Evropska poslanka Romana Tomc preverila, če držijo podatki, da so pogajanja za TTIP propadla

Romana Tomc.

V zadnjem tednu je javnost v medijih lahko zasledila informacije, da naj bi pogajanja o TTIP propadla. Pojavili so se tudi pozivi k prekinitvi teh pogajanj. Romana Tomc (ELS/SDS) je ob tej priložnosti, ko se v javnosti pojavljajo informacije, ki na zunaj izgledajo nepreverjene in popolnoma subjektivne, komisarki za trg, Cecilii Malmström, postavila poslansko vprašanje.

Romana Tomc je dejala: “Podlaga za izjave najvišjih predstavnikov Nemčije in Francije ni povsem jasna, saj ostajajo pri navedbi pavšalnih razlogov. Žal je bil zelo skop tudi odziv Evropske komisije. Zaradi pomanjkanja jasnih in natančnih odgovorov pa se pozivi k prekinitvi pogajanj širijo tudi v drugih državah. Državljani so upravičeno zaskrbljeni.”

Brez informacij je neodgovorno trditi, da so pogajanja propadla
“Evropski parlament je Komisiji podelil zelo precizen mandat za pogajanja. Še poseben poudarek je bil namenjen zaščiti evropskih standardov. Doslej s strani pogajalcev nismo prejeli nobenih informacij o tem, da bi se v procesu pogajanj pojavile težave, ki bi ogrozile sprejem TTIP,” je povedala evropska poslanka Romana Tomc.

“Vsekakor je, brez informacij brezglavo trditi, da moramo prekiniti pogajanja, neodgovorno. Predvsem zato, ker se pogajalci že tri leta trudijo, da bi dosegli kompromis, ki bi bil sprejemljiv za obe strani. Najprej je treba vedeti, kaj se v resnici dogaja. Zato sem danes v poslanskem vprašanju komisarko vprašala, ali je prišlo do novih dogodkov, o katerih ima določena javnost že podatke ter, če navedbe v medijih držijo. Poleg tega pa tudi, če je sprejem TTIPa res ogrožen in kakšni bi lahko bili razlogi za to. Ker smo veliko govorili o področju hrane in o mehanizmu za reševanje sporov (ISDS/ICS), me je tudi zanimalo, kaj se dogaja s tema dvema področjema.”

Evropska poslanka je komisarko zaprosila za čimbolj natančne odgovore, saj bo s tem lahko ovrgla ali pritrdila navedbe in pomisleke, ki se širijo med državljani.

A. R.