fbpx

Boste v novem letu iskali službo? Potem se vam ne piše preveč dobro.

Foto: iStock

Slovenski delodajalci za prve tri mesece leta 2016 za zaposlovanje napovedujejo dokaj mirno obdobje. Sedem odstotkov delodajalcev pričakuje rast zaposlovanja, sedem odstotkov upad, ostali pa sprememb v zaposlitveni strukturi ne predvidevajo.

V raziskavi, ki jo je izvedlo podjetje Manpower, je sodelovalo 626 delodajalcev, ki so odgovorili na vprašanje o zaposlovanju v prvem četrtletju leta 2016. V nadaljevanju si preberite, kaj so povedali.

Zaposlovanje po regijah
Delodajalci v treh regijah od štirih, zajetih v raziskavo podjetja Manpower, pričakujejo, da bodo v prvem četrtletju zaposlovali. Najmočnejše zaposlovanje lahko pričakujemo v osrednji in jugovzhodni regiji, kjer napoved zaposlovanja znaša + 7 odstotkov. Malce nižje zaposlovanje bo v jugozahodni regiji, kjer pričakujejo povečanje za 6 odstotkov. V severovzhodni regiji pa bo zaposlovanje upadlo za 1 odstotek, kar je za to regijo prvi negativni zaposlitveni utrip od leta 2013.

Zaposlovanje po panogah
V osmih od desetih naštetih panogah v raziskavi se v prvem četrtletju pričakuje rast zaposlovanja. Največjo rast zaposlitve so zabeležili v proizvodnji in transportu (11 odstotkov), logistiki in komunikacijah (10 odstotkov). Zaposlitev bo rasla tudi pri delih, ki se ukvarjajo z oskrbo elektrike, plina in vode (8 odstotkov), v rudarstvu (7 odstotkov) in v javnem sektorju (6 odstotkov). Rahlo bodo rasle tudi zaposlitve v finančnem sektorju, gostinstvu in hotelirstvu ter kmetijstvu. Padec zaposlovanja pa so zabeležili v trgovini (-4 odstotke), najhujši padec pa v gradbeništu (-13 odstotkov).

Zaposlovanje po velikosti podjetij
Različne trende zaposlovanja predvidevajo tudi po različno velikih podjetjih. Največjo rast zaposlovanja so tokrat zabeležili v velikih podjetjih, kjer napovedujejo kar 16-odstotno rast. V srednje velikih podjetjih je ta številka veliko skromnejša (6 odstotkov), v malih (3 odstotke) in v mikropodjetjih (1 odstotek) pa bo rast komajda opazna.

A. R.