fbpx

Država naseljuje migrante tudi v Dravogradu. Na seznamu za neprofitna stanovanja pa je 30 čakajočih Slovencev

Foto: epa

Devet občinskih svetnikov in svetnic v Dravogradu poziva županjo občine Marijano Cigale, naj skliče izredno sejo o predvideni vselitvi migrantov v trisobno stanovanje na Meži 154 b in dvosobno stanovanje na Mariborski cesti 39 v Dravogradu. Na seznamu za nepropfitna stanovanja, ki jih občina nima dovolj, je 30 čakajočih. Med njimi so tudi družine z otroki, ki čakajo na stanovanje več let.

Ministrstvo za notranje zadeve namerava brez obveščenosti in dogovora z lokalno skupnostjo vseliti migrante in prenesti skrb in odgovornost za integracijo teh oseb na lokalno skupnost. Občani in občanke, ki so razburjeni, imajo veliko vprašanj in potrebujejo konkretne odgovore. Sklic izredne seje je zato upravičen.

Na portalu ministrstva za javno upravo je iz javnega razpisa z naslovom Dobava in montaža pohištvene opreme v 18 službenih stanovanjih za potrebe beguncev razvidno, v katera državna stanovanja namerava vlada nastaniti migrante, ki so dobili azil. Razpis se je iztekel že sredi oktobra lani, ponudbe pa so veljale do sredine decembra. Dalj časa praznih stanovanj, ki so na seznamu FURSA IN MORS-a, občani niso mogli kupiti, občina pa jih tudi ni mogla dati v najem občanom. Sedaj pa jih bodo zasedli migranti in to je občane razburilo.

Občane je razburila tudi oprema za stanovanja, namenjena migrantom. Gre za nadstandardno opremo, ki je mnogim občankam in občanom v Dravogradu nedosegljiva. Na seznamu za nepropfitna stanovanja, ki jih občina nima dovolj, je 30 čakajočih. Med njimi so tudi družine z otroki, ki čakajo na stanovanje več let.

Gre za stanovanja v lasti države
V Dravogradu še vedno točno ne vedo, katere migrante bodo naselili v stanovanja. Ali gre dejansko za osebe, ki so v postopku pridobivanja statusa osebe z mednarodno zaščito? Občani odgovorov na ministrstvih in pri pristojnih institucijah ne dobijo. Skupina občinskih svetnikov je 4. januarja postavila vprašanje županji Cigaletovi, vendar so dobili odgovor, da občina o teh zadevah ni bila obveščena, omenjena stanovanja so v lasti države, za reševanje migrantske krize so odgovorni na ministrstvu za notranje zadeve. Za integracijo v družbo je potrebna materialna neodvisnost, ki se zagotavlja skozi zaposlitvene možnosti, te pa so na Koroškem minimalne. To pomeni, da bi imeli migranti v Dravogradu manjše možnosti uspešne vključitve v lokalno okolje.

Foto: STA

Foto: STA

Občani Dravograda zahtevajo odgovore na vsa vprašanja, povezana z migranti, tudi o poslabšanju varnostnih razmer. Na območju občine ni več 24-urne prisotnosti policije in nočnega dežurstva. Najprej je torej treba poskrbeti za domače občanke in občane in šele potem za migrante azilante. Na pozivu za sklic izredne seje zahteva skupina devetih svetnic in svetnikov občinskega sveta Občine Dravograd pogovor na temo: Nastanitev migrantov v občini Dravograd. O tem naj bi govorili tudi na seji Varnostnega sosveta občine. Po razpravi na občinskem svetu, kamor lahko povabijo predstavnike ministrstva za notranje zadeve, pa je treba sprejeti ustrezne sklepe.

Branka Jurhar