fbpx

Tudi decembra v Sloveniji ugodno gospodarsko razpoloženje

Slika je simbolična (Foto: Pixabay)

Kazalnik gospodarske klime je bil decembra 2021 višji za slabi dve odstotni točki glede na mesec prej, na letni ravni pa je bil višji za 14,2 odstotne točke, saj so decembra lani še veljali številni omejevalni ukrepi. Na ugodno gospodarsko klimo so vplivali vsi posamezni kazalniki, z izjemo kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih, ki je bil glede na mesec prej negativen. Vsi kazalniki zaupanja pa so na letni ravni pozitivno vplivali na gospodarsko klimo, v največji meri pa kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, ki je bil na letni ravni višji za sedem odstotnih točk.

Gospodarsko razpoloženje je ugodno, ugotavlja Statistični urad Republike Slovenije (SURS). Vrednost kazalnika gospodarske klime je decembra 2021 dosegla pet odstotnih točk in je bila za 1,9 odstotne točke višja kot mesec poprej (novembra je dosegla 3,1 odstotne točke).

K zvišanju vrednosti kazalnika gospodarske klime na mesečni ravni so prispevali vsi posamezni kazalniki, razen kazalnika zaupanja v storitvenih dejavnostih. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil višji za 1,6 odstotne točke, med potrošniki je bil višji za 0,6 odstotne točke, v trgovini na drobno za 0,5 odstotne točke in v gradbeništvu za 0,3 odstotne točke. Kot že omenjeno, pa je bil v storitvenih dejavnostih nižji, in sicer za 1,1 odstotne točke.

Kazalnik gospodarske klime v Sloveniji (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

Glede na december 2020 je bila vrednost kazalnika gospodarske klime v decembru 2021 višja za 14,2 odstotne točke, saj je bila eno leto nazaj gospodarska klima zaradi omejevalnih ukrepov mnogo slabša. K letnemu dvigu tega kazalnika je prispevalo vseh pet komponent, v največji meri pa kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih, ki je bil višji za sedem odstotnih točk. Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih je bil višji za 3,5 odstotne točke, v gradbeništvu za 1,3 odstotne točke, v trgovini na drobno za 1,1 in med potrošniki prav tako za 1,1 odstotne točke.

Kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih za deset odstotkov višji od dolgoletnega povprečja
SURS v ločeni raziskavi ugotavlja, da je bil kazalnik zaupanja v predelovalnih dejavnostih za štiri odstotne točke višji kot v prejšnjem mesecu, za devet odstotnih točk višji kot v istem mesecu prejšnjega leta in za deset odstotnih točk višji od dolgoletnega povprečja. Izboljšali so se vsi kazalniki, razen kazalnika zagotovljena proizvodnja, katerega vrednost je ostala na enaki ravni kot v prejšnjem mesecu.

Mesečne spremembe vrednosti kazalnikov zaupanja za december 2021 (Vir: Statistični urad Republike Slovenije)

V trgovini na drobno je bil kazalnik zaupanja v decembru 2021 višji v vseh treh primerjavah: od vrednosti v novembru 2021 za devet odstotnih točk, od vrednosti v decembru 2020 za 22 odstotnih točk in za tri odstotne točke od dolgoletnega povprečja. Izraziteje sta se izboljšala predvsem kazalnika obseg zalog in prodaja (vsak za 21 odstotnih točk), ki sta tudi pomembno vplivala na zvišanje kazalnika zaupanja.

Foto: epa

V gradbeništvu je bil kazalnik zaupanja v decembru višji v vseh treh primerjavah: od vrednosti v novembru 2021 za šest odstotnih točk, od vrednosti v decembru 2020 za 27 odstotnih točk in od dolgoletnega povprečja za 39 odstotnih točk. Na mesečno zvišanje sta vplivala oba kazalnika zaupanja – skupna naročila in pričakovano zaposlovanje (prvi se je zvišal za štiri odstotne točke, drugi za sedem odstotnih točk).

V storitvenih dejavnostih je bil nižji kazalnik zaupanja
Kazalnik zaupanja v storitvenih dejavnostih je bil v decembru 2021 za štiri odstotne točke nižji kot v novembru 2021, od dolgoletnega povprečja in od vrednosti v decembru 2020 pa je bil višji, in sicer za eno oziroma za 24 odstotnih točk. Na mesečno znižanje kazalnika zaupanja sta vplivala kazalnika povpraševanje in poslovni položaj (prvi se je znižal za sedem odstotnih točk, drugi za štiri odstotne točke). Vrednost kazalnika pričakovano povpraševanje se ni spremenila.

Sara Rančigaj