Cene električne energije za gospodinjstva so se od lani zvišale za 38 odstotkov

Fotomontaža: Demokracija

Podatki statistične službe Evropske unije – Eurostata kažejo, da so se cene energije za gospodinjstva v prvi polovici letošnjega leta v primerjavi s prvo polovico leta 2022 zvišale v kar 22 državah Evropske unije. V Sloveniji se je cena zvišala za 38 odstotkov, kar nas uvršča na 6. mesto v Uniji, s tem pa med države z najvišjo rastjo cene.

V letošnjem polletju je povprečna cena elektrike in plina za gospodinjstvo v EU dosegla najvišji ravni, odkar se Eurostat ukvarja s spremljanjem omenjenih podatkov. Cene brez upoštevanja dajatev se po pojasnilih urada sicer znižujejo, a je ukinitev državnih subvencij tista, ki na koncu vpliva na končne cene.

V prvem letošnjem polletju se je povprečna cena elektrike za gospodinjstva, upoštevajoč vse dajatve, v medletni primerjavi zvišala za 3,6 evra na 28,9 evra za sto kilovatnih ur, poroča STA. Podatki Eurostata razkrivajo, da so se v 22 državah EU cene elektrike za gospodinjstva v prvem polletju v medletni primerjavi zvišale.

Vir: Eurostat

Uvrščamo se med državo z najvišjo rastjo cene
Najbolj so se cene elektrike v nacionalni valuti zvišale na Nizozemskem (+953 %). Eurostat dvig cen pripisuje nekaj dejavnikom. V državi namreč v letošnjem letu niso nadaljevali z ukrepi davčnih olajšav iz leta 2022 (med drugim torej niso podaljšali ukrepov za omilitev visokih cen energentov), ob tem pa je še povrhu prišlo do podvojitve davka na električno energijo za gospodinjstva. Na račun napovedi glede uvedbe cenovne kapice sicer obstaja pričakovanje, da bo na Nizozemskem vendarle prišlo do padca cen.

Kot lahko vidimo je bila visoka rast cen električne energije za gospodinjstva zabeležena tudi v Litvi (+88 %), Romuniji (+77 %) in Latviji (+74 %). Latviji sledita Ciper (+43 odstotki) in Slovenija (+38 %). Naša država se s tem uvršča med države EU, ki so dosegle najvišjo rast cene.

Vir: Eurostat/X

Največji padec cen električne energije za gospodinjstva je bil zabeležen v Španiji (-41 %), sledila ji je Danska (-16 %). Do manjšega znižanja cen je prišlo tudi na Portugalskem (-6 %), na Malti (-3 %) in v Luksemburgu (-0,4 %).

Izraženo v evrih, so bile povprečne cene električne energije za gospodinjstva v prvi polovici leta 2023 najnižje v Bolgariji (11,4 evra za 100 kWh), na Madžarskem (11,6 evra) in na Malti (12,6 evra), najvišje pa na Nizozemskem (47,5 evra), v Belgiji ( 43,5 evra), Romuniji (42,0 evrov) in Nemčiji (41,3 evra).

Ž. N.