fbpx

Anže Logar na lovu za krivci bančne luknje – najprej nad Factor banko in Probanko, potem še nad ostale

Predsednik komisije Anže Logar (Foto: STA)

Poročilo komisije, ki ji predseduje Anže Logar, poimensko ugotavlja krivce za nastanek največje bančne luknje in bančne krize v zgodovini Slovenije. 

Predsednik Preiskovalne komisije o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu ter ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji Anže Logar je povedal, da so na 10. nujni seji preiskovalne komisije prišli v sklepno fazo pri enem delu preiskovalne komisije za ugotavljanje odgovornih in vzrokov za nastanek največje bančne luknje in bančne krize v zgodovini Slovenije.

V javnem delu tudi vsi zapleti, ki so nastali na relaciji Preiskovalna komisija – Okrožno sodišče v Ljubljani
Preiskovalna komisija se je na tej seji opredelila do pripravljenega osnutka poročila. “Moje delo od začetka avgusta je bilo skoncentrirano na pripravi tega delnega poročila skupaj s strokovno ekipo, tako notranjo – Državnega zbora – kot tudi z zunanjimi strokovnjaki. Sama sestava poročila je razdeljena na dva dela. Splošni del, ki bo tudi javen, opisuje potek dela preiskovalne komisije, vse zaplete, ki so nastali na relaciji Preiskovalna komisija – Okrožno sodišče v Ljubljani in nekaterimi drugimi deležniki, v zaključku tega splošnega dela pa bodo tudi bistvene ugotovitve skupaj s predlogi sklepov zakonskih sprememb oziroma novel posamezne področne zakonodaje.”

Razkrito, kaj se je dogajalo v Factor banki in Probanki
Vendar pa so bistvene ugotovitve v drugem delu tega poročila, ki je označen z oznakama tajnosti in poslovne skrivnosti, pa tudi branje le-tega bo na zaprtem delu seje. Logar pravi: “Ta del pa opredeljuje odgovornost uprave nadzornih svetov Factor banke, Probanke in regulatorja, torej Banke Slovenije. To poročilo je zelo neposredno, ničesar ne olepšujemo, v njem so zapisane tudi vse ugotovitve, ki temeljijo na listinskih dokazih, kar pomeni, da bodo poslancem podale facte brute glede na to, kar se je v teh dveh bankah dogajalo in kako je Banka Slovenije spremljala bančne prakse in delo v teh dveh bankah.”

O odgovornosti politike pa nič …
Je pa zanimivo, da v tem poročilu ni ničesar o odgovornosti politike, na kar Logar odgovarja, da se bo to ugotavljalo “na podlagi pregleda bančne prakse vseh bank, katere smo dokapitalizirali konec decembra 2013. Šele takrat bomo lahko verodostojno ocenili, kakšno je bilo vpletanje politike, kakšno funkcijo je opravila izvršilna veja oblasti ali posamezniki iz izvršilne ali zakonodajne veje oblasti. Smo pa v tem poročilu ugotavljali odgovornost Banke Slovenije – pregledali smo vse zapisnike ožjega kolegija guvernerja kakor tudi relevantne zapisnike sveta Banke Slovenije in tudi vsa pisma upravam in nadzornim svetom ter tudi nosilcem izvršilne veje oblasti. Na podlagi tega smo lahko sprejeli ugotovitve o odgovornosti banke Slovenije.” O vseh ugotovitvah preiskovalne komisije bodo poslanci razpravljali na novembrski seji, ker je takrat tudi proračunska razprava.

V tem poročilu v dodatnem zaprtem delu so za vsako od Factor banke in Probanke navedeni po štirje konkretni primeri kršitev, ki evidentno kažejo na slabo bančno prakso,” pravi Logar.

Logarjevo poročilo bo služilo kot naznanitev suma kaznivega dejanja organom pregona
Logar je še dodal, da so poimensko ugotavljali sume kaznivih dejanj. “Namen priprave tega poročila je, da bi se to poročilo samo po sebi smatralo kot naznanitev suma kaznivega dejanja organom pregona. V delu o Banki Slovenije smo se poimensko opredelili do krivcev za slab nadzor in za nastanek dela bančne luknje,” je dejal Logar in še zaključil, da so že zahtevali tudi gradiva za druge banke, ko pa bo to poročilo sprejeto v DZ, bodo v začetku 2017 začeli z zaslišanji v naslednji fazi.

Marjanca Scheicher