Simič: Vlada laže o sivi ekonomiji

mag. Ivan Simič je davčni strokovnjak, ki je med drugim vodil vladni svet za debirokratizacijo.(Foto: STA)

Pri razlogih za ponovno uvedbo tiskanja računov pogosto omenjajo, da se je v letu 2022 v primerjavi z letom 2019 povečala siva ekonomija – kar že po kmečki logiki ni najbolj smiselno glede na to, da obveznost izdajanja računov v času prejšnje vlade ni bila ukinjena, pač pa zgolj njihovo tiskanje. Na to opozarja tudi nekdanji generalni direktor Fursa Ivan Simič: “Končno smo v času digitalizacije, to je v času brezpapirnega poslovanja. Dejstvo je, da so se tudi po uvedbi te spremembe računi še zmeraj izdajali in tiskali. Redki so bili tisti, ki računov niso tiskali,” je zapisal v svojem blogu in poudaril, da je govoriti o povečanju sive ekonomije zaradi manjšega števila izdanih računov ob istočasnem zelo visokem povečanju prihodkov milo rečeno neresno.

“Ob vsem tem pa nisem zasledil, da bi odgovorni na ministrstvu za finance in na Finančni upravi Republike Slovenije povedali, da so bili v letu 2022 prihodki po davčnih blagajnah za 4,67 milijarde evrov višji kot leta 2019 in temu primerno so bili višji tudi davčni prihodki. Kje je potem siva ekonomija,” je na svojem blogu zapisal davčni strokovnjak Ivan Simič in dodal, da je delno to tudi zaradi inflacije in gospodarske rasti, vendar pa to nikakor ni edini razlog.

V nadaljevanju je predstavil podatke, ki jih je prejel od Finančne uprave Republike Slovenije. Z njimi dokazuje, da ni sledu o povečanju sive ekonomije. “O njenem povečanju bi lahko govorili, če bi se zmanjšali prihodki na podlagi izdanih računov po davčnih blagajnah in s tem davčni prihodki. V Sloveniji pa se je zgodilo ravno nasprotno,” je pojasnil. Simič je s tabelo prikazal tudi število izdanih računov v januarju in februarju v zadnjih petih letih. Razbrati je, da se je zaradi covida število izdanih računov po marcu 2020 zmanjšalo, kar je popolnoma normalno, saj je šlo za epidemijo in velike omejitve poslovanja. “Toda januarja in februarja 2022 se je število izdanih računov zvišalo in gre proti starim številkam. Tako je letos januarja bilo izdanih 69.710.431 računov in pričakovati je, da bo naslednje leto število izdanih računov doseglo številko iz leta 2019,” je napovedal.

Foto: zajetje zaslona simic-partnerji.si

Tudi zmanjšanje števila izdanih računov v februarju 2023 je po Simičevi oceni skladno s podatki iz preteklih let, letošnje leto in tudi leto 2022 se mu zdita glede na predhodni dve koronski leti uspešni. “Zato ne vidim nobenega dokaza, da se je povečala siva ekonomija, kar trdita ministrstvo za finance in Finančna uprava Republike Slovenije,” je poudaril in dodal: “Vam, spoštovani bralci, prepuščam odločitev, da podate mnenje, kako razumete te podatke, in ali so bili poslanci in mediji zavedeni, ko so poročali o velikem povečanju sive ekonomije, čeprav so se prihodki zvišali za 4,67 milijarde evrov.”

“Za preučevanje pojava sive ekonomije je treba ta pojav najprej enotno definirati, nato izmeriti oziroma oceniti in na teh rezultatih graditi politike, strategije in ukrepe za njeno zajezitev. Pavšalne, nestrokovne in metodološko neustrezne ocene vzrokov in obsega sive ekonomije lahko vodijo do neustreznih odločitev na področju davčne, podjetniške, socialne in še kakšne politike. Na napačni osnovi namreč te ne dosežejo svojih ciljev dovolj učinkovito oziroma jih sploh ne dosežejo. Uradne “ocene” pa so pomemben vir številnim mednarodnim institucijam pri vrednotenju stanja in tveganj javnofinančnega in gospodarskega okolja (OECD; IMF, Evropska komisija), zato to področje terja ustrezno raven skrbnosti in relevantnosti. Nikakor ni strokovno dopustno podajati ocen obsega sive ekonomije zgolj na podlagi enega kazalnika (število izdanih računov), ki nikoli ni prestal nobene strokovne presoje, analize oziroma raziskave,” je prispeval svojo oceno tudi strokovnjak, ki se je v preteklosti aktivno ukvarjal s področjem sive ekonomije.

Govoriti o povečanju sive ekonomije zaradi manjšega števila izdanih računov ob istočasnem zelo visokem povečanju prihodkov je milo rečeno neresno, je sklenil nekdanji generalni direktor Fursa in odgovorni urednik revije Denar Ivan Simič ter dodal v premislek: Kaj pa, če je bila siva ekonomija višja leta 2019 in ne leta 2022, saj je bilo izdanih veliko računov, prihodki pa so bili nižji kot leta 2022? Članek, v katerem Simič določene podatke tudi natančneje analizira, je v celoti dostopen tukaj.

Sara Bertoncelj