fbpx

Slovenija se uvršča med najboljše države s stabilno demokracijo in uspešno gospodarsko preobrazbo

Foto: Matic Štojs Lomovšek

Slovenija se po transformacijskem indeksu BTI uvršča na 6. mesto med 137 proučevanimi državami in spada med države, ki so se najbolje preoblikovale v demokracijo. Najuspešnejša je na področju gospodarskega preoblikovanja in politične transformacije. V kontekstu gospodarske preobrazbe, ki je del indeksa BTI, se uvršča na odlično 4. mesto. Najboljše rezultate dosega na področju socialno-ekonomskega razvoja, zasebne lastnine, organiziranosti trga in konkurence, monetarne in fiskalne stabilnosti ter sistema blaginje. 

Transformacijski indeks BTI indeks analizira procese preoblikovanja v demokracijo in tržno gospodarstvo v mednarodni primerjavi ter identificira uspešne strategije za miroljubne spremembe. Bertelsmann Stiftung ugotavlja, da splošno države po transformacijskem indeksu BTI nazadujejo v procesih preoblikovanja, medtem pa se zmanjšuje tudi kakovost demokracije zaradi naraščajoče avtokracije po svetu.

Slovenija se skupaj z ostalimi 14 državami uvršča med tiste države, ki so v zadnjih 20 letih okrepile demokracijo in so stabilne, kljub neštetim izzivom preobrazbe pa jim je uspelo ohraniti visoko raven demokracije. V to skupino držav se uvrščajo Bocvana in Mavricij v Afriki, Južna Koreja in Tajvan v Aziji, Čile, Kostarika in Urugvaj v Latinski Ameriki, Jamajka na Karibih ter Češka, Estonija, Latvija, Slovaška in kot že omenjeno Slovenija.

Indeks BTI po posameznih indeksih v Sloveniji (Vir: Bertelsmann Stiftung)

Slovenija se po indeksu BTI uvršča na 6. mesto med 137 preučevanimi državami, ki so se najbolje preoblikovale v demokracijo. Najboljša je na področju gospodarskega preoblikovanja in politične transformacije, nekoliko slabše pa ji kaže na področju indeksa upravljanja. Najboljši smo na področju socialno-ekonomskega razvoja, organiziranosti trga, zasebne lastnine in državnosti. Pri učinkoviti rabi virov, zmožnostih preoblikovanja ter politični in družbeni integraciji pa še imamo za izboljšave še nekaj manevrskega prostora.

Slovenija na 4. mestu po gospodarski preobrazbi
Stanje gospodarske preobrazbe v BTI se meri s sedmimi merili, ki temeljijo na skupno 14 kazalcih. Koncept tržnega gospodarstva ne vključuje le gospodarske uspešnosti, politike konkurence in lastninskih pravic, temveč vsebuje tudi socialno varnost in nadomestila, enake možnosti in trajnostni razvoj. Najvišji indeks gospodarske preobrazbe dosega Tajvan (9,36), sledita pa mu Češka (9,32) in Estonija (9,29). Slovenija je na odličnem 4. mestu, kjer vrednost indeksa znaša 9,11. Sloveniji sledijo Litva (9,04), Slovaška (8,79), Singapur (8,68) in Latvija (8,61).

finance gospodarstvo

Foto: Pixabay

Slovenija v smislu gospodarske preobrazbe dosega najvišje rezultate na področju socialno-ekonomskega razvoja (10), zasebne lastnine (10), organiziranosti trga in konkurence (9,8), monetarne in fiskalne stabilnosti (9) ter sistema blaginje (9). Svoj končni rezultat pa bi lahko še izboljšala s povišanjem gospodarske učinkovitosti (8) in trajnostnega razvoja (8).

Sara Rančigaj