fbpx

BDP se je na letni ravni zvišal za pet odstotkov, kar je v proračun prineslo za petino višje prihodke

Foto: Pixabay

Bruto domači proizvod – BDP je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 odstotka višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  (po desezoniranih podatkih) za 4,8 odstotka višji kot v tretjem četrtletju 2020 in  za 1,3 odstotka višji kot v drugem četrtletju 2021. Odprto gospodarstvo in gospodarska rast pa pozitivno vplivata na prihodke v državnem proračunu – v prvih desetih mesecih tega leta je državni proračun v tem obdobju zabeležil več kot 8,99 milijarde evrov prihodkov, kar je 19,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V desetih mesecih letošnjega leta so bili glede na primerljivo obdobje lani v proračunu višji prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb (50,1 odstotka več), dohodnine (35,9 odstotka več) in davka na dodano vrednost (17 odstotka). 

Bruto domači proizvod – BDP je bil v prvih devetih mesecih 2021 za 7,4 odstotka višji kot v istem obdobju 2020. V tretjem četrtletju 2021 je bil  – po desezoniranih podatkih – za 4,8 odstotka višji kot v tretjem četrtletju 2020 in  za 1,3 odstotka višji kot v drugem četrtletju 2021, je poročal Statistični urad Republike Slovenije. Tudi v tretjem četrtletju 2021 so k rasti BDP – tako kot v drugem – največ prispevale končna potrošnja gospodinjstev in bruto investicije, vpliv salda menjave s tujino pa je bil negativen.

Končna potrošnja gospodinjstev se je v tretjem četrtletju 2021 povečala za 9,3 odstotka. Izdatki gospodinjstev so se povečali pri vseh vrstah blaga in storitev razen pri avtomobilih. Bruto investicije v osnovna sredstva so se v tretjem četrtletju 2021 povečale za 9,6 odstotka. Najbolj so se povečale investicije v druge stroje in opremo, in sicer za 22,8 odstotka. Sicer pa so se investicije povečale v večino osnovnih sredstev.  Povečale so se tudi zaloge: te so k rasti BDP prispevale 3,2 odstotne točke.

Gibanje BDP (Vir: SURS)

Tudi v tem četrtletju – kot v prejšnjem – se je uvoz povečal izraziteje kot izvoz. Uvoz se je povečal za 19,9 odstotka, izvoz pa za 10,6 odstotka. Povečala sta se tako izvoz in uvoz blaga in storitev, le da je bila rast storitev precej višja kot rast blaga. Ker je bila stopnja rasti uvoza višja od stopnje rasti izvoza in slabših pogojev menjave, je bil prispevek zunanjetrgovinskega presežka k rasti BDP tokrat izrazito negativen (za pet odstotnih točk).

Zaposlenost se je povečala za 2,5 odstotka
V tretjem četrtletju 2021 je bila stopnja brezposelnosti 4,5-odstotna, nekoliko višja kot v prejšnjem četrtletju, a nižja kot pred enim letom. Zvišala se je tudi stopnja delovne aktivnosti. Več je bilo študentskega dela. Skupna zaposlenost je v tretjem četrtletju 2021 znašala 1.065.700 oseb, kar je bilo za okoli 26.500 ali 2,5 odstotka oseb več kot v tretjem četrtletju 2020. To je bila najvišja zaposlenost, odkar imamo na voljo te podatke (tj. od 1995). Največ novih zaposlitev je bilo sklenjenih v predelovalnih dejavnostih, gradbeništvu in  drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih.

Foto: Pixabay

V prvih desetih mesecih tega leta je državni proračun v tem obdobju zabeležil več kot 8,99 milijarde evrov prihodkov, kar je 19,6 odstotka več kot v enakem obdobju lani. V desetih mesecih letošnjega leta so bili glede na primerljivo obdobje lani višji prihodki iz davka od dohodkov pravnih oseb (50,1 odstotka več), dohodnine (35,9 odstotka več) in davka na dodano vrednost (17 odstotkov).

Izdatki za obresti so bili letos nižji
Odhodki državnega proračuna so v prvih desetih mesecih znašali 11,33 milijarde evrov in so glede na primerljivo obdobje lani narasli za 13,9 odstotka, torej z nižjo stopnjo, kot so glede na lani narasli prihodki državnega proračuna. Slovenija je še vedno v fazi okrevanja in odpravljanja posledic epidemije. Izdatki za obresti so bili v desetih mesecih letošnjega leta za 44,4 milijona evrov nižji kot v enakem obdobju lani. Iz državnega proračuna je bilo v desetih mesecih letošnjega leta namenjenih 752,1 milijona evrov za investicije, kar je 50,9 odstotka več kot v enakem obdobju leta 2020.

Sara Rančigaj