fbpx

Evropska komisija Sloveniji poslala že drugi opomin

Foto: STA

Evropska komisija (EK) se je odločila, da proti Sloveniji sproži postopek pred Sodiščem EU, ker v nacionalno zakonodajo ni pravilno prenesla pravil EU o vozniških dovoljenjih. Gre za to, da se Slovenija ni vključila v omrežje EU za vozniška dovoljenja (RESPER), kot zahtevajo evropska pravila.

RESPER lahko državam članicam pomaga pri medsebojnem sodelovanju in zagotavljanju, da so dovoljenja izdana v skladu s pravili EU. Izmenjava informacij prek omrežja RESPER bi se morala začeti 19. januarja 2013.

Evropska komisija se je za sprožitev postopka pred Sodiščem EU iz enakega razloga odločila tudi v primeru Estonije, Italije, Portugalske in Češke. Postopke za ugotavljanje kršitev je EK začela julija 2014, februarja letos pa je zadevnim državam članicam poslala drugi opomin ali obrazloženo mnenje.

J. F., STA