V Sloveniji je tudi anketna brezposelnost na predkrizni ravni, zaposlenost pa se je med vsemi državami EU najbolj povečala

Datum:

Kljub krizi s koronavirusom Slovenija beleži zelo vzpodbudne rezultate na področju zaposlovanja. Stopnja anketne in registrirane brezposelnosti dosegata predkrizno raven, in sicer je anketna brezposelnost znašala 3,9 odstotka, kar je primerljivo z letom 2019. Po drugi strani se zaposlenost prebivalstva vztrajno povečuje, Slovenija pa beleži največjo rast zaposlenih med vsemi državami EU. Zaposlenost je narasla predvsem na račun gostinskega sektorja, ki so mu k večjemu povpraševanju po delavcih pripomogli tudi turistični boni.

Po podatkih Statističnega urada RS je bila mesečna stopnja anketne brezposelnosti v septembru 2021 3,9-odstotna, torej enaka kot v avgustu 2021 in za 1,3 odstotne točke nižja kot v septembru 2020 in je ena izmed najnižjih med vsemi državami EU. “Ocenjujemo, da je bilo v septembru 2021 brezposelnih približno 40 tisoč oseb, starih med 15 in 74 let, od tega je bilo 45 odstotkov moških in 55 odstotkov žensk. Stopnja anketne brezposelnosti med moškimi je bila v septembru 2021 3,2-odstotna, med ženskami pa 4,7-odstotna,” so pojasnili.

Anketna brezposelnost je običajno nižja od registrirane, saj pri registrirani brezposelnosti niso upoštevana začasna dela, študentsko ali pogodbeno delo. Anketna brezposelnost se definira in ugotavlja z anketo o delovni sili Statističnega urada RS, medtem ko registrirano brezposelnost meri Zavod RS za zaposlovanje.

Stopnja registrirane in anketne brezposelnosti (Foto: STAT)

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bila registrirana brezposelnost nekoliko višja od anketne, in sicer je meseca septembra bilo registrirano brezposelnih 66.122 posameznikov, kar je 4,6 odstotka manj kot avgusta in 21,1 odstotka manj kot septembra lani. Brezposelnost v Sloveniji se torej še naprej zmanjšuje, in sicer že osmi mesec zapored.

Višje število delovno aktivnih oseb
V avgustu 2021 je bilo v Sloveniji približno 902.100 delovno aktivnih oseb. Število zaposlenih oseb se je v avgustu 2021 glede na julij 2021 znižalo za nekaj manj kot sto (na približno 805.900), število samozaposlenih oseb pa se je zvišalo za približno 200 (na približno 96.200). Glede na avgust 2020 je bilo število zaposlenih in samozaposlenih oseb višje za 2,3 odstotka. Slovenija se s tem izkazuje kot država z največjim odstotkom rasti zaposlenosti v EU.

Stopnja zaposlenosti se vztrajno povečuje. (Foto: STAT)

Delovno aktivnih moških je bilo konec avgusta 2021 nekaj več kot 496.500, delovno aktivnih žensk pa približno 405.500. Zaposlenih moških je bilo nekoliko manj kot v juliju 2021, zaposlenih žensk pa nekoliko več. Pri samozaposlenih se je povečalo število obojih, le da število moških izraziteje (za 0,3 odstotka), kot število samozaposlenih žensk (za 0,1 odstotka). Prvih je bilo približno 63.500, drugih nekaj več kot 32.700.

Foto: Pixabay

Med samozaposlenimi moškimi pa sta se v avgustu 2021 glede na julij 2021 izraziteje povečali skupina samozaposlenih moških – samostojnih podjetnikov posameznikov, in sicer za 0,3 odstotka (na nekaj več kot 46.100), ter skupina samozaposlenih moških, ki opravljajo poklicno dejavnost, in sicer za 1,3 odstotka (na približno 3.400). Število prvih se je najbolj povečalo v dejavnosti gradbeništvo, število drugih pa se je zvišalo le v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih.

Število delovno aktivnih oseb se je glede na mesec prej tudi v avgustu 2021 najizraziteje zvišalo v gostinstvu
Z vidika dejavnosti se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2021 glede na julij 2021 v polovici dejavnostih zmanjšalo, v polovici pa povečalo. Najbolj se je zmanjšalo v gradbeništvu, in sicer za 0,3 odstotka (na približno 68.500), najbolj povečalo pa v gostinstvu, in sicer za 1,3 odstotka (na nekaj več kot 37 tisoč). SURS tudi opaža, da je bilo število delovno aktivnih na mesečni ravni precej višje v kulturnih, razvedrilnih in rekreacijskih dejavnostih (za 0,7 odstotka, bilo jih je približno 15.700) in da je bila to posledica spremembe glavne dejavnosti pri poslovnih subjektih v omenjenih dejavnostih ter da je te spremembe spodbudila izraba turističnih bonov.

Foto: Pixabay

V  gradbeništvu se je število delovno aktivnih oseb v avgustu 2021 glede na julij 2021 najbolj znižalo v dejavnosti gradnja stavb (za 2,1 odstotka, na približno 14.300), znotraj te pa v dejavnosti gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb za 2,3 odstotka, na nekaj manj kot 13 tisoč.

Foto: Pixabay

Znižalo se je tudi v dejavnosti specializirana gradbena dela (za 0,1 odstotka, na približno 45.300), medtem ko se je v dejavnosti gradnja inženirskih objektov povečalo za 1,3 odstotka (na približno 8.900). Glede na avgust 2020 pa se je število delovno aktivnih oseb v dejavnosti gradbeništvo v avgustu 2021 povečalo za 5,8 odstotka, najizraziteje v dejavnosti specializirana gradbena dela (za 6,6 odstotka).

Sara Kovač

Sorodno

Zadnji prispevki

[Video] Strokovnjak opozarja: “Najusodneje pri kanalu C0 je, da se sploh gradi”

Najusodneje pri kanalu C0 je, "da se sploh gradi"....

Trump pridobiva prednost v ključnih bojiščnih državah

Novembra bodo v ZDA volili predsednika in trenutno vse...

Oblast bi za 10 odstotkov višje cene elektrike, da bi se paneli bolje prodajali?!

Včasih za kakšno državo pravijo, da ji vlada mafija,...

Nakup stavbe na Litijski financiran s sredstvi za sanacijo škode po poplavah

Golobova levičarska vlada je sredstva za odpravo škode po...