Razpoloženje v gospodarstvu boljše, tudi prodaja je bila medletno in v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2019 višja

Foto: Pixabay

Razpoloženje v gospodarstvu se je januarja ponovno nekoliko izboljšalo kljub negativnim vplivom motenj v dobavnih verigah in negotovosti, povezani z razvojem epidemije. Prodaja na osnovi davčno potrjenih računov je bila v prvi polovici januarja medletno višja za 19 odstotkov in je tudi nekoliko presegala raven iz enakega obdobja 2019. V trgovini se je prodaja novembra lani še povečala, po zmanjšanju v oktobru pa ponovno tudi v tržnih storitvah, kjer so le še storitve potovalnih in zaposlovalnih agencij zaostajale za ravnmi izpred epidemije.

Kazalnik gospodarske klime se je januarja tretji mesec zapored zvišal in ostaja opazno višji od dolgoletnega povprečja. Na mesečni ravni se je zaupanje zvišalo v večini dejavnosti, v predelovalnih dejavnostih in med potrošniki pa je ostalo na enaki ravni kot decembra lani. Januarja je bilo zaupanje precej višje kot v enakem obdobju lani, ko so še bili v veljavi strogi ukrepi za zajezitev širjenja epidemije, v predelovalnih dejavnostih in gradbeništvu pa je bilo zaupanje višje tudi v primerjavi z enakim obdobjem leta 2019, navaja Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR).

Zaupanje v gradbeništvu je bilo tudi opazno višje od dolgoletnega povprečja (za 39 odstotnih točk), pri predelovalnih dejavnostih pa za 10 odstotnih točk. Kljub izboljšanju razpoloženja v gospodarstvu pa so še vedno prisotni omejitveni dejavniki. Pri predelovalnih dejavnostih to povezujejo z aktualnimi razmerami v mednarodnem okolju (ozka grla pri dobavi surovin, višanje cen surovin in energentov), v trgovini na drobno in med potrošniki pa z negotovostjo v zvezi z epidemičnimi razmerami in ukrepi.

Gospodarska klima, januar 2022 (Vir: UMAR)

Prodaja v trgovini se je novembra lani še povečala. Mesečna rast je bila predvsem posledica rasti prodaje v trgovini na debelo. Na (nizki) doseženi ravni je ostala prodaja v trgovini z motornimi vozili, ki je ob podaljšanih rokih dobave avtomobilov kot edina izmed glavnih panog zaostajala za prodajo iz leta 2019. Na doseženi ravni je ostala tudi prodaja v trgovini na drobno, kjer se je še okrepil prihodek v trgovini z neživili, po visoki rasti v preteklem mesecu pa zmanjšal v trgovini z motornimi gorivi.

Prihodek v trgovini med novembrom in decembrom 2021 (Vir: UMAR)

Manjša je bila tudi prodaja v trgovini z živili, pijačami in tobačnimi izdelki, ki se je po predhodnih podatkih nadalje zmanjšala tudi decembra lani. Po stagnaciji v letu 2020 se je prodaja v zadnji panogi v celem letu 2021 okrepila za 7,9 odstotka, v trgovini na drobno skupaj pa za 18,8 odstotka ob še višji rasti prodaje motornih goriv in neživil.

Prihodek tržnih storitev se je medletno povišal
Realni prihodek tržnih storitev se je v lanskem novembru ponovno povečal, v primerjavi s predhodnim mesecem je bil večji za dva odstotka, medletno za 18,9 odstotka. Prihodek se je močno okrepil v prometu in skladiščenju ter strokovno-tehničnih dejavnostih, kar je bila predvsem posledica ponovne visoke rasti v kopenskem prometu ter arhitekturno-projektantskih storitvah. V informacijsko-komunikacijskih dejavnostih se je prihodek ohranil na visoki ravni predhodnega meseca.

Prihodek v tržnih storitvah, november 2021 (Vir: UMAR)

Po stagnaciji v predhodnih mesecih se je prihodek najbolj zmanjšal v drugih poslovnih dejavnostih predvsem zaradi nadaljnjega upadanja prihodka v zaposlovalnih agencijah. Ob nadaljnji zaostritvi epidemičnih razmer in omejitev pri poslovanju se je nadaljevalo upadanje prihodka v gostinstvu. Prihodek je bil novembra lani medletno višji v vseh tržnih storitvah, glede na isti mesec leta 2019 pa je močno zaostajal le še v potovalnih in zaposlovalnih agencijah (za 46 odstotkov oziroma 22 odstotkov).

Medletno in v primerjavi z enakim obdobjem pred krizo višja tudi skupna prodaja
Po podatkih o davčnem potrjevanju računov je bila skupna prodaja med 9. in 22. januarjem 2022 medletno višja za 19 odstotkov in za en odstotek višja kot v enakem obdobju 2019. Medletna rast se je v primerjavi z rastjo v prejšnjih dveh tednih močno zmanjšala, kar je bila tudi posledica poslabšanja epidemičnih razmer. Posledično se je povečalo število ljudi v karantenah, izolaciji in samoizolaciji, kar se je odrazilo v nižji medletni rasti prodaje v vseh panogah.

Prodaja na osnovi davčno potrjenih računov od 9. do 22. januarja 2022 (Vir: UMAR)

Čeprav nižja, pa je še vedno ostala zelo visoka medletna rast v dejavnostih, ki so bile na začetku leta 2021 še vedno skoraj v celoti zaprte – to so bile predvsem storitve, povezane s turizmom. Precej manjša kot v prejšnjih dveh tednih je bila tudi rast skupne prodaje v primerjavi s prodajo iz enakega obdobja 2019. Rast v trgovini se je znižala na en odstotek (pri tem je bila prodaja v trgovini na drobno manjša kot v letu 2019), zaostanek za predkrizno ravnjo pa se je pri večini ostalih panog povečal.

Sara Rančigaj