fbpx

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini šestič zapored večji kot v prejšnjem mesecu

Foto: Pixabay

Obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v oktobru 2021 večji kot v septembru 2021. Tokrat se je na mesečni ravni povečal šestič zapored. Večji je bil tudi na letni ravni, saj je bil v primerjavi z oktobrom 2020 skupen obseg prodaje v oktobru 2021 večji za 15,7 odstotka. V prvih desetih mesecih 2021 pa je bil skupen obseg prodaje za 10,6 odstotka večji kot v istem obdobju leta 2020. Oba kazalnika sta višja predvsem zaradi strogih omejevalnih ukrepov v prejšnjem letu, saj je letos manj omejevalnih ukrepov omogočalo večjo rast obsega prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini.

Skupen obseg prodaje v storitvenih dejavnostih in trgovini je bil v oktobru 2021 za 0,7 odstotka večji kot v prejšnjem mesecu. To je bilo šesto zaporedno mesečno povečanje. Povečal se je sicer le v trgovini, in to za 0,8 odstotka, medtem ko se je v storitvenih dejavnostih za 1,6 odstotka zmanjšal, poroča Statistični urad Republike Slovenije.

Med storitvenimi dejavnostmi se je na mesečni ravni povečal v informacijskih in komunikacijskih dejavnostih (za 0,8 odstotka) in v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih (za 0,1 odstotka). Zmanjšal se je najizraziteje v strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih (za 3,9 odstotka); sledile so dejavnosti promet in skladiščenje (za 0,8 odstotka), gostinstvo (za 0,3 odstotka) in poslovanje z nepremičninami (za 0,1 odstotka).

Indeks obsega v storitvenih dejavnostih in trgovini v Sloveniji (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

V primerjavi z oktobrom 2020 je bil skupen obseg prodaje v oktobru 2021 večji za 15,7 odstotka. Od tega v storitvenih dejavnostih za 18,1 odstotka in v trgovini 11,8 odstotka zaradi strogih omejevalnih ukrepov v prejšnjem letu. Letos pa so manj strožji ukrepi botrovali k večjemu obsegu prodaje storitev in trgovini.

Foto: STA

Obseg prodaje se je povečal v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v gostinstvu (za 71,1 odstotka). Sledile so druge raznovrstne poslovne dejavnosti (za 27,9 odstotka), poslovanje z nepremičninami (za 20,2 odstotka), promet in skladiščenje (za 11,7 odstotka), informacijske in komunikacijske dejavnosti (za 10,6 odstotka) ter strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (za 6,3 odstotka).

Kot posamezna dejavnost pa so sicer najvišjo rast zabeležili v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanjem povezane dejavnosti (za 349,9 odstotka), saj so letos dopustniki raje koristili agencijske storitve, ki so jim omogočile večjo varnost pri potovanjih.

V primerjavi z oktobrom 2019, ko še nismo imeli krize s koronavirusom, je bil obseg prodaje večji za 5,4 odstotka. V trgovini je bil večji za 7,3 odstotka, v storitvenih dejavnostih pa za pet odstotkov.

V prvih desetih mesecih 2021 je bil skupen obseg prodaje za 10,6 odstotka večji kot v istem obdobju leta 2020; v storitvenih dejavnostih je bil večji za enajst odstotkov, v trgovini pa za deset odstotkov. Povečal se je v vseh skupinah storitvenih dejavnosti, najbolj v poslovanju z nepremičninami (za 25,8 odstotka). Tudi tukaj velja podobno kot pri primerjavi z istim mesecem leto prej, saj se je obseg prodaje lahko povečeval na račun bolj ugodnih oziroma manj strožjih omejevalnih ukrepov.

Foto: Pixabay

Po dejavnosti so najvišji porast obsega prodaje zabeležile dejavnosti pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti (za 43,1 odstotka), oglaševanje in raziskovanje trga (za 34,2 odstotka) in dejavnost potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezane dejavnosti (za 29,8 odstotka).

Sara Rančigaj