Letos je javnofinančni primanjkljaj višji

Foto: Freepik

Javnofinančni primanjkljaj se je v prvem letošnjem četrtletju ustavil pri 544 milijonih evrov oziroma pri 3,6 odstotka BDP. Tako pravijo zadnji podatki statističnega urada (Surs), ki ugotavlja, da je številka višja od lanske, ko je primanjkljaj znašal 416 milijonov evrov oziroma 3,1 odstotka BDP. Znana je tudi višina javnega dolga ob koncu marca.

Že deveto četrtletje zapored je bilo sicer v prvih treh mesecih tega leta v sektorju država zaznati rast skupnih prihodkov. Ti so znašali nekaj manj kot 6,27 milijarde evrov in bili medletno višji za 486 milijonov evrov ali za 8,4 odstotka.

Skupne prihodke so ob nizki brezposelnosti najbolj povečali prihodki od socialnih prispevkov, ki so se v primerjavi s prvim četrtletjem lani dvignili za 223 milijonov evrov ali 9,9 odstotka. Davčni prihodki so bili medtem višji za 182 milijonov ali 6,5 odstotka.

Povečanje izdatkov za sredstva za zaposlene
Nominalno so se ob dvigu plač v javnem sektorju najbolj povečali izdatki za sredstva za zaposlene, in to za 156 milijonov evrov ali 10 odstotkov. Subvencije podjetjem in gospodinjstvom so bile višje za 152 milijonov evrov ali za 97,6 odstotka. Izdatki za bruto investicije v osnovna sredstva so bili višji za 152 milijonov evrov ali za 24,1 odstotka, izdatki za socialna nadomestila pa za 120 milijonov evrov ali za 4,7 odstotka.

Foto: Freepik

Javni dolg znaša kar 70 odstotkov BDP
Daleč največji del javnega dolga pa je dosegel dolg države na centralni ravni, in sicer 41,39 milijarde evrov ali 68,2 odstotka BDP. Skupni dolg občin je bil medtem pri 1,02 milijarde evrov ali 1,7 odstotka BDP. Pokojninska in zdravstvena blagajna sta bili ob koncu prvega četrtletja brez dolga. A še bolj kot prihodki so se zvišali javnofinančni odhodki. Skupni izdatki države so tako dosegli 6,81 milijarde evrov in bili v primerjavi z izdatki v enakem četrtletju lani višji za 613 milijonov evrov ali za 9,9 odstotka.

Do konca leta naj bi se primanjkljaj po napovedih finančnega ministrstva povzpel na 2,621 milijarde evrov, kar bi predstavljalo štiri odstotke BDP. Nekoliko naj bi se nominalno povečal tudi dolg, in sicer na 44,609 milijarde evrov. Bruto javni dolg, kar pomeni zadolžitev države, je bil ob koncu prvega trimesečja 2023 pri 42,19 milijarde evrov ali 69,5 odstotka BDP. Medletno je bil nominalno višji za 946 milijonov evrov ali 2,3 odstotka.

Ana Horvat