fbpx

Prihodek od prodaje storitev višji kot v prejšnjem mesecu – na letni ravni najvišji porast zabeležen v gostinstvu

Foto: STA

Prihodek od prodaje storitev po velikem padcu leta 2020 v letošnjem letu vztrajno narašča. Slednji je bil v oktobru za en odstotek višji kot v septembru in skoraj za petino višji kot oktobra 2020. Najbolj so se prihodki dvignili v gostinski dejavnosti, predvsem v dejavnosti nastanitev in z njimi povezanimi storitvami, saj so bile te dejavnosti v lanskem letu močno okrnjene zaradi omejevalnih ukrepov.

Prihodek od prodaje storitev je bil v oktobru 2021 za en odstotek višji kot v septembru 2021. Najbolj se je zvišal v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih, in sicer za 2,3 odstotka. Prihodek od prodaje storitev je bil višji tudi v poslovanju z nepremičninami (za 2,2 odstotka) ter v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 1,3 odstotka).

Nižji kot v prejšnjem mesecu je bil v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,7 odstotke) in v gostinstvu (za 0,6 odstotka). V dejavnosti promet in skladiščenje je bil približno enak kot v septembru 2021, poroča Statistični urad Republike Slovenije.

Po velikem padcu leta 2020 v letošnjem letu prihodki od prodaje storitev rastejo. (Vir: SURS)

Prihodek od prodaje storitev je bil v oktobru 2021 za 19,1 odstotka višji od prihodka v oktobru 2020 in za 7,6 odstotka višji od prihodka v istem obdobju pred epidemijo covida-19. K letni rasti prihodka od prodaje storitev so prispevale vse opazovane skupine storitvenih dejavnosti, največ gostinstvo in druge raznovrstne poslovne dejavnosti.

Foto: Pixabay

Ker so bile gostinske dejavnosti v lanskem letu močno okrnjene zaradi omejevalnih ukrepov, se je prihodek od prodaje storitev najizraziteje dvignil ravno v tem sektorju, in sicer za 82,4 odstotka. Prihodki so bili višji tako v nastanitvenih storitvah (za 105,3 odstotka) kot tudi v dejavnosti strežbe jedi in pijač (za 70,7 odstotka). Kot posamezna dejavnost pa so sicer najvišjo rast zabeležili v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanjem povezane dejavnosti (za 364,3 odstotka).

Foto: Facebook

Po posameznih dejavnostih so poleg nastanitvenih storitev, dejavnosti strežbe in potovalnih agencij visoko rast prihodkov v primerjavi z oktobrom 2020 zabeležile še pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 63,1 odstotka), dejavnost zračnega prometa (za 40,8 odstotka), skladiščenje in spremljajoče prometne dejavnosti (za 31,2 odstotka), druge strokovne in tehnične dejavnosti (za 29,6 odstotka) ter poslovanje z nepremičninami (za 26,5 odstotka).

Foto: Pixabay

V drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih je bil prihodek od prodaje storitev glede na oktober 2020 višji za 26,6 odstotkov, v poslovanju z nepremičninami za 26,5 odstotka, v dejavnosti promet in skladiščenje za 15,9 odstotka, v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih za 11,1 odstotka ter v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih za 10,1 odstotka.

Glede na leto 2015 samo dejavnost organizacije potovanj beleži strm upad
V primerjavi z oktobrom 2015 so letos oktobra najbolj rasli prihodki sektorja strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnosti (za 48,6 odstotka), poslovanja z nepremičninami (za 48,4 odstotka), gostinstva (za 45,5 odstotka) ter prometa in skladiščenja (za 45,2 odstotka). V primerjavi z istim mesecem leta 2015 vsi sektorji beležijo rast prihodkov, padec pa so zabeležili samo v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za -47,6 odstotka), kar je povezano s povečanim trendom samoorganizacije potovanj.

Kot dejavnosti so v primerjavi z enakim mesecem leta 2015 najvišjo rast prihodkov v letošnjem letu zabeležile pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 133,8 odstotka), podjetniško in poslovno svetovanje (za 105,9 odstotka), oglaševanje in raziskovanje trga (za 96,2 odstotka) ter dajanje v najem in zakup (za 88,6 odstotka).

Sara Rančigaj