fbpx

Aprilski izvoz in uvoz najvišja od vseh zabeleženih aprilskih podatkov v zadnjih desetih letih

Foto: Pixabay/Matic Štojs Lomovšek

Izvoz in uvoz sta bila v aprilu 2021 občutno višja kot v aprilu 2020, in sicer je bil izvoz višji za 55,3 odstotka, uvoz pa za 69 odstotkov, povečala se je tudi blagovna menjava. Povečan izvoz in uvoz smo zabeležili na področju trgovanja znotraj držav EU, prav tako pa tudi pri trgovanju zunaj držav EU. Po nekajmesečnem pozitivnem trendu trgovinske bilance se je v zadnjem mesecu uvoz povečal, kar pomeni, da se vračamo k negativnemu trendu trgovinske bilance, kot celotno desetletje poprej. Smo na točki, kjer bi bilo pomembno še dodatno okrepiti izvoz, saj ta povečuje BDP, medtem ko ga uvoz znižuje.

Vrednost izvoza blaga je znašala 3,2 milijarde evrov, vrednost uvoza blaga pa 3,3 milijarde evrov. Izvoz v aprilu 2021 je bil od izvoza v aprilu 2020, ko je bila gospodarska aktivnost bistveno okrnjena zaradi posledic epidemije, višji za 55,3 odstotka, uvoz v aprilu 2021 pa višji od uvoza v aprilu 2020 za 69 odstotkov, so sporočili iz Statističnega urada Republike Slovenije.

Blagovna menjava v aprilu 2021 je bila kljub še vedno ne povsem običajnim razmeram višja tudi od blagovne menjave pred dvema letoma (v aprilu 2019). Izvoz v aprilu 2021 je bil od izvoza v aprilu 2019 višji za 14 odstotkov, uvoz v aprilu 2021 pa je bil od uvoza v aprilu 2019 višji za 3,4 odstotka. Izvoz in uvoz blaga sta bila v aprilu 2021 vrednostno višja pravzaprav od vseh aprilskih izvozov in uvozov blaga v zadnjih desetih letih. Pokritost uvoza z izvozom je bila 98,4-odstotna, primanjkljaj je znašal –0,1 milijarde evrov, kar pomeni, da se zopet vračamo v trend negativne trgovinske bilance, kar posledično tudi negativno vpliva na rast BDP.

Vrednost blagovne menjave z državami članicami EU in preostalimi državami v aprilu 2021 bistveno višja kot v aprilu 2020
Obseg blagovne menjave z državami članicami EU je bil v aprilu 2021 znatno večji kot v aprilu 2020. Blago, izvoženo v aprilu 2021 v države članice EU, je bilo vredno 2,1 milijarde evrov, približno prav toliko pa je bilo vredno tudi blago, uvoženo iz omenjenih držav. Izvoz v aprilu 2021 je bil tako za 59,7 odstotka višji, uvoz pa za 69,6 odstotka višji kot v aprilu 2020. Ozadje višjih aprilskih vrednosti v 2021 glede na aprilske vrednosti v 2020 je bila spet epidemija, ki je bila razglašena v 2020 ob tem času. Izvoz blaga je bil v aprilu 2021 v države članice EU za 1,6 odstotka nižji od izvoza v aprilu 2019 in uvoz blaga v aprilu 2021 za 1,4 odstotka nižji od uvoza v aprilu 2019.

Vir: SURS

Obseg blagovne menjave z državami, ki niso članice EU, je bil v aprilu 2021 prav tako znatno višji kot v aprilu 2020. Slovenija je v omenjene države izvozila za 1,1 milijarde evrov blaga, uvozila pa ga je od tam za približno ravno toliko. Izvoz je bil tako v aprilu 2021 višji za 47,9 odstotka, uvoz pa za 67,9 odstotka višji kot v aprilu 2020. V istem mesecu leta pred razglasitvijo epidemije (v aprilu 2019) sta bila izvoz v te države in uvoz iz teh držav nižja kot v aprilu 2021.

Izvoz in uvoz tudi v prvih štirih mesecih leta 2021 višja kot v istem obdobju 2020
Izvoz od januarja do aprila 2021 je bil za 15,6 odstotka višji od izvoza v primerljivem obdobju prejšnjega leta (znašal je 12,6 milijarde evrov), uvoz pa je bil višji za 16,6 odstotka (znašal je 12,0 milijarde evrov). Presežek v blagovni menjavi s tujino je v tem obdobju znašal 0,6 milijarde evrov, pokritost uvoza z uvozom pa je bila 105-odstotna. Presežek v blagovni menjavi s tujino je bil dosežen v vseh teh štirih mesecih leta 2021, razen v aprilu.

Sara Rančigaj