fbpx

Umar: Obseg blagovne menjave in predelovalnih dejavnosti presega ravni pred epidemijo!

Foto: Pixabay

Maja je bila blagovna menjava nekoliko nižja od aprila, realni uvoz in izvoz pa še naprej presegata primerljive ravni izpred začetka epidemije. Aprila in maja se je rast izvoza nekoliko umirila, kar je povezano z nižjim izvozom vozil, deloma pa tudi z upočasnitvijo rasti industrije v največjih državah partnericah. Obeti so še naprej ugodni in povezani s pričakovanim okrevanjem aktivnosti v naših glavnih trgovinskih partnericah, podjetja pa so glede prihodnjega povpraševanja še naprej bolj optimistična kot pred pričetkom epidemije

Po podatkih Urada za makroekonomski razvoj sta obsega blagovne menjave in proizvodnje predelovalnih dejavnosti še naprej precej presegala primerljive ravni izpred začetka epidemije. Junija so se izvozna pričakovanja zopet izboljšala, nadaljevanje ugodnih gibanj v izvoznem delu gospodarstva na prehodu v julij nakazujeta tudi obseg prometa tovornih vozil po slovenskih avtocestah in poraba elektrike. Promet tovornih vozil je bil medletno precej večji, nekoliko je presegal tudi obseg v istem obdobju leta 2019. Tudi poraba elektrike je bila ob nizki lanski osnovi medletno višja, zaostanek za primerljivim obdobjem leta 2019 pa je bil ob postopno večji aktivnosti v turizmu nekoliko manjši kot v prejšnjih tednih.

Blagovna menjava se je maja nekoliko znižala, a ostala višja kot lani. Realni izvoz in uvoz blaga v države EU že od konca lanskega leta dosegata primerljive ravni pred izbruhom epidemije, hkrati pa prihaja do vidnejših mesečnih nihanj, predvsem zaradi spreminjanja zajezitvenih ukrepov v Sloveniji in naših trgovinskih partnericah. V aprilu in maju je prišlo do prekinitve rasti izvoza blaga, kar je po oceni Statističnega urada Republike Slovenije povezano z nižjim izvozom vozil, deloma pa tudi z upočasnitvijo rasti industrije v naših največjih trgovinskih državah partnericah (Nemčija, Italija, Francija).

Obsega blagovne menjave in proizvodnje predelovalnih dejavnosti sta maja še naprej precej presegala primerljive ravni izpred začetka epidemije (Foto: SURS)

Slednje je vplivalo na prekinitev rasti menjave proizvodov za vmesno porabo. Manj ugodna gibanja uvoza pa tudi povezujejo z nekoliko nižjo aktivnostjo predelovalnih dejavnosti v Sloveniji. V prvih petih mesecih letos sicer ostaja medletna rast blagovne menjave visoka in je deloma povezana z zelo nizko aktivnostjo aprila in maja lani (učinek osnove). Obeti so še naprej ugodni in povezani s pričakovanim okrevanjem aktivnosti v naših glavnih trgovinskih partnericah. Junija so se izvozna pričakovanja zopet izboljšala, podjetja pa so bila glede prihodnjega tujega povpraševanja še naprej bolj optimistična kot pred pričetkom epidemije.

Foto: Pixabay

Slovenija je maja 2021 izvozila za 3,2 milijarde evrov, uvozila pa za 3,4 milijarde evrov blaga. Vrednost izvoza blaga je bila v maju 2021 za 31,2 odstotka višja kot v maju 2020, vrednost uvoza blaga pa za 51,6 odstotka. Vrednosti obeh, izvoza in uvoza, sta bili v maju 2021, višji od povprečnih mesečnih vrednosti obeh v prejšnjem letu (vrednost izvoza za 16,4 odstotka, vrednost uvoza za 27,8 odstotka). Vrednost uvoza je bila v maju 2021 drugič zapored višja od vrednosti izvoza. Pokritost uvoza z izvozom je bila 93,4-odstotna, primanjkljaj je znašal 0,2 milijarde evrov.

Izvoz v države članice EU in uvoz iz njih višja kot v maju 2020
Slovenija je približno dve tretjini celotne blagovne menjave, ustvarjene v maju 2021, ustvarila v trgovanju z državami članicami EU; pri izvozu je bil ta delež 67,0-odstoten, pri uvozu 65,3-odstoten. Izvozila je v države članice v maju 2021 za 2,1 milijarde evrov blaga ali vrednostno za 34,8 odstotkov več kot v maju 2020, uvozila pa je za 2,2 milijarde evrov blaga ali za 43,8 odstotkov več kot v maju 2020. V države, ki niso članice EU, je Slovenija izvozila za 1,1 milijarde evrov blaga, od tam pa je uvozila za 1,2 milijarde evrov blaga. Vrednost blaga, ki ga je v maju 2021 izvozila v te države, je bila za 24,3 odstotkov višja kot v maju 2020, vrednost blaga, ki ga je v maju 2021 iz omenjenih držav uvozila, pa je bila za 68,8 odstotka višja kot v maju 2020.

Izvoz in uvoz v prvih petih mesecih 2021 višja kot v istem obdobju 2020
Obseg blagovne menjave je bil v letu 2021 do konca maja večji od obsega blagovne menjave v istem obdobju leta 2020. Izvoz je bil namreč v obdobju od januarja do maja 2021 višji za 18,6 odstotka, uvoz pa za 23,3 odstotka. Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 0,3 milijarde evrov, pokritost uvoza z izvozom pa je bila 102,2-odstotna.

Sara Rančigaj