fbpx

Erikin dodatek: Na RTV trdijo, da zunajsodna poravnava ni bila usklajena s Pravno pisarno in Kadrovsko službo RTVS, Kadunc to zanika

Erika Žnidaršič (Foto: Posnetek zaslona)

“Izjava gospoda Igorja Kadunca, da je bilo vse usklajeno s Pravno pisarno in Kadrovsko službo, je tako v celoti neresnična,” so nam odgovorili iz Službe za komuniciranje RTV Slovenija ter dodali, da je pravna pisarna v tem primeru v celoti ravnala po navodilih takratnega generalnega direktorja in njegovega pomočnika za kadre. Odgovor se je sicer nanašal na vprašanja, ki smo jih zastavili že pred časom, in sicer glede podatka, da je nekdanji generalni direktor RTVS tik pred svojim odhodom z voditeljico Eriko Žnidaršič sklenil poravnavo. Na RTVS torej trdijo, da zunajsodna poravnava ni bila usklajena s Pravno pisarno in Kadrovsko službo RTVS, Igor Kadunc pa na drugi strani to zanika.

Poročali smo že, da je, pred svojim odhodom z mesta generalnega direktorja RTVS, Igor Kadunc z voditeljico oddaje Tarča Eriko Žnidaršič sklenil poravnavo v višini devet oziroma deset tisoč evrov.  Žnidaršičeva je nato pojasnila, da je že od leta 2017 opozarjala na kršitve pri višini plače, ki jo je prejemala kot voditeljica Tarče. Za poravnavo pa so se uspeli dogovoriti šele po pozivu pred tožbo. “Razlika je poravnava, ki jo omenjate, in je bila prav tako urejena šele po pozivu pred tožbo. Naj še omenim, da plačni razred, v katerega sem trenutno uvrščena, ali višjega prejema tudi kar nekaj kolegov na RTV, ki niti približno ne opravljajo tako zahtevnega dela, obenem pa so mnogi drugi kolegi novinarji, ki veliko in dobro delajo, podplačani,” je še izpostavila voditeljica Tarče.

Pred dnevi smo prejeli še odgovor Službe za komuniciranje RTV Slovenija. Zapisali so, da je Erika Žnidaršič konec februarja 2021 podala zahtevek za izplačilo razlike v plači. Zahtevek je Pravna pisarna RTV Slovenija, ki je za takšne pobude in zahteve pristojna, kot nepopolnega zavrnila. Nato pa ji je takratni generalni direktor naročil, da vendarle pripravi izvensodno poravnavo. Izvensodno poravnavo je Pravna pisarna pripravila po odredbi generalnega direktorja. V postopku je bilo pridobljeno soglasje takratne odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Manice Janežič Ambrožič, so še pojasnili.

Nekdanji generalni direktor RTV Igor Kadunc. (Foto: STA)

Žnidaršičeva je zahtevala obračun bruto razlike plače med 41. plačnim razredom (po pogodbi sklenjeni za delovno mesto Urednik oddaj) in 47. plačnim razredom (pogodba o zaposlitvi od 1. 1. 2018 dalje za delovno mesto Novinar glavni komentator voditelj) za obdobje od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2017, na odvod davkov in prispevkov od bruto razlike in na izplačilo neto zneska vsakomesečne razlike, skupaj z ZZO od zapadlosti posameznih mesečnih zneskov dalje do plačila.

Takratni pomočnik generalnega direktorja za kadre je potrdil, da je glede na ugotovljeno dejansko stanje, ob potrditvi nadrejene odgovorne urednice Janežič Ambrožič, soglasje vodstva dano za naslednjo vsebino izvensodne poravnave: “RTV Slovenija soglaša, da se delavki obračuna v obdobju od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 bruto razliko plače med 41. plačnim razredom (Urednik oddaj) in 47. plačnim razredom (Novinar glavni komentator voditelj), od bruto zneskov razlike odvedejo davki in prispevki, delavki pa se izplača neto znesek,” so citirali vsebino izvensodne poravnave, ob tem pa dodali, da je bilo navodilo takratnega pomočnika generalnega direktorja za kadre – glede obračuna zakonskih zamudnih obresti za navedeno obdobje (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2021) od zapadlosti posameznih mesečnih zneskov do dneva plačila – naj se pripravi predlog poravnave brez obresti.

Eriki Žnidaršič je bilo tako izvedeno izplačilo po izvensodni poravnavi v bruto znesku 8.989,64 evra oz. neto 5.104,92 evra. “Pravna pisarna je v tem primeru v celoti ravnala po navodilih takratnega generalnega direktorja in njegovega pomočnika za kadre. Izjava gospoda Igorja Kadunca, da je bilo vse usklajeno s Pravno pisarno in Kadrovsko službo, je tako v celoti neresnična,” so zapisali v svojem odgovoru, ki je spodaj objavljen v celoti.

Erika Žnidaršič je konec februarja 2021 podala zahtevek za izplačilo razlike v plači. Zahtevek je Pravna pisarna RTV Slovenija, ki je za takšne pobude in zahteve pristojna, kot nepopolnega zavrnila. Nato pa ji je takratni generalni direktor naročil, da vendarle pripravi izvensodno poravnavo. Izvensodno poravnavo je Pravna pisarna pripravila po odredbi generalnega direktorja. V postopku je bilo pridobljeno soglasje takratne odgovorne urednice informativnega programa Televizije Slovenija Manice Janežič Ambrožič. Delavka je zahtevala obračun bruto razlike plače med 41. plačnim razredom (po pogodbi sklenjeni za delovno mesto Urednik oddaj) in 47. plačnim razredom (pogodba o zaposlitvi od 1. 1. 2018 dalje za delovno mesto Novinar glavni komentator voditelj) za obdobje od 1. 5. 2015 do 31. 12. 2017, na odvod davkov in prispevkov od bruto razlike in na izplačilo neto zneska vsakomesečne razlike, skupaj z ZZO od zapadlosti posameznih mesečnih zneskov dalje do plačila. Takratni pomočnik generalnega direktorja za kadre je potrdil, da je glede na ugotovljeno dejansko stanje, ob potrditvi nadrejene odgovorne urednice Janežič Ambrožič, soglasje vodstva dano za naslednjo vsebino izvensodne poravnave: RTV Slovenija soglaša, da se delavki obračuna v obdobju od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2017 bruto razliko plače med 41. plačnim razredom (Urednik oddaj) in 47. plačnim razredom (Novinar glavni komentator voditelj), od bruto zneskov razlike odvedejo davki in prispevki, delavki pa se izplača neto znesek. Glede obračuna zakonskih zamudnih obresti za navedeno obdobje (od 1. 10. 2016 do 31. 12. 2021) od zapadlosti posameznih mesečnih zneskov do dneva plačila je bilo navodilo takratnega pomočnika generalnega direktorja za kadre, naj se pripravi predlog poravnave brez obresti. Eriki Žnidaršič je bilo izvedeno izplačilo po izvensodni poravnavi v bruto znesku 8.989,64 eur oz. neto 5.104,92 eur. Pravna pisarna je v tem primeru v celoti ravnala po navodilih takratnega generalnega direktorja in njegovega pomočnika za kadre. Izjava Igorja Kadunca, da je bilo vse usklajeno s Pravno pisarno in Kadrovsko službo, je tako v celoti neresnična.

Kadunc zatrjuje, da je to navadna laž
Na RTVS torej trdijo, da zunajsodna poravnava ni bila usklajena s Pravno pisarno in Kadrovsko službo RTVS, ki te zadeve sicer urejata, ter da je Kadunc, kljub temu da so zahtevek Žnidaršičeve najprej zavrnili, vztrajal, da poravnavo vseeno pripravijo. Kadunc pa na drugi strani to zanika. “Zelo vesel bom, če objavite, kdo na RTV tako pravi. Ker je to navadna laž,” je za Siol dejal Kadunc in pojasnil, da je, ko je na mizo dobil usklajen predlog Kadrovske in Pravne službe preveril ali so bili postopki izvedeni korektno in ali je dogovor, za katerega so se dogovorili z njenim odvetnikom, usklajen do te mere, da ne bi bilo novih sporov. Spodaj objavljamo celoten Kadunčev odgovor, ki ga je posredoval Siolu.

Na RTV je bila pred mojim prihodom pogosto praksa, da so ljudje prevzemali zahtevnejša, višje vrednotena dela, ustrezne pogodbe pa niso bile sklenjene. Za RTV je to bilo videti dobro, vendar ko so se začele tožbe, da bi zaposleni morali imeti ustrezne pogodbe, jim je to sodišče pogosto pritrdilo. Na osnovi sodne prakse smo v vseh primerih, kjer so se zaposleni pritožili oziroma napovedali tožbe, pristopili k preverjanju navedb zaposlenih. V primerih, ko je kazalo, da bi zaposleni na sodišču bili nedvomno uspešni, smo predlagali poravnave z obojestranskim popuščanjem (odrekanje poravnave morebitnih sodnih stroškov, tudi advokatskih, in zamudnim obrestim). Celotni postopek je bil notranje opredeljen in sta ga vodila Pravna in Kadrovska služba. V konkretnem primeru se mi zdi, da se je ugotovilo pokritje dela z neustrezno pogodbo za točno določen čas. Če se ne motim, od maja 2015 do konca leta 2017. Torej je problem nastal, preden sem postal generalni direktor. O tem se z Eriko Žnidaršič nisem nikoli pogovarjal! Ko sem na mizo dobil usklajen predlog Kadrovske in Pravne službe, sem preveril, ali so bili postopki izvedeni korektno in ali je dogovor, za katerega so se dogovorili z njenim odvetnikom, usklajen do te mere, da ne bi bilo novih sporov.

Sara Kovač