Novo potrdilo o uspešnosti ekonomske politike: Inflacija v Sloveniji je nižja od povprečja EU

Foto: Pixabay

Najvišjo inflacijo so glede na enak mesec v letu poprej zabeležile Argentina in Turčija, kjer se inflacija giba okoli 50-tih odstotkov. Najnižjo inflacijo so zabeležile Japonska, Švica in Portugalska, kjer je inflacija nižja od treh odstotkov. Slovenija se s 4,9-odstotno inflacijo uvršča med države z nižjo inflacijo, slednja je nižja tudi od povprečja EU-27 (5,3 odstotka) in še nižja od povprečja držav OECD (6,6 odstotka). “Imamo nadpovprečno visoko gospodarsko rast, zgodovinsko najvišjo zaposlenost – pa kljub temu podpovprečno inflacijo,” je ob objavljenih podatkih o inflaciji poudaril predsednik vlade Janez Janša.

Inflacija, merjena z indeksom cen življenjskih potrebščin (CPI), je opredeljena kot sprememba cen košarice blaga in storitev, ki jih običajno kupujejo določene skupine gospodinjstev. Inflacija se meri glede na letno stopnjo rasti v indeksu glede na bazno leto in meri zmanjševanje življenjskega standarda skozi čas. CPI se preračunava kot niz zbirnih meril sorazmerne spremembe cen fiksnega nabora potrošniških dobrin ter nespremenjenih količin in lastnosti storitev med obdobji, ki jih pridobi, uporablja ali plača referenčna populacija.

Vsako zbirno merilo je sestavljeno kot obteženo povprečje velikega števila elementarnih agregatnih indeksov. Vsak od osnovnih agregatnih indeksov je ocenjen z uporabo vzorca cen za določen nabor blaga in storitev, ki jih pridobijo v določeni regiji ali s strani prebivalcev določene regije iz določenega niza prodajnih mest ali drugih virov potrošniškega blaga in storitev.

Stopnja inflacije po posameznih državah decembra 2021 glede na december 2020 (Vir: OECD)

Argentina je decembra 2021 v primerjavi z decembrom 2020 zabeležila najvišjo inflacijo, in sicer 50,9 odstotka. Tesno ji sledi Turčija s 48,7 odstotno inflacijo. Med državami EU so v primerjavi z letom poprej imele najvišjo inflacijo Estonija (11,3 odstotka), Litva (10,6 odstotka), Poljska (8,6 odstotka) in Latvija (7,9 odstotka).  Najnižjo inflacijo so zabeležile Japonska (0,8 odstotka), Švica (1,5 odstotka), Portugalska (2,7 odstotka), Francija in Izrael (2,8 odstotka).

Slovenija ima nižjo inflacijo od povprečja EU
Slovenija se s 4,9-odstotno inflacijo uvršča med države z nižjo inflacijo, slednja je nižja tudi od povprečja EU-27 (5,3 odstotka) in še nižja od povprečja držav OECD (6,6 odstotka). “Imamo nadpovprečno visoko gospodarsko rast, zgodovinsko najvišjo zaposlenost – pa kljub temu podpovprečno inflacijo,” je ob objavljenih podatkih poudaril predsednik vlade Janez Janša.

https://twitter.com/JJansaSDS/status/1491041762064101377?s=20&t=1JFCWl-kojKeB9ZWg2TwEw

Bruto domači proizvod (BDP) je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 odstotka višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  – po desezoniranih podatkih – za 4,8 odstotka višji kot v tretjem četrtletju 2020, medtem ko je bilo povprečje EU 4,1 odstotka. Imamo tudi rekordno nizko brezposelnost, po meritvah Eurostata je konec decembra znašala 4,6 odstotka, medtem ko je bilo povprečje EU mnogo višje (6,4 odstotka).

Sara Rančigaj