fbpx

Frans Timmermans se vrača k metodam komunizma

Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans (Foto: epa)

Peter Žerjavič je v sobotnem Delu (10. 7.) objavil intervju s podpredsednikom Evropske komisije Fransom Timmermansom z naslovom: “Tisti, ki pravijo, da se borijo proti komunizmu se vračajo k metodam komunizma”. Pri svoji oceni odgovorov Timmermansa izhajam iz prepričanja, da je Žerjavič vse korektno zapisal in prevedel v slovenščino. Kako gledamo na številne odgovore je pač vprašanje političnega prepričanja. Vsaj zame so večinoma v smislu demokratičnega pluralizma sprejemljivi in govorijo o osebnem pogledu Timmermansa na družbo in politiko. Med njimi pa je ena izjava, ki jasno govori o tem, da Timmermans vse stranke v Evropskem parlamentu deli na napredne in reakcionarne. In to je komunistično izrazoslovje, ki jasno govori, da Timmermans svoj pogled na politiko temelji na marksizmu-komunizmu in da je on tisti, ki uporablja metode komunizma.

Marx in Engels sta v svojih delih prerokovala razvoj človeške družbe iz stanja svobodnega gospodarstva v komunistični, kolektivistični raj na zemlji. Za to da bi ta raj na zemlji dosegli je seveda potrebna in po njihovem mnenju potrebna in upravičena komunistična, proletarska revolucija. Po uspešno izvedeni revoluciji pa naj bi bilo potrebno po Engelsu pobiti 10 odstotkov prebivalstva, da bi lahko vzpostavili in zagotovili obstoj diktature proletariata. Vsi, ki to zgodbo, ki bi bila lahko tudi naj bolj spodnje nadstropje Dantejevega pekla, v njo verjamejo in jo podpirajo so napredni. Vsi ostali, ki ohranjajo evropske moralno-etične vrednote v veri v demokracijo pa so reakcionarni. In kako napredni ravnajo z reakcionarnimi smo v vzhodni polovici Evrope dodobra izkusili med komunistično strahovlado v letih 1945 do 1990. Tudi Timmermans bi lahko vedel, da je ta del Evrope posejan s še vidnimi ostanki koncentracijskih taborišč in prikritih grobišč, da o kršenju osnovnih človekovih pravic veliki večini prebivalstva niti ne govorim.

Če se samo dotaknem izvora in pomena besed kot so napredni in reakcionarni je treba povedati, da ta distinkcija in izrazoslovje izhajata iz slepe vere komunistov in “sopotnikov revolucije” v napovedi prihodnosti njihovih lažnih prerokov začenši z Marxom. Njegove napovedi so dopolnjevali nato še drugi teoretiki marksistično-komunistične doktrine med njimi tudi slovenski. Vsi, ki so slepo verjeli tem napovedim lažnih prerokov in jim sledili, so napredni. Oni vedo kakšna bo prihodnost človeštva. In ta bo vsaj po prerokbah, v katere verjamejo, raj na zemlji, pa čeprav bo v realnosti, ki smo jo premnogi izkusili bolj podobna peklu. Vsi ostali, ki niso doživeli “razsvetljenja” in ne sledijo napovedim komunističnih prerokov, ne vedo, v katero smer se bo razvijala človeška družba, so reakcionarji. In ker ti reakcionarji ovirajo prehod v komunistični raj, so napredni vsaj po njihovem mnenju upravičeni, da jih likvidirajo ali zapirajo v koncentracijska taborišča ali druge komunistične mučilnice.

Skratka delitev ljudi na napredne in reakcionarne je nam prinesla toliko zla in zatiranja, da ga je v okviru te kolumne nemogoče opisati. To vsi, ki smo živeli na temni strani Meseca dobro vemo iz lastnih izkušenj. Tudi Timmermans, čeprav ne mogoče iz lastnih izkušenj pa iz knjig in drugih publikacij bi moral vedeti, kam delitev ljudi na napredne in reakcionarne vodi. Ta delitev ni v skladu z vrednotami evropske civilizacije, ni v skladu s spoštovanjem človekovih pravic, kot jih v Evropi razumemo, ni v skladu z evropskim pojmovanjem demokracije in ni v skladu z osnovnimi moralno-etičnimi principi na katerih temelji Evropska unija.

Prof. dr. Andrej Umek (Foto: STA)

Trdno sem prepričan, da bi bilo edino moralno korektno, da Timmermans zaradi svojih izjav v intervjuju za Delo, v katerih deli ljudi na napredne in reakcionarne, odstopi kot podpredsednik Evropske komisije. Take izjave so nedemokratične, so izhodišče za diktaturo celo njeno najhujšo obliko komunistično diktaturo proletariata. Take izjave so nekompatibilne z osnovnimi principi, na katerih smo Evropejci oblikovali našo Unijo v veri, da nam bo zagotavljala demokracijo in enakost vseh državljanov. Da to ruši podpredsednik Evropske komisije ne glede na njegove takšne ali drugačne politične preference, je zame popolnoma nesprejemljivo. Izrečeno v intervjuju namreč verodostojno kaže, da se Timmermans vrača k metodam komunizma.

Prof. dr. Andrej Umek