fbpx

450 delavcev Iskre Semič obupanih: neplačevanje nadur in malice, nadzor s snemanjem in nezakonito delo tujcev

Foto: Moja Dolenjska

Že na začetku leta smo lahko bili priča poročanjem o nezadovoljstvu delavcev v tovarni kondenzatorjev Iskra v Semiču z okrog 450 zaposlenimi, to pa se še naprej stopnjuje. Poleg neplačevanja nadur, neupoštevanja zahtev sindikata za vpogled v podatke o plačah in opravljenih nadurah, nezakonitega nadziranja delavcev pri njihovem delu prek nezakonito nameščenih snemalnih kamer, neizplačevanja nadomestila za malico za čas, ko menza ne dela, prepovedi uporabe oglasne desk za potrebe sindikata in nezakonitega dela tujcev so to glavni razlogi, ki delavce Iskre spravljajo v obup.

Portal Moja Dolenjska je pridobil zapisnik 7. redne seje Izvršilnega odbora podružnice sindikata SKEI Iskra, d. d., PE Kondenzatorji, z dne 19. julija letos, v katerem so razvidne številne kršitve, zato se je podjetje v rokah dinastije Šešok očitno odločilo, da prepove njegovo objavo na oglasnih deskah podjetja.

Seje, na kateri so med drugim obravnavali poročilo direktorja o poslovanju družbe in poslovne enote, problematiko kršenja zakonov v PE Semič, sprejem ukrepov v zvezi s tem, pobude, vprašanja, seznam kršitve zakonov, predpisov in kolektivne pogodbe, ki so v veljavi v podjetju Iskra, d. d., se je udeležilo 9 članov IO, sekretar Regijskega odbora (ReO) SKEI Dolenjske in Bele krajine Dušan Velše, direktor PE Kondenzatorji Rok Kokalj, direktorica kadrovske službe Nataša Pirc Kovačič in referent kadrovske službe Janez Plevnik. Sindikat SKEI v semiški tovarni kondenzatorjev Iskra vodi Matija Skala.

Problem izplačevanja nadur
V zapisniku je mogoče prebrati, da Iskra zaposlenim nadur ne plačuje v celoti, ampak delno. Nekaterim izplačuje do 10 odstotkov, nekaterim pa nič. Tako se povečuje število nadur, kar prispeva k nastajanju banke nadur. Na dveh oddelkih jim je po navedbah Moja Dolenjska uspelo doseči dogovor, da nadur v primeru neplačila ne bodo opravljali, zato se te tam ne izplačujejo neredno. Drugje število neplačanih nadur narašča, nadrejeni pa od njih kljub temu zahtevajo, da zaposleni delajo nove. V tem primeru gre večinoma za tiste delavce, ki niso v starostno zaščitnem obdobju in si zaradi strahu pred morebitnimi sankcijami ne upajo zavrniti zahtev glede novih nadur. Sindikat je sprejel sklep, da bo treba tovrstno kršitev prijaviti pristojni inšpekcijski službi.

Foto: iStock

Več let se v podjetju izvaja prakso, da se delavce na koriščenje nadur pošlje takrat, ko zmanjka dela, pri tem pa jim v podjetju po navedbah Moja Dolenjska ne izplačajo zakonsko pripadajočega dodatka na nadure. Zaradi tega razloga so v sindikatu sprejeli sklep, da bo ta sprožil tožbo za izterjatev pripadajočih dodatkov za nadure, če se delavci odločijo za koriščenje. V sindikatu so od uprave v pisni obliki zahtevali podatke o stanju nadur, vendar teh še niso prejeli. Obstajajo pa domneve, da je teh nadur od 15.000 do 20.000 ur.

Delavce nadzorujejo na nezakonit način
Že mesec dni naj bi vodstvo podjetja po podatkih sindikata SKEI Semič prek nezakonito nameščenih kamer in brez pravega razloga izvajalo nadzor delavcev pri opravljanju dela. Pri tem je treba omeniti, da snemanje poteka brez opozoril glede tega, da naj bi bile snemalne naprave prižgane. Na ta način kršijo pravico do zasebnosti, dostojanstva in integritete, komunikacijske zasebnosti ter informacijske zasebnosti oz. varovanja osebnih podatkov.

Foto: iStock

Vsekakor je moteč tudi podatek, da delavci, ki delajo ponoči, ko je menza zaprta, ne dobijo izplačanega nadomestila za malico v višini 6,12 evra, čeprav jim ta pripada v skladu s kolektivno pogodbo dejavnosti. Ti dobijo le nadomestilo v višini 3,5 evra, kar je ista vrednost zneska, ki jo prejemajo vsi tisti, ki na malico ne hodijo. Dve soboti junija lani in v času lanskoletnega kolektivnega dopusta, ko menza ni obratovala, so delavci, ki so takrat opravljali delo, ostali brez nadomestila za malico. Neizplačanih malic je še vedno okrog 200, čeprav je sindikat seznam z imeni oškodovancev predal vodstvu.

Uprava kljub neodobravanju sveta delavcev enostransko uveljavlja koledar dela, ki predvideva enotedenski letni dopust, čeprav zakonodaja določa, da mora en del dopusta trajati vsaj dva tedna. Poleg tega za sindikate velja prepoved oglaševanja na oglasnih deskah v PDE Kondenzatorji, ki se nahajajo v vsakem izmed obratov. Delavci, zaposleni v proizvodnji PE Semič, po navedbah Moja Dolenjska delajo brez ustreznih odločb in zdravniških pregledov, v podjetju pa so zavrnili podano prošnjo glede poklicnega opravljanja funkcije člana sveta delavcev. V tem trenutku v proizvodnji dela tudi pet delavcev z bosanskim državljanstvom, ki naj bi bili uradno tukaj le na izobraževanju. Resnica pa je taka, da ti v proizvodnji opravljajo ista dela kot ti, ki so zaposleni tukaj, in za to prejemajo plačilo v skladu s predpisi, ki so v veljavi v Bosni. Tako za delo s polnim delovnim časom na mesec prejmejo le 400 bosanskih mark (203 evrov).

Foto: iStock

Odziv vodstva
Ko se je Kokalj na seji seznanil z vsemi kršitvami, je komentiral, da meni, da je največji razlog za nezadovoljstvo delavcev v izplačilu nadur, in dodal, da je do konca leta pričakovati, da bodo z nadurami v podjetju prišli na neko realno število, pri tem pa ni obljubil nič konkretnega. Glede neizplačila dodatka za nadure v primeru koriščenja je komentiral, da za to nima ustreznih kompetenc, kadrovnica pa dodala, da “v večjem številu podjetjih velja praksa koriščenja nadur 1 : 1 in to brez izplačila dodatkov.” Po tem, ko so v IO sindikata glasno protestirali glede snemanja, so v podjetju zatrdili, da so kamere namenjene za nadziranje v primeru nesreče ali kraje, in dodali, da zaradi tega razloga ne bodo pristali na spremembe. S tem naj bi bila seznanjena tudi informacijska pooblaščenka, ki naj bi vse tudi pregledala. Kokalj je izpostavil, da do kamere naj ne bi nihče imel dostopa, prav tako pa naj ne bi posnetkov nihče spremljal. Na takšne navedbe so se v IO ostro odzvali in dejali, da lahko posnetke gleda vsak, ki pozna kodo za dostop. V dokaz svojih navedb so podali primer, ko je nekdo na eno izmed kamer postavil škatlo in je bila ta nemudoma odstranjena.

Kokalj je na obtožbe v bran povedal, da je za potrebe sindikata postavil tablo, ki je namenjena le za sindikalne zadeve, in dodal, da te nihče ne uporablja. Glede prepovedi uporabe oglasnih desk je prav tako povedal, da ni prav, da bi se na tablah objavljale “nepreverjene” informacije, to pa naj bi po njegovem mnenju prispevalo k oblikovanju negativnega odnosa do vodstva, kar bi še dodatno zaostrilo situacijo. Tako Kokalj kot drugi predstavniki vodstva so priznali, da je res, da delavci v nočni izmeni za malico dobijo le sendvič, kar je daleč od tople malice, zato bi bilo prav, da ti dobijo nadomestilo v višini polne cene malice. Pri tem pa ni izdal, ali bodo to v praksi tudi izplačevali ali ne, so pa potrdili, da bodo 200 malic, ki so ostale neplačane od lanskega leta, plačali, ko ustrezno preučijo dostavljeni seznam. Glede očitkov izkoriščanja delavcev iz Bosne pa je Kokalj zatrdil, da je bilo zanje v Sloveniji prvotno mišljeno le usposabljanje, in dodal, da ti niso člani sindikata.

Večina vseh članov IO je prepričana, da navedene kršitve predstavljajo grobo kršenje slovenske zakonodaje, in se strinjala s tem, da bo potrebno takojšnje ukrepanje. Vendarle sta regijski sekretar SKEI Dušan Velše in zaupnik Danilo Plut članom IO svetovala, naj glede problema izplačila nadur in ostalih kršitev še ne začnejo z zaostrovanjem. Namesto tega sta svetovala sistemsko rešitev problema na način, da naj uprava do 15. septembra pripravi načrt o izplačevanju nadur in predloži planski načrt, kako bo s tem v prihodnosti, ter v pisni obliki poda odgovor glede ostalih nepravilnosti. Njuno posredovanje je vplivalo na to, da so se v IO odločili, da bodo z zaostrovanji počakali do septembra.

H. M.