fbpx

Stopnja brezposelnosti v Sloveniji vztrajno pada: V drugem četrtletju za petino manj brezposelnih!

Foto: STA

Brezposelnost v Sloveniji je po okrevanju gospodarstva in odprtju dejavnosti izjemno padla, kar lahko pripisujemo tudi številnim učinkovitim ukrepom vlade za blažitev posledic epidemije koronavirusa. Trenutno imamo v Sloveniji kljub epidemiji nižjo brezposelnost, kot smo jo imeli pred epidemijo, kar je izjemno dobra novica. Statistični urad Republike Slovenije je namreč naredil analizo stopnje brezposelnosti v drugem četrtletju 2021 v primerjavi s prejšnjim četrtletjem in je ta za več kot odstotno točko nižja kot v prejšnjem četrtletju. 

Podatki kažejo, da je bilo v drugem četrtletju 2021 44.000 prebivalcev brezposelnih, 979.000 pa delovno aktivnih; od teh jih je bilo 82 odstotkov zaposlenih v delovnem razmerju, desetina pa samozaposlenih.

Stopnja brezposelnosti je bila 4,3-odstotna
Med prebivalci Slovenije v zasebnih gospodinjstvih je bilo v drugem četrtletju leta 2021 44.000 brezposelnih, to je 11.000 manj kot v prejšnjem četrtletju oz. za petino (20 odstotkov) manj. Stopnja brezposelnosti je bila 4,3-odstotna, za 1,3 odstotne točke nižja kot v prejšnjem četrtletju. Med ženskami je bila višja (5,4-odstotna) kot med moškimi (3,5-odstotna).

Foto: Statistični urad RS

Število delovno aktivnih za 5 odstotkov višje kot v 1. četrtletju 2021
Stopnja delovne aktivnosti je bila v drugem četrtletju 2021 za 2,9 odstotne točke višja kot v prvem četrtletju 2021. Bila je 56,1-odstotna. V starostni skupini 20–64 let je bila 76,8-odstotna, kar je bilo za 3,9 odstotne točke več kot v prejšnjem četrtletju. Število delovno aktivnih (979.000) je bilo v drugem četrtletju 2021 za 5 odstotkov višje kot v prejšnjem četrtletju; višje je bilo tako med moškimi kot med ženskami. V primerjavi s prejšnjim četrtletjem se je zvišalo predvsem število samozaposlenih oseb in oseb, ki so opravljale študentsko delo.

82 odstotkov delovno aktivnih je bilo zaposlenih v delovnem razmerju, približno desetina jih je bilo samozaposlenih, preostali pa so opravljali študentsko delo, druge oblike dela ali so pomagali na družinskih kmetijah oziroma v družinskem podjetju.

Število zaposlenih za nedoločen čas se je povišalo za dva odstotka
Od vseh, ki so bili v drugem četrtletju 2021 zaposleni (v delovnem razmerju, prek študentskega servisa in drugih oblik dela), je bilo približno 739.000 zaposlenih za nedoločen čas, 97.000 pa za določen čas. Števili obojih sta bili višji kot v prejšnjem četrtletju, prvih (za nedoločen čas) je bilo za 2 odstotka več, drugih (za določen čas) pa za 24 odstotkov.

Po podatkih Eurostata pa je Slovenija tudi med evropskimi državami z najnižjo brezposelnostjo, saj je ta za tretjino nižja od povprečja EU.

Anita Gužvič