fbpx

Pogačnik: Imamo tranzicijski gospodarski model, ki ga obvladuje Forum 21

Vlada Mira Cerarja se slabo sooča s sistemsko korupcijo (Foto: Bobo)

Poslanci razpravljajo o uvrstitvah Slovenije na mednarodnih lestvicah, ki merijo spoštovanje človekovih pravic ter učinkovitost pravne države kot tudi ekonomskega sistema. Sejo so zahtevali SDS in NSi ter nepovezani poslanec Bojan Dobovšek. Menijo namreč da so doseženi rezultati Slovenije na teh lestvicah sramotni.

Podpisniki zahteve za izredno sejo DZ-ju predlagajo, naj vladi priporoči, da se namesto izpostavljanja gospodarske rasti, ki ni posledica njenega dela, rajši loti resnih strukturnih reform na področju pravosodja, zdravstva, javne uprave, pokojninskega sistema ter delovnopravnih razmerij.

DZ naj vladi tudi priporoči, da skupaj s sodno vejo oblasti začne izvajati ukrepe za večjo transparentnost in učinkovitost sodstva ter njegovo neodvisno, nepristransko in hitrejše odločanje v sodnih postopkih. Odbor za pravosodje je prejšnjo sredo sicer zavrnil predlagana priporočila, zato DZ na izredni seji o njih ne bo glasoval.

Gospodarski model tranzicijske levice in Foruma 21 in kolapsirano sodstvo
Poslanec Marko Pogačnik je v obrazložitvi poslanske skupine SDS dejal, da so pozitivni trendi izključno rezultat končane finančne perspektive črpanja evropskih sredstev ter reform pod drugo vlado Janeza Janše. Po podatkih in merjenjih uglednih mednarodnih inštitucij na področju ekonomskih kazalcev in pravne države zasedamo zadnja mesta. “Imamo tranzicijski gospodarski model, ki ga obvladuje Forum 21. Pri gospodarskem preboju nas zavira prevelika vloge države v gospodarstvu, vmešavanje politike v gospodarstvo, odlaganje reform in preprečevanje privatizacije”. Po podatkih o konkurenčnosti smo na 111 mestu za Vietnamom in Rusijo,” je Slovensko sramoto opisal mag. Pogačnik.

Na področju sodstva dajemo največ denarja in imamo največ sodnikov na prebivalca pa se kljub temu uvrščamo na zadnja mesta po vseh kazalcih uglednih mednarodnih ustanov, kar zelo obremenjuje gospodarstvo,” je še o slovenskem sodstvu in pravni državi dejal Pogačnik.

NSi: Gre za naše družine
Želimo, da Slovenija postane najboljša država na svetu, saj ima zato na voljo fantastične resurse in sposobne ljudi. Nujno moramo izboljšati okolje za državljane in poslovno okolje za podjetja,” je mnenje poslanske skupine NSi obrazložil Jožef Horvat z upanjem, da se popravi obstoječe katastrofalno stanje.

Matej Tonin je trenutno gospodarsko rast primerjal z meglo, pod katero se skriva še vedno 100 tisoč brezposelnih in 300 tisoč ljudi pod pragom revščine. “Še vedno nismo storili kar je nujno in še vedno nismo popravili nedelujočih sistemov. Iz OECD so nam sporočili, da moramo zmanjšati birokratske ovire, nadaljevati s privatizacijo, izboljšati poslovno okolje ter reformo sodstva.

Vlada o različni interpretaciji statistike
Predstavnica ministrstva za pravosodje Tina Brecelj je besede opozicije zavrnila, saj se statistika vodi za prejšnja leta, različni indeksi pa dajejo tudi različne slike o realnem stanju. Po mnenju vlade obstaja več različnih mednarodnih lestvic, zato bi morali gledati širše.

Dobovšek: Statistične podatke ima oblastna elita, ki jih lahko prireja
Interpretacije statistik ali zmanjšanje njihove pomembnosti se nepovezani poslanec Bojan Dobovšek ni želel dotikati, saj ima statistične podatke v rokah izključno oblastna politika, s katerimi lahko manipulira. “Raje se ukvarjajmo s škodo, ki je bila do sedaj povzročena in te je bilo zelo veliko,” je še nerelevantnost vladnih kazalcev in gospodarsko rast od katere navadni ljudje nimajo nič, komenitral Dobovšek.

M. P.