Vlada z novim ideološkim pogromom proti podjetnikom

Fotomontaža: Demokracija

“Vse kaže na nov ideološki pogrom proti podjetnikom in je očitno lahko v nasprotju z ekonomskimi načeli EU,” v zvezi napovedmi premierja Roberta Goloba, da bo preganjal “neupravičene dobičke” in “oderuške marže” izpostavlja poslanec največje opozicijske stranke SDS Branko Grims in ob tem opozarja, da gre v tem primeru za izraze, ki jih uporabljajo marksisti in socialisti.

Predsednik Vlade Republike Slovenije Robert Golob je na tiskovni konferenci, 31. maja letos, očitno izhajajoč iz dejstva, da Vlada Republike Slovenije inflacije ne obvladuje v zadostni meri in je zato Slovenija po višini inflacije med najslabšimi v Evropi, izjavil: “Ugotovili bomo, kdo v verigi ima neupravičene dobičke. In ugotovili bomo, kdo ima oderuške marže,” ter proti tem napovedal ukrepe vlade.

“Pojmi, ki jih najpogosteje uporabljajo marksisti oziroma socialisti, kot so ‘neupravičeni dobički’ in ‘oderuške marže’, ekonomsko sploh niso enoznačno definirani, zato ob uporabi takih pojmov obstaja velika možnost nedopustne proste presoje, ki ni skladna z načeli Evropske unije,” v poslanskem vprašanju vladi  izpostavlja Grims in dodaja, da se poleg tega postavlja vprašanje, na osnovi kakšnih kriterijev se bo ugotavljalo “neupravičene dobičke” in “oderuške marže” ter na čem natančno bodo ti kriteriji utemeljeni. Po njegovih besedah predstavlja še dodaten problem kdo in kako naj bi jih uveljavil ter kdo nadziral.

Vir: Furs

Pride lahko do posledic, ki bodo v škodo vsem državljankam in državljanom
Za nemoteno delovanje prehrambnih verig ter oskrbo ljudi, je po besedah Grimsa nujno vnaprej točno določiti vse ukrepe, merila, uveljavitev ukrepov, njihovo izvajanje in nadzor, ter natančno in nedvoumno opredeliti njihove temelje z vidika prava ter ekonomije. “V nasprotnem primeru bi šlo očitno za poseg, nasproten pravu Evropske unije, ki bi bil v škodo podjetništvu in zaradi možnih škodljivih posledic, v škodo vsem državljankam in državljanom Republike Slovenije, ki bi ceno za še en nepremišljen vladni eksperiment na koncu spet drago plačali,” opozarja poslanec.

Vladi Republike Slovenije je Grims postavil naslednja vprašanja:

1. Kako dejansko Vlada Republike Slovenije definira “neupravičene dobičke” in kako “oderuške marže”; ter na osnovi katere ekonomske teorije temeljita ti definiciji?

2. Katere kriterije bo uveljavila vlada za ugotavljanje “neupravičenih dobičkov” in katere za ugotavljanje “oderuških marž”, kako in na čem natančno so ti kriterij ekonomsko utemeljeni ter kako in kdaj jih bo uveljavil ter nadziral?

3. Ali je ugotavljanje “neupravičenih dobičkov” in “oderuških marž” ter njihovo omejevanje, kot ga je napovedal predsednik vlade, skladen z načeli prostega trga Evropske unije ter  z drugimi akti, ki urejajo področje ekonomije znotraj Evropske unije?

Ana Horvat