Slovenija beleži nov padec industrijske proizvodnje

Slika je simbolična. Foto: Freepik

Vrednost industrijske proizvodnje v Sloveniji se je avgusta na mesečni ravni znižala za 1,1 odstotka, letno pa za 12,4 odstotka. Prihodek od prodaje na področju industrije pa se je mesečno zvišal za 1,7 odstotka, letno pa znižal za 10,4 odstotka. 

Državni statistični urad je sporočil, da se je skupna vrednost industrijske proizvodnje meseca avgusta glede na julij zmanjšala tako v predelovalnih obratih kot na področju rudarstva. V enem in drugem primeru za 1,9 odstotka, medtem ko se je v oskrbi z električno energijo, plinom in paro dvignila za 4,4 odstotka.

Vrednost industrijske proizvodnje je na mesečni ravni upadla na področju izdelkov široke porabe, in sicer za 19,7 odstotka, ter pri tistih za vmesno porabo (za 2,7 odstotka). Je pa v primeru izdelkov na naložbe zrasla za 16,9 odstotka. Če primerjamo s prejšnjim avgustom, je skupna vrednost proizvodnje v oskrbi z elektriko, plinom in paro nižja za 24,5 odstotka, poroča STA.

Na področju predelovalnih dejavnosti je nižja za 12,1 odstotka in na področju rudarstva za 4,7 odstotka. V prvem letošnjem osemmesečju pa je bila skupna vrednost industrijske proizvodnje v primerjavi z enakim lanskoletnim obdobjem nižja za 5,1 odstotka. Prihodek od industrijske prodaje je avgusta v mesečni primerjavi zrasel na obeh trgih, na domačem za 3 odstotke, na tujem pa za 1,4 odstotka.

Na letni ravni je na obeh trgih zabeležil upad, na domačem za 2,7 odstotka, na tujem pa za 12,8 odstotka. Prihodek od prodaje na področju predelovalnih dejavnosti je bil z ozirom na julij višji za 1,6 odstotka, v rudarstvu pa nižji za 2,4 odstotka. Če primerjamo s prejšnjim avgustom, se je na področju predelovalnih dejavnosti znižal za 10,8 odstotka, na področju rudarstva pa dvignil za 25,3 odstotka.

Domen Mezeg