fbpx

Slovenija ima najvišjo minimalno plačo v regiji in je višja v primerjavi s kupno močjo

Foto: iStock

Najnižja minimalna plača v Evropski uniji je v Bolgariji (332 evrov), najvišja pa v Luksemburgu (2.257 evrov). Slovenija se po višini minimalne plače v višini 1074 evrov uvršča med boljše v regiji in v sredino držav EU, ob bok Španiji in ZDA. Če višino minimalne plače primerjamo tudi s standardom v določeni državi, je v državah, kjer je minimalna plača nižja, ta dejansko višja (tudi v Sloveniji) in obratno. Če upoštevamo standard kupne moči, minimalna plača v Bolgariji dejansko znaša 604 evre, v Luksemburgu pa 1.707 evrov. Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska pa so države, kjer nimajo določene minimalne plače. 

V začetku tega leta je imelo 21 od 27 članic Evropske unije nacionalno določeno minimalno plačo, medtem ko Danska, Italija, Ciper, Avstrija, Finska in Švedska nimajo določene minimalne plače. Eurostat je v raziskavi višine minimalne plače države razdelil v tri kategorije: 13 držav ima minimalno plačo nižjo od tisoč evrov, višja od 1500 evrov pa je v šestih državah.

Najnižjo plačo so zabeležili v Bolgariji (332 evrov), Latviji (500 evrov), Romuniji (515 evrov), na Madžarskem (542 evrov), Hrvaškem (624 evrov), Slovaškem (646 evrov), Češkem (652 evrov), Estoniji (654 evrov), Poljskem (655 evrov), Litvi (730 evrov), Grčiji (774 evrov), Malti (792 evrov) in na Portugalskem (823 evrov).

Višina minimalne plače v državah EU (Foto: Eurostat)

V Sloveniji minimalna plača znašala 1.074 evrov, v Španiji pa je nekoliko višja in znaša 1.126 evrov, kar je primerljivo z zvezno minimalno plačo v Združenih državah Amerike, kjer je znašala 1.110 evrov. Samo šest članic EU pa je takšnih, da imajo minimalno plačo višjo od 1500 evrov, mednje spadajo Francija (1.603 evre), Nemčija (1.621 evrov), Belgija (1.658 evrov), Nizozemska (1.725 evrov), Irska (1.775 evrov) in Luksemburg (2.257 evrov).

V primerjavi z nižjim življenjskim standardom so minimalne plače po kupni moči višje
V skupini 21 držav članic je bila najvišja minimalna plača v Luksemburgu kar 7-krat višja od najnižje minimalne plače v Bolgariji. Vendar pa so razlike mnogo manjše, če upoštevamo življenjski standard vsake posamezne države. Torej če upoštevamo standarde kupne moči (PPS), postanejo minimalne plače z nižjimi ravnmi cen višje (tudi v Sloveniji) v primerjavi s tistimi državami članicami z višjim življenjskim standardom in obratno.

Minimalna plača po standardu kupne moči v EU (Vir: Eurostat)

Če upoštevamo razlike v cenah, znaša minimalna plača v Bolgariji 604 evre in 1707 evrov v Luksemburgu po PPS, kar pomeni, da je bila dejanska najvišja minimalna plača le trikrat višja od najnižje. Na podlagi tega kazalnika je možno države razdeliti v dve skupini: v tiste, ki imajo minimalno plačo višjo od tisoč evrov po PPS in tiste, ki imajo višino minimalne plače nižjo od tisoč evrov po PPS.

Foto: Pixabay

V prvo skupino se uvrščajo od najvišje do najnižje Luksemburg, Nemčija, Belgija, Francija, Irska, Slovenija, Španija, Poljska, in Litva. Višina njihove minimalne plače se giba od 1.038 evrov po PPS do 1.707 evrov. V drugo skupino spadajo Romunija, Portugalska, Malta, Hrvaška, Grčija, Madžarska, Češka, Estonija, Slovaška, Latvija in Bolgarija. Najnižja minimalna plača v drugi kategoriji je v Bolgariji (604 evre po PPS) in najvišja v Romuniji (949 evrov po PPS).

Sara Rančigaj