Enostavni objekti bodo po zaslugi vlade postali oteženi za gradnjo

Foto: Pixabay

Slovenske hiše in stanovanja temeljijo na udaru – gradile so se tako, da so sosedje pomagali sosedom, improvizirali, pogosto se niso držali gradbenih načrtov in dogradnje kasneje legalizirali, saj če bi se držali starih predpisov iz komunizma, bi še vsi živeli skupaj s priseljenci v večstanovanjskih blokih, zgrajenih ob industrijskih objektih. Duh improvizacije in dograjevanja se je nadaljeval tudi v samostojno državo in je nekakšna zaščitna znamka iznajdljivega slovenstva.

Vse pa se bo očitno končalo z vlado Roberta Goloba – po novem bo regulirana vsaka pasja uta. Pravkar sprejeti pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov prinaša ostre restrikcije pri dokumentaciji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih ljudje pogosto gradijo sami.

Glavna novost pri gradnji nezahtevnih objektov je obvezno imenovanje nadzornika. Kot določa 74. člen gradbenega zakona (GZ-1), imenovanje nadzornika ni obvezno le v primeru gradnje nezahtevnega objekta, če jo izvaja izvajalec, ki izpolnjuje pogoje iz 16. člena tega zakona. Torej, če investitor nezahtevni objekt gradi sam, mora imenovati nadzornika.

Tega ne navede v zahtevi ali dokumentaciji za izdajo gradbenega dovoljenja, temveč v prijavi začetka gradnje (priloga 13 B). Tudi prijava začetka gradnje nezahtevnega objekta je obvezen del celotnega postopka, investitor jo mora na upravno enoto vložiti najmanj osem dni pred začetkom gradnje.

Po novem prijava tudi enostavnih gradenj
Enostavne objekte lahko gradimo brez gradbenega dovoljenja, a bo treba po novem tudi gradnjo enostavnega projekta prijaviti na občini. V prijavi začetka gradnje začasnega skladiščnega objekta ali enostavne stavbe (priloga 13 C) je treba poleg osnovnih podatkov o investitorju vpisati tudi naziv gradnje, njene zunanje mere na stiku z zemljiščem, bruto tlorisno površino in odmike od sosednjih zemljišč. Prijavi se priloži tudi grafični oziroma tekstualni prikaz začasnega skladiščnega objekta ali enostavnega objekta, ki je stavba (tloris, prerez ipd.) Novi pravilnik začne veljati aprila.

Kaj to pomeni?
Konec je podaljševanja balkonov, izdelave teras, zapiranja verand, izdelave vrtnih ut – država se je infiltrirala še v zadnjo poro svobodne gradnje. Ne le da bo treba gradnjo prijaviti na občini in jo tako izpostaviti birokratom, ampak bo dodatne stroške povzročilo določilo, da moramo obvezno najeti nadzornika.

Leseni nadstreški imajo neprekosljivo estetsko vrednost • Information Slovenia

Če boste želeli pokriti manjšo verando, boste potrebovali nadzornika. Če boste hoteli okoli hiše narediti manjšo ograjo, boste potrebovali nadzornika. Če boste hoteli na vrhu garažne strehe narediti verando, boste potrebovali nadzornika.

Projektantski lobi draži gradnjo enostavnih objektov
Projektanti si seveda že veselo manejo roke. Prišli bodo podpisat načrt, zraven pa prinesli kar POS terminal za plačilo. Videti je, kot da je nov pravilnik “sforsiral” kar lobi projektantov kot izgovor, zakaj se morajo finančno priklopiti na ekonomsko dejavnost, iz katere so bili do zdaj “po krivici” izvzeti.

Na koncu bo to pomenilo le to, da bo birokracija še bolj zapletena, projektanti bodo služili na čisto vsakem projektu spremembe nepremičnine, tudi če zabijete en sam kol, zaradi tega pa bo vedno manj ljudi izboljševalo okolico svojih hiš. Na koncu bomo izgubili vsi razen projektantskih birojev in vladnih birokratov.

Andrej Žitnik