasneje izoblikoval od “jeder odpora”, “Vojske Republike SLovenije”, do “Manevrske strukture narodne zaščite”. Oktobra 1990 se je nato MSNZ preimenovala v Teritorialno obrambo RS, s tem pa je ves čas izpolnjevala poslanstvo slovenske vojske.

Društvo MORiS Kočevska reka ob današnjem jubileju daje pobudo vsem Slovenkam in Slovencem, županom slovenskih občin, svetnikom in civilni javnosti, naj v duhu prihajajočih državotvornih praznikov na najbolj vidnem mestu svoje občine postavijo večji zastavni drog in tja trajno umestijo veliko slovensko zastavo (dolžine 6 do 7 metrov).

“MSNZ nima primera v zgodovini”
Kot poudarja načelnik MSNZ RS iz leta 1990, BgGen Tone Krkovič, strukturi MSNZ ni primera v zgodovini, saj je bila oblikovana v posebnih razmerah najbolj občutljivega časa slovenskega osamosvajanja in v času nepredvidljivega razpleta svetovne ter lokalne politične krize, zaradi katere so takratni akterji predvidevali celo večletne vojne spopade.

Tone Krkovič (Foto: STA)

“Končni rezultat je bila simbiozna organiziranost več deset tisoč oboroženih vojakov in policistov v enovito in učinkovito, nacionalnim interesom predano vojaško organizacijo. Poslanstvo te edinstvene organizacije, vodene prek koordinacijskih skupin na temeljnih ravneh vodenja in poveljevanja, pa je dobilo potrditev v praksi, ko je le ta leto dni pozneje, v osamosvojitveni vojni, v popolnosti odigrala svojo vlogo.”

C. Š.