fbpx

Umar: Ugodna gospodarska aktivnost in zgodovinsko visoka zaposlenost

Foto: Vlada RS

Večina kazalnikov gospodarske aktivnosti za zadnje četrtletje leta 2021 v Sloveniji kaže na ohranjanje razmeroma ugodnih gibanj izvoznega dela gospodarstva in domače proizvodnje. Brezposelnost še naprej pada, zmanjšuje se tudi število dalj časa brezposelnih, medtem ko je vedno več prostih delovnih mest. 

“V Sloveniji večina kazalnikov gospodarske aktivnosti tudi v zadnjem četrtletju lanskega leta kaže na ohranjanje razmeroma ugodnih gibanj izvoznega dela gospodarstva in domače potrošnje, poslabšanje epidemičnih razmer pa je vplivalo zlasti na kazalnike zaupanja v storitvenih dejavnostih,” piše v uvodu Ekonomskega ogledala št.1/2022, ki ga je na temo ohranjanja ugodnih gospodarskih gibanj ob nadaljnjem zniževanju brezposelnosti pripravil Urad Republike Slovenije za Makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Pri Umarju so izpostavili, da je bila aktivnost v večini gospodarskih dejavnosti na začetku zadnjega četrtletja medletno opazno višja in je presegala vrednosti pred začetkom epidemije. Zasluge pripisujejo nizki osnovi v letu 2020 pred začetkom epidemije.

Negotovost v turizmu in gradbeništvu
“Negotovost, povezana s poslabšanjem epidemičnih razmer, je na splošno razpoloženje v gospodarstvu vplivala zlasti v začetku zadnjega četrtletja, v storitvenih dejavnostih pa vse do konca leta,” so izpostavili. Še vedno pa so v zaostanku dejavnosti, povezane s turizmom in gradbeništvom.

(foto: Umar)

Pri Umarju ravno tako poročajo, da je ob koncu leta 2021 zaposlenost na zgodovinsko visoki ravni, brezposelnost pa se še naprej znižuje. Zaradi velikega povpraševanja po delovni sili se je tekom leta 2021 znižalo tudi število dolgotrajno brezposelnih. Teh je vseeno še vedno nekoliko več kot pred začetkom epidemije covid-19.

“Sloveniji večina kazalnikov gospodarske aktivnosti kaže na ohranjanje relativno ugodnih gibanj izvoznega dela gospodarstva in domače potrošnje tudi v zadnjem četrtletju lanskega leta; poslabšanje epidemičnih razmer je vplivalo predvsem na kazalnike zaupanja v storitvenih dejavnostih,” so dodali pri Umarju.

Visoka inflacija
Inflacija še naprej raste, trenutno znaša 4,9 odstotka, k njeni rasti pa naj bi po trditvah Umarja najbolj doprinesle višje cene energentov, cene hrane in cene trajnega ter poltrajnega neenergetskega industrijskega blaga. “Višja rast cen je povezana z visokimi cenami surovin in energentov na svetovnih trgih ter težavami v dobavnih verigah, kar se prek uvoznih cen in cen industrijskih proizvodov slovenskih proizvajalcev vse bolj preliva v domače cene življenjskih potrebščin.”

Celotno Ekonomsko ogledalo št. 1/2022: ohranjanje ugodnih gospodarskih gibanj ob nadaljnjem zniževanju brezposelnosti, ki ga je pripravil Umar, najdete TUKAJ.

Sara Kovač